Ziņas

Sabiedrība

No Mārsnēniem uz citu skolu

Cik ilgi stāvēs tukša? Mārsnēnu pamatskola, kas celta 60. gados un nesen renovēta, no šī mācību gada ir slēgta. Darboties turpina nelielais, blakus esošais pirmsskolas izglītības nams.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā autobusa pietura “Skola” šoruden neatbilst norādei, kas te atrodas, jo šajā mācību gadā Mārsnēnu pamatskola ir slēgta.

Audzēkņu skaitam sarūkot, Priekuļu novada dome ilgi vilcinājās sākt skolu tīkla reformu. Skolēni Mārsnēnos mācījās apvienotajās klasēs.

Tagad sākumklašu un pamatskolas vecuma bērni no Mārsnēnu pagasta mācās Liepas pamatskolā, tā novadā ir vistuvāk, atrodas 12 kilometru attālumā, un Priekuļu vidusskolā, kura ir novada centrā. Pāris audzēkņu, kuru dzīvesvietai bija tuvāka Rauna, izvēlējušies šo virzienu.

Mārsnēnos 60. gados celtais skolas nams, kas 70. gados bija pārpildīts ar bērniem – to bija trīs simti -, tagad, 21. gadsimtā, vairs nespēja sapulcināt pat trīs desmitus skolēnu.

Izglītības un zinātnes ministrija ar politiskiem un sociāliem paņēmieniem novadu pašvaldības mudinājusi skolas koncentrēt tā, lai katrā klasē mācītos vismaz astoņi skolēni, lai mācību darbs būtu produktīvāks, mūsdienu situ­ācijai atbilstošāks. Radikālas izmaiņas skolu tīkla pārveidē Priekuļu novada pašvaldība uzņēmās Elīnas Stapulones vadībā. Uz jautājumu, kāpēc novadā vilcinājās, pirms reformēt skolu tīklu, pašvaldības politiķe kā vienu no iemesliem nosauc valsts neizpildīto solījumu. Valsts ceļš nav mūsdienīgs, skolēnu autobusam, izbraucot no Mārsnēniem, deviņi kilometri jāmēro pa grantētu ceļu. Tikai sasniedzot Liepu, ceļš kļūst gluds, atbilstoši uzturēts. Valsts solījums pašvaldībām, ka pagastu centri tiks savienoti ar asfaltētiem, visos laika apstākļos labi izbraucamiem ceļiem, joprojām nav izpildīts.

Iedzīvotāji Mārsnēnos arī uzskata, ka sliktie ceļi ir viens no iemesliem, kas iztukšojis pagastu, to padarot klusāku. Ne uzņēmējiem te veidot darbību, ne ģimenēm ar bērniem pārcelties uz dzīvošanu. Tā arī skola kļuvusi arvien tukšāka. Pat šī gada prognoze, ka, Mārsnēnos saglabājot pirmsskolu, to apmeklēs 17 – 20 vietējie bērni, nav piepildījusies. Glītajā pirmsskolas ēkā un pagalmā līdzās aizslēgtajam skolas namam ikdienā tagad ir mazāk bērnu, nekā vēl vasarā cerēts. Nesen divas ģimenes ar bērniem pametušas Mārsnēnus, lai apmestos citur Vidzemē.

Liepas pamatskolas direktore Anžela Kovaļova, kuras uzdevums bija uzņemties rūpes, lai mārsnēniešu ģimenēm ar bērniem palīdzētu atrast piemērotāko mācību iestādi pēc vietējās pamatskolas slēgšanas, zina par katra skolēna tālākajām gaitām. Liepā mācās seši. Direktores liela uzmanība bijusi pievērsta ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, vasarā visām ģimenēm organizēts kopīgs brauciens, lai bērni un vecāki iepazīst skolas, kurās ir lielāka aprūpe, speciāli sagatavoti pedagogi, izveidoti sadzīves apstākļi. Pēc šī brauciena katra ģimene pati pieņēmusi lēmumu, kur mācības turpinās bērns. Tādējādi šajā mācību gadā Mārsnēnu puses bērni, kuriem ikdienā vajadzīgs īpašs atbalsts mācību apgūšanai, skolas gaitas turpina Spāres, Raiskuma vai Cēsu internātpamatskolā. Speciāls transports uz mājām bērniem ir nodrošināts.

Tie daži Mārsnēnu puses pedagogi, kuri vēl nebija sasnieguši vecumu, lai saņemtu pensiju, varējuši iekārtoties darbā savā profesijā, viņi mēro ceļu uz darbu Liepā vai Priekuļos.

Priekuļu vidusskolā šovasar audzēkņu skaits krietni lielāks, tajā ienākuši audzēkņi nevis no Mārsnēnu, bet no Taurenes pagasta, kur pamatskolu reorganizēja par bērnudārzu. Pēc mācībām bērni no Priekuļu vidusskolas kā allaž ar skolēnu autobusiem dodas uz mājām Jāņmuižā, Liepā, Mārsnēnos, Veselavā, Jaunraunā un šogad pulciņš arī Taurenes virzienā. Taurenieši gan izmanto satiksmes autobusus, bet par braucienu tajā norēķinās ar Priekuļu novada pašvaldības apmaksātu karti.