Ziņas

Sabiedrība

No galvas zina teju 120 tautasdziesmu

Pārspēja. Pauls ir pirmais puisis, kurš dziesmu zināšanā pārspēja meitenes, iegūstot 2016. gada titulu "Sudraba lakstīgala".Foto: Māris Buholcs

Cēsu Valsts ģimnāzijas 9.b klases skolnieks Pauls Ēriks Skujiņš latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās “Lakstīgala 2016” ieguvis īpašo balvu – piemiņas nozīmīti Sudraba lakstīgala.

“Mamma ir mūzikas skolotāja, viņa bija tā, kas tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās pamudināja piedalīties jau 2. klasē. Domājams, tajā laikā lielākā iniciatīva par piedalīšanos konkursā bija no mammas, bet nu jau piedalos pēc savas iniciatīvas,” stāsta Pauls un turpina: “Kopš tā brīža manī radās azarts un vēlme iegūt Sudraba lakstīgalu. Esmu iemācījies teju 120 tautasdziesmu, daļai ir daži pantiņi, citām to skaits sasniedz pat 14. Šobrīd latviešu tautas dziesmām ir liela vērtība manā dzīvē. Ar to es lepojos.”

Pauls pastāsta, ka, lai piedalītos konkursā, komandai 1.-4. klašu grupā jāzina 25 tautasdziesmas, 5.-9.klašu grupā -51, bet 10.-12.klašu audzēkņiem – 76. “Sākumā šaubījos, vai to spēšu, jo melodiju ir daudz, dziesmu vārdi dažādi, likās, ka viss sajuks kopā,” atzīst Pauls Ēriks un uzsver, ka īpašo piemiņas nozīmīti var iegūt tikai tad, ja ir apgūtas visas latviešu tautasdziesmu melodijas un vārdi no krājuma “Lakstīgala”. Tam ir nepieciešams liels gribasspēks, jo kopā tās ir 117″.

“Vēlētos ieteikt arī citiem dziedāt latviešu tautasdziesmas. Tas ne tikai attīsta smadzeņu darbību, mācoties no galvas visus pantiņus, bet arī domāšanu. Tautasdziesmas dod iespēju uzzināt par senču sadzīvi, karavīriem, ģimeni, ieražām, mūžu, Tēvzemi un citām latviešiem nozīmīgām dzīves vērtībām,” stāsta Pauls Ēriks Skujiņš un atklāj, ka viņam viena no sirdij tuvākajām tautasdziesmām ir “Ai, bāliņi, ai, bāliņi”.
Sākot piedalīties tautas dziesmu dziedāšanas konkursos “Lakstīgala”, vispirms Pauls Skujiņš, būdams sākumklašu skolnieks, pārstāvēja Stalbes vidusskolas dziedošo komandu skolotājas Andas Tomsones vadībā. Tagad konkursā startēja kā Cēsu Valsts ģimnāzijas komandas dalībnieks skolotājas Ilgas Šķenderes vadībā.

Piemiņas nozīmītes ieguvējs stāsta, ka mūzika viņa dzīvē ir ļoti svarīga. Viņš ar prieku iet uz mūzikas stundām skolā, kā arī šogad absolvēs Alfrēda Kalniņa Cēsu Bērnu mūzikas skolu, kurā apguvis čella spēli. Pauls izsaka vēlmi turpināt čella spēli A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā. Lai gan pašlaik Sudraba lakstīgalas ieguvējs nākotni ar tautasdziesmām nesaista, tomēr domā, ka dzīvē šī pieredze noderēs.