Ziņas

Sabiedrība

No cēsnieka kolekcijām

Nezināmais par pazīstamiem. Jānis un Anta Godiņi pazīstami daudziem cēsniekiem, tagad Cēsu Vēstures un mākslas muzejā var aplūkot Jāņa mūža aizraušanos - fotogrāfijas – un gleznu kolekciju.Foto: Sarmīte Feldmane

Tā ir tikšanās ar laiku un interesantu cēsnieku – tā var nosaukt Cēsu Vēstures un mākslas muzejā apskatāmo izstādi “Fotogrāfs Jānis Godiņš un viņa gleznu kolekcija”.

Izstādē cēsnieka fotogrāfijas, kas tagad ir vēstures liecības, mūsu kultūrvēsture, gleznas, kuras Jānim Godiņam dāvinājuši pazīstami mākslinieki, kuras viņš pircis, iepazīstina ar latviešu glezniecības meistaru – Kārļa Balt­gaiļa, Pētera Kundziņa, Volde­māra Irbītes, Indriķa Ze­beriņa – darbiem. Starp tiem arī Jāņa Godiņa tēva portrets, ko gleznojis Indriķis Zeberiņš.

“Kad Jānim Godiņam ieminējāmies, ka varētu sarīkot izstādi ar viņa fotogrāfijām un gleznām no kolekcijas, viņš uzreiz piekrita. Šī izstāde ir kā atskats uz mūžā izdarīto,” izstādes atklāšanā sacīja muzejniece, viena no izstādes veidotājām Dace Tabūne.

Jāņa Godiņa dzīvesstāsts daudziem zināms – dzimis Drustu pagastā, izsūtīts uz Sibīriju, atgriezies un atradis savai dzīvei piepildījumu. “Es visu mūžu esmu mīlējis Latviju,” sacīja Jānis Godiņš. Un šī mīlestība redzama viņa fotogrāfijās, viņa dzīves gudrībās, kas smeltas literatūrā un kurās viņš allaž dāsni dalījies.

Līdztekus ikdienas darbam viņš vienmēr pratis atrast laiku vaļaspriekam un guvis dzīvesbiedres Antas atbalstu. Jānis Sūniņš, bijušā fotokluba “Cēsis” vadītājs, atgādināja, ka Jānis bijis kluba dibinātājs un aktīvi darbojies, piedalījies izstādēs, un arī tagad izstādē var redzēt bildes, par kurām priecājušies visi Cēsu foto­grāfi. Starp citām arī 1968.gadā fotografētie Ulmaņa birzītes bērzi Priekuļos, kas ieguva balvu Baltijā. Tā ironiski māksla savienoja dažādus laikus.

Jānim Godiņam jau 83. dzīves gads, viņš aizvien mundrs, dalās atmiņās par mūžā piedzīvoto. Drustu muzeja vadītāja Ieva Lejmalniece uzsvēra, ka Jāņa Godiņa atmiņas, tikšanās Drustos devušas lielu ieguldījumu pagasta vēstures izzināšanā.

Jāņa Godiņa – makšķernieka, fotogrāfa un kolekcionāra – izstāde sarīkota ciklā “Cēsnieks Latvijas valstij”. Cēsu muzeja vadītāja Kristīne Skrīvere atgādināja, ka muzejnieki šai izstādei izvēlas kādu cēsnieku, kurš ar savu darbu, nopelniem darījis ko īpašu Cēsīm, novadam un Latvijai. “Mūžs bagāts, ja dari to, kas sirdij tuvs. Jānim Godiņam tā ir fotografēšana, makšķerēšana un gleznu kolekcionēšana. Viņš dalās tajā, kas viņam pieder,” sacīja muzeja vadītāja.