Ziņas

Sabiedrība

No 2023.gada janvāra “Druva” pie lasītājiem nonāks divas reizes nedēļā

Būt kopā ar savu lasītāju, sniegt vairāk analītisku un pētniecisku saturu un iespējami saglabāt pieejamu cenu avīzei – tie ir mērķi, kāpēc “Druva” maina iznākšanas reižu skaitu.

Otrdienas numurā minimālais lappušu skaits būs 12, piektdienas – 16 lappuses. Saglabāsim, paplašināsim un pilnveidosim saturu, kas saistās ar iedzīvotāju ikdienu un labklājību – sociālajiem un komunālajiem jautājumiem, veselības aprūpes un izglītības iestāžu pieejamību un daudziem citiem.

Vai visi pakalpojumi, kas iedzīvotājiem vajadzīgi un kuri jānodrošina valsts institūcijām un pašvaldībai, ir pieejami ērti un vajadzīgajā apjomā? Vai katra rūpe tiek uzklausīta un risināta? Vai novads attīstās un reizē saglabā redzeslokā iedzīvotāju ikdienas vajadzības visā novada teritorijā? Tās ir tikai dažas tēmas, kas ir un būs “Druvas” redzeslokā. Jaunais formāts ļaus žurnālistiem vairāk un daudzpusīgāk iedziļināties katrā.

Mainoties “Druva” reizē arī saglabās satura stabilitāti – ik nedēļu būs stāsti par kāda Cēsu novada pagasta, pilsētas iedzīvotājiem, turpināsim sekot Raunas un Drustu pagasta dzīvei un problēmām. Nostiprinājusies tradīcija mūsu laikraksta slejās ir kultūras un kultūrvēstures procesu un notikumu izklāsts un analīze.

Jāpiebilst, ka “Druva” ir vienīgais preses izdevums, kas domāts tieši vēsturiskā Cēsu rajona iedzīvotājiem, arī mūsu lasītājiem Drustos, Raunā un Morē. Mūsu mērķis – palīdzēt vietējiem cilvēkiem, rast vietējā mēroga problēmu risinājumu un reizē meklēt atbildes, kā valsts līmeņa lēmumi ietekmē tieši mūsu dzīvi. Mēs zinām, ka lasītāji to novērtē. Pēc Latvijas Preses izdevēju asociācijas datiem, “Druva” ir otrais abonētākais reģionālās preses izdevums Latvijā.