Ziņas

Uzņēmējdarbība

No 20.aprīļa varēs iesniegt pieteikumu platību maksājumu saņemšanai

No 20.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimniekiem būs iespējams iesniegt vienoto iesniegumu, lai saņemtu atbalsta maksājumus par platībām par 2015.gadu, aģentūru LETA informē Lauku atbalsta dienesta (LAD) pārstāve Kristīne Ilgaža.

Iepriekšējos gados beigu termiņš iesniegumu pieņemšanai bez samazinājuma sankcijām bija 15.maijs, bet šogad, ņemot vērā, ka ir ļoti daudzas izmaiņas platību maksājumu saņemšanā, tas ir pagarināts par vienu nedēļu līdz 22.maijam.

Iesniegumiem, kas būs iesniegti pēc 22.maija, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu. Pēdējais iesniegumu iesniegšanas datums ar kavējuma sankcijām ir 15.jūnijs.

LAD aicina ņemt vērā, ka tiem lauksaimniekiem, kuri vēlēsies saņemt mazā lauksaimnieka atbalstu, iesniegumu iesniegšanas gala termiņš ir 9.jūnijs un līdz šim termiņam netiks piemēroti atbalsta samazinājumi. Pēc 9.jūnija pieteikties mazā lauksaimnieka atbalstam nebūs iespējams.

Svarīgi atcerēties, ka pieteikšanās mazā lauksaimnieka atbalstam ir iespējama tikai 2015.gadā. Tāpēc LAD atgādina, ka tiem lauksaimniekiem, kuru saimniecībā ir desmit hektāri un vairāk aramzemes, no 2015.gada ir jāievēro zaļināšanas prasības. Šādos gadījumos pieteikšanās platību maksājumiem ir jāveic elektroniski.

Pieteikšanās elektroniski atvieglos lauksaimniekiem informācijas iesniegšanu un nodrošinās datu precizitāti, jo sistēma aprēķinās zaļināšanas prasību izpildi un brīdinās par konkrētu nosacījumu neizpildi, tādējādi novēršot kļūdas rašanās iespēju.

Plašāka informācija par platību maksājumu saņemšanu būs apkopota izdevumā (rokasgrāmatā) “Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2015.gadā”, kas gan drukātā formātā, gan elektroniski būs pieejams LAD mājaslapā “www.lad.gov.lv” un klientu apkalpošanas centros no šā gada 20.aprīļa.

Ņemot vērā jaunās prasības platību maksājumu saņemšanai, lauksaimnieku interese par lauku bloku precizēšanu ir liela, tāpēc tiek pagarināts arī lauku bloku precizēšanas gala termiņš – termiņš precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 2015.gada 1.maijs.

LAD aicina lauksaimniekus savlaicīgi veikt bloku precizēšanu, lai būtu iespējams savlaicīgi izskatīt, vai iesniegtā informācija ir pareiza. LAD lauku bloku kartē ir publicēti ainavu elementi (koki, krūmu grupas un dīķi).

Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus ainavu elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz bloku precizēšanas pieteikums LAD e-pieteikšanās sistēmā.

LETA