Ziņas

Sabiedrība

Neskaidrības un zaudējums

Jāatstāj mājas. Dzintru Kalvi izliek no viņas īpašuma, taču kundze nepadosies.Foto: Monika Sproģe

Iebraucot Jaunpiebalgas novadā, Zosēnu pagasta “Veczeikaros” mūs sagaida divi džipi, no kuriem viens pieder tiesu izpildītājai, bet otrs kādam kungam, kurš, ieraudzījis “Druvas” uzrakstu uz mašīnas, steidzīgi dodas prom, pat nesasveicinājies.

Pretī nāk “Veczeikaru” saimniece Dzintra Kalve un īrnieks Jānis. Kundzei acīs asaras un vārdi pār lūpām birst nesakarīgi saraustīti, teikumi neveidojas, jo emocijas ņēmušas virsroku. Vien pieminēti tiek viņas septiņi bērni, kuri šajās mājās uzauguši, kaut kas par apzagšanu un par to, ka tagad viņu izliek no pašas mājām. “Pasakiet, kur lai es eju? Man nav, kurp doties. Šīs ir manas vectēva mājas. Mani apzaga, mežu izcirta, naudu nesamaksāja un tagad vēl izliek no mājām. Bandīti!”

Ikvienam raisās līdzjūtība pret šo kundzi, dzirdot, ka sveši cilvēki izputina viņas saimniecību un izmet uz ielas, neskatoties uz to, ka saimniecībā ir lopi, sarūpēts siens, iekopta aramzeme un ganības, “Veczeikaros” pavadīta vai puse Dzintras mūža. Taču šī ir tikai viena medaļas puse. Tā ir Dzintras versija par notikušo. Stāsts, kuram viņa grib, lai notic visi.

Īstenība sākās 2012. gadā, kad starp SIA “IBIZA” un Dzintru tika noslēgts pirkuma līgums, ar kuru Dzintra mežizstrādes uzņēmumam pārdeva 66,5 ha meža, precīzāk – koksni uz celma un meža ciršanas tiesības. Abas puses parakstīja dokumentus, pilnvaru, paspieda viens otram roku, uzņēmums parakstīšanas dienā saimniecei pārskaitīja 50 000 latu. “Man tobrīd vajadzēja naudu, jo biju izdomājusi iegādāties gaļas lopus,” saka Dzintra. Zinot, ka saimniecībā ir tikai septiņas piena govis, rodas jautājums, kur tad ir tie gaļas lopi? Uz šo jautājumu kundze atbildēt nevar. Atkal sākas nesakarīgi vārdu plūdi, un beigu beigās nākas secināt, ka nauda kaut kur izkūpējusi.

Ir tāds teiciens – ja nezini, kā pareizi dzīvot, paprasi kaimiņiem, radiem vai draugiem, viņi zina vislabāk. Tieši to Dzintra pēc naudas saņemšanas bija izdarījusi. Aizgājusi pakonsultēties te pie viena, te pie otra un saklausījusies, ka viņu apkrāpj, ka meža vērtība ir lielāka un ka viņa sapinusies ar īstiem bandītiem.

Paredzētajiem meža darbiem saskaņā ar Meža likumu no Valsts meža dienesta jāsaņem koku ciršanas atļaujas apliecinājums un jānokārto vēl dažas formalitātes ar Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatas nodaļu, taču atklājās, ka ierakstu Zemesgrāmatā nevar izdarīt, jo līgums nav bijis precīzs. “IBIZA” sazinājās ar Dzintru un aicināja līgumu pārstrādāt, precizēt un parakstīt vēlreiz, jo Zemesgrāmatā var nostiprināt tikai ar nekustamo īpašumu saistītas tiesības, nevis ziņas, notikumus vai dokumentus, šajā gadījumā meža ciršanas tiesību pārdošanu. Taču Dzintra, paklausot viedajiem ieteikumiem, jau bija paviesojusies Centrālvidzemes virsmežniecības Taurenes nodaļā ar iesniegumu turpmāk liegt “IBIZAI” meža ciršanas apliecinājumu. “IBIZA” par notikušo uzzināja tikai no “Latvijas Vēstneša”. Saskaņā ar Civillikumu Dzintra tā nemaz nedrīkstēja rīkoties, bet, ja reiz viņa lauž līgumu, saņemtā nauda jāatdod uzņēmējam, taču saimniecei naudas vairs nebija.

“IBIZA” vērsās tiesā pret Dzintru un lūdza piedzīt ne tikai samaksāto naudu, bet arī neiegūto peļņu. Kopējais Dzintras parāds nu izskatās turpat trīs reizes lielāks. Uzsākās garš un nogurdinošs tiesas process. Divus gadus vēlāk “IBIZA” devās apsekot mežus, par kuriem tiesājās, un konstatēja, ka divu hektāru platībā meža nemaz vairs nav.

Atklājās, ka tiesvedības procesa laikā Dzintra izdarīja vēl vienu pārkāpumu, jo saskaņā ar Zemesgrāmatā reģistrēto aizliegumu viņa nedrīkstēja veikt nekādas darbības strīdus īpašumā, taču Dzintra klusītēm noslēgusi darījumu ar SIA “Woodnix” un ļāvusi šai firmai veikt mežizstrādi, to maldinot. Uzņēmuma pārstāvis Ivars Ludborža gan tiesai, gan policijas pārstāvjiem paskaidrojis, ka neko neesot zinājis par notiekošo tiesas procesu un aizliegumu veikt mežizstrādi, Dzintras kundze par to neesot bildusi ne vārda. Uz šī pamata krimināllieta pret SIA “Woodix” nav uzsākta. “Woodix” policijas paskaidrojumā raksta, ka mežā izstrādājis kokmateriālus ar kopējo krāju 2280 kubikmetri, tos pārdevuši, bet Dzintras kundzei palikuši parādā 11025 eiro, ko paskaidrojuma rakstīšanas brīdī solījās atmaksāt Dzintras kundzei līdz pirmajam martam, vien uzņēmējs policijas paskaidrojumā nav minējis, kura gada pirmajam martam. Tā Dzintras kundze vēl šobaltdien naudu nav saņēmusi.

Tiesas procesam starp “IBIZU” un Dzintru turpinoties, tiesa nolēma apķīlāt abus Dzintras īpašumus – “Veczeikarus” un “Jaunzeikarus”. Notikumu attīstības gaita noveda pie izsoles, kurā “IBIZA” nosolīja augstāko cenu un nopirka visu Dzintras īpašumu.

Diena, ar kuru šis stāsts sākās, ir tā diena, kurā tiesu izpildītāja SIA “IBIZA” ieved nekustamā īpašuma valdījumā. Protams, tagad Dzintras kundze rūgti nožēlo izdarīto, jo cena bijusi pārāk augsta, taču pagalmā ieripo kārtējais džips un no tā izkāpj jauns vīrietis. Ar visiem sasveicinoties, paskaidro, ka esot “IBIZA” pārstāvis. No tā, kā viņš izturas pret saimnieci, nākas secināt, ka puses pa šiem gadiem satuvinājušās, jo tomēr abi šajos darījumos cietuši.

Dzintra skaļi paziņo, ka viņa no “Veczeikariem” nekur neies ne tagad, ne jebkad vēlāk. Viņas apgalvojumu pārvaicā tiesu izpildītāja un, gūstot apstiprinošu Dzintras kundzes atbildi, pieraksta. “Dzintra, vai tev ir pensija?” vaicā “IBIZA” pārstāvis.

“Jā. Kaut kāda jau ir,” atbild Dzintra.

“Tu saproti, ka nākamreiz mēs būsim spiesti ierasties ar policiju? Tev būs jāatbrīvo māja. Vajadzēja piekrist zemes izdalīšanai, kad piedāvājām, lai mājām noformē atsevišķu Zemesgrāmatas ierakstu, tad viss nebūtu tik tālu nonācis. Vai biji aizbraukusi līdz sociālajam dienestam, painteresējies pašvaldībā, kādas iespējas tikt pie citas dzīvojamās platības?” taujā “IBIZA” pārstāvis, bet kundze tikai atbild ar vienu un to pašu: “Es jums pateicu, ka nekur neiešu. Tās ir manas vectēva mājas. Rakstīšu vēstuli prezidentam Vējonim. Viņš visu var. Tikmēr jūs mani laukā nedabūsiet.”

Kamēr tiesu izpildītāja pilda kārtējo papīru gūzmu, atklājas, ka Jānis ir īrnieks un visas septiņas govis vairs nepieder Dzintrai, bet nu pārrakstītas Jānim. Ievešana valdījumā neietekmē spēkā esoša īres līguma darbību un neskar īrnieka tiesības, jo atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri” jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi. Tātad likums neļauj izlikt īrniekus, kuriem ir īres līgumi, jautājums tikai, vai Dzintras kundze par saņemto īres maksu arī maksājusi nodokļus, kā to paredz likums.

Todien Dzintru Kalvi neizlika no mājas. Viņai dots nedaudz vairāk kā mēnesis, lai pieņemtu pareizus lēmumus. Ja viņa situāciju nebūs risinājusi, “IBIZA” pārstāvis būs tiesīgs ierasties kopā ar policiju un tad gan Dzintras kundzei nāksies pamest telpas.