Ziņas

Sabiedrība

Neparastas un neierastas mācības

Tikšanās notikusi. Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes Medicīnas rotas un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta kopīgajās mācībās “Ausma” tika slīpēta abu pušu spēja organizēt cietušo evakuāciju uz civilajām ārstniecības iestādēm.Foto: Aivis Stračinskis

Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes Medicīnas rotas un Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) personāls pirmo reizi tikās mācībās, kurās pieslīpēja spēju organizēt un koordinēt cietušo evakuāciju uz civilajām ārstniecības iestādēm konvencionālā konflikta gadījumā.

2.Vidzemes brigādes sabiedrisko attiecību speciāliste Laima Ķevere informē, ka mācībās “Ausma” brigādes Medicīnas rota vienlaikus izvērsa trīs mobilos cietušo aprūpes punktus. Zemessardzes 27.kājnieku bataljona Medicīnas rotas zemessargi to darīja Cēsu novada Augš­līgatnes kultūras namā. Uz aprūpes punktiem brigādes karavīri – glābēji nogādāja cietušo karavīru lomu spēlētājus, kuru brūču un traumu atveidošanai tika izmantots grims un mulāžas. Aprūpes punktā medicīnas rotas speciālisti veica cietušo šķirošanu, stabilizāciju līdz pacientu tālākai evaku­ācijai uz medicīnas iestādi. Tālāk cilvēki, kas attēloja cietušos, ar Zemessardzes transportu tika nogādāti konkrētās vietās, kur tos gaidīja NMPD mediķi. Viņi ar operatīvo transportlīdzekli cietušos nogādāja uz medicīnas iestādēm – Vidzemes slimnīcu, Cēsu klīniku un Madonas slimnīcu. Jāatzīmē, ka NMPD brigādēm satikšanās punktu atrašanai nācās izmantot kartes un koordinātes, iztiekot bez mūsdienīgajām tehnoloģijām.

“Druva” sazinājās ar vienu no mācību dalībniecēm, 2.Vidzemes brigādes Medicīnas rotas ārsta palīdzi Arnitu Kreili, kura jau ilgus gadus ir Zemessardzē, ikdienā strādājot par ārsta palīgu NMPD. Jautāta par mācību norisi, viņa atzīst, ka veicies pat ļoti labi: “Šāds vingrinājums kopā ar NMPD tika rīkots pirmo reizi, tāpēc tas bijis izaicinājums abām iesaistītajām pusēm, visiem nācās iejusties neierastā situācijā. Mācības bija neparastas, pietuvinātas reālai karadarbībai, bet izvirzītie mērķi tika izpildīti, cietušie aprūpēti un nogādāti slimnīcās.”

Mācības raksturojās ar to, ka šoreiz cietušo skaits, kas tika nogādāti aprūpes punktā, bija liels un medicīnas rotas zemessargiem nācās tos sašķirot pēc ievainojuma smaguma, smagāk cietušo stāvoklis bija jāstabilizē, lai varētu evakuēt tālāk.
Kopš 2018. gada Zemes­sardzes 2.Vidzeme brigādē notiek mērķ­tiecīga Medicīnas rotas attīstība. Šo gadu laikā dienestu Zemes­sardzes 2.Vidzemes brigādē uzsākuši vairāk nekā 40 praktizējoši mediķi: ārsti, medicīnas māsas, feldšeri, kā arī vairāk nekā 20 karavīri un zemessargi, kuri vēlas apgūt medicīnas prasmes.

A. Kreile skaidro, ka jau pirms mācībām atbilstoši katra prasmēm un spējām tika sadalītas atbildības jomas un pienākumi: “Iesācējiem tika uzticēti vieglāki uzdevumi, bet praktizējošie mediķi veica cietušo aprūpi, veselības stāvokļa stabilizāciju, citus specifiskos pienākumus. Katras mācības ļauj apgūt ko jaunu, mēs piesaistījām 27.bataljona speciālistus, kuri zinoši sakaru jomā, un viņi palīdzēja papildināt prasmes mūsu rotas sakarniekam. Mums tiešām izveidojās ļoti laba sadarbība ar 27.kājnieku bataljonu, kas darīja visu, lai palīdzētu mums izpildīt uzdevumus.”

Medicīnas speciālistiem dienests Medicīnas rotā sniedz iespēju papildus savai specializācijai apgūt militāro medicīnu un spēju strādāt paaugstināta stresa apstākļos, kā arī iespēju gūt starptautisku pieredzi kopā ar sabiedroto spēku pārstāvjiem Latvijā un ārvalstīs.

Vērtējot mācību rezultātus, Ze­messardzes 2.Vidzemes brigādes štāba priekšnieks pulkvežleitnants Roberts Innus uzsver, ka mācību mērķis sasniegts: “Vin­grinājumā pārliecinājāmies, ka abi dienesti ir spējīgi organizēt un koordinēt cietušo evakuāciju konvencionālā konflikta gadījumā. Jau izdarīti gala secinājumi, tie tiks integrēti arī nākamo mācību scenārijā. Augstu novērtēju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta spēju īsā laikā apgūt un adaptēties mūsu informācijas aprites plūsmā, izmantojot militārās ziņošanas formu, terminus un specifiku. Uzskatu, ka šāda veida mācības brigādes Me­dicīnas rotai ir nozīmīgākās gadā, jo tajās tiek pārbaudītas gan medicīnas personāla, gan karavīru- glābēju, gan komandvadības elementu spējas.”

NMPD Ārkārtas situāciju gatavības nodrošinājuma nodaļas vadītājs Juris Raudovs norāda, ka mācībās piedalījās deviņas dienesta mediķu brigādes no visas Latvijas, kā arī mediķi no Ope­ratīvā vadības centra, kuri attālināti koordinēja brigāžu darbu ar cietušajiem, nodrošinot mediķu nokļūšanu līdz pacientu pārņemšanas punktiem.

“Kopīgajās mācībās izspēlējām cietušo pārņemšanu dažādās Latvijas vietās un viņu nogādāšanu ārstniecības iestādēs. Pretstatā ikdienas situācijai, kad darbs norit, pateicoties modernām tehnoloģijām un navigācijai, šai reizē jauns un vēl nebijis izaicinājums dienesta mediķiem bija pārņemšanas punktu atrašana, izmantojot koordinātes un papīra karti. Šīs mācības bija vērtīga pieredze, kas ļaus būtiski uzlabot dienesta gatavību ārkārtas situācijās,” uzsver J. Raudovs.