Ziņas

Redzeslokā

Neparastā pilsētiņa kļuvusi par vēstures pieminekli

nSedas kultūras nams- pompoza ēka ar baltām kolonnām un apmetuma dekoratīvajiem elementiem atbilst priekšstatam par Staļina laika klasicisma arhitektūras stilu. Varenā ēka uzcelta 1954. gadā, bet 2012. gadā tā ir daļēji rekonstruēta un tagad pieejama kultūras pasākumu apmeklētājiem.Foto: publicitātes

Seda ir neparasta vieta. Īpaši kūdras ieguvei veidota, pilsētiņa ir liecība Staļina laika arhitektūrai un plānojumam.

No centrālā laukuma starveidā ved ielas – plašas bērzu un liepu alejas. Ielu malās Staļina klasicisma mājas tik koncentrētā izpildījumā nav atrodamas nekur citur Latvijā. Visas ēkas celtas īsā laikā, liecina vēstures dati. Nu celtnes ir laika zoba skartas, bet rosina fantāziju. Vecākajai paaudzei pilsētiņas arhitektūra, iespējams, varētu atsaukt atmiņā kādu glorificētu Staļina laika filmu, bet jauniem cilvēkiem, domājams, šī vieta būtu īsts pārsteigums.

Un pārsteidzoša bija arī ekskursija, kuru Sedā piedāvāja pagājušajā nedēļā. No savulaik četriem tūkstošiem iedzīvotāju tagad pilsētiņā dzīvo tikai mazliet vairāk par tūkstoti, saprotams, ka ne visas ēkas ir apdzīvotas. Ar laiku Sedas teritorijā izveidojušās neapdzīvotas, neapsaimniekotas un nopietni nolietojušās ēkas vai teritorijas, kurām raksturīgs nesakārtots, vidi degradējošs tēls. Nereti šādas pamestas ēkas rada cilvēku interesi tās izpētīt un dokumentēt, šādu fenomenu sauc par pamesteņu tūrismu – vēsta Valmieras novada tūrisma spec­i­ālisti.

Nu, lūk, tas ir tas pamats, uz kā balstīts jaunais piedāvājums – ceļojums laikā pa Sedas pamesteņiem. Ekskursija vedusi pa daudzveidīgo Sedas apbūvi – pa vietām, kas saglabājušas savu būtību, pa vietām, no kurām palicis vien stāsts, kādas iezīmes, kuras aizmirstas un acīm slēptas. Dro­šības dēļ vietu skaits bija ierobežots un pasākumā varēja piedalīties tikai no 18 gadu vecuma.

Vai šī Sedas iniciatīva nav vēl viens piemērs, kas mudinātu arī citus radīt līdzīgu piedāvājumu ceļotājiem? Protams, kūdras racēju pilsētiņa ir ļoti īpaša. Pirms gadu desmitiem šajā teritorijā bija mežs, apraksts liecina, ka tā ielokā atradās tikai viena māja. Kad 20.gadsimta 50.gadu sākumā sāka paplašināties kūdras ieguve un cēla kūdras fabriku, veidojās apdzīvota vieta un ar laiku tika uzcelta pilsētiņa. Apraksti vēsta, ka tā esot bijusi kā sava veida paradīze zemes virsū, tur atradies viss nepieciešamais dzīvošanai – sākot no slimnīcas, beidzot ar speciāli pielāgotu slēpošanas trasi.

Darbaspēks, domājams, lielākoties Sedā tika ievests. Pēc Val­mieras novada sniegtās informācijas iedzīvotāju nacionālais sastāvs ir ļoti daudzveidīgs. Sedā dzīvo 16 dažādu tautību pārstāvji: baltkrievi, poļi, igauņi, lietuvieši, marieši, gruzīni u.c. Visvairāk pilsētā dzīvo krievu (64%), latviešu Sedā ir tikai 17%.