Ziņas

Sabiedrība

Ne visu var rēķināt skaitļos

Ciemos mājās. Kārļa Skalbes mazdēls Andrejs Legzdiņš un dzīvesbiedre  Ligita uz “Saulrietu” balkona.Foto: no albuma

Daudzos muzejos sezona beidzās 15.oktobrī. Kāda tā bijusi, atceroties dažādos ierobežojumus, kas bija pavasarī, rudenī.

Dzejnieka Eduarda Veiden­bauma muzeja “Kalāči” Liepas pagastā vadītāja Andra Ķīse vērtē, ka apmeklētāju bijis vairāk nekā iepriekšējā vasarā. Kaut sezonas beigās, kad pastiprinājās ierobežojumi, dažas grupas atteicās no apmeklējuma.

“Aizvadītās sezonas ieguvums – izveidojām kopīgu programmu ar Liepas “Maizes māju” un aktīvā tūrisma organizatoriem “Inside Cēsis”. Ja esi Cēsu pusē – muzejā ir sarunas, “Maizes mājā”    pīrāgu cepšanas meistarklase, bet pie Ērgļu klintīm dažādas aktivitātes.    Tūristiem    ir iespēja gan uzzināt, gan darboties. Nāka­majai sezonai veidosim vēl citas sadarbības programmas,” pastāsta muzeja vadītāja.

Arī pasākumi šosezon tika rīkoti nedaudz citādi. “Dzejas un sarunas kafejnīcā” dzejnieki gatavoja ēdienus, lasīja dzeju. Skolēniem Dzejas dienā piedalījās grupa “Rimdari”, kuri no E.Veiden­bauma un novadnieka Edvarda Treimaņa – Zvārguļa dzejoļiem izveidoja repa dziesmu. “Jau­niešiem patika,” bilst A.Ķīse.    Muzejs arī    programmas “Skolas soma” ietvaros piedāvā iespēju 9.klašu skolēniem muzejā mācīties par Veidenbaumu. Skolēnu interesi raisījis konkurss “Vei­den­bauma klase”. Muzejnieki domā un rod risinājumus, kā ierobežojumu laikā uzrunāt un ieinteresēt jauniešus. Tiek pilnveidota interaktīvā programma. Ikviens var iepazīt Veidenbaumu, kādu to atklājuši pazīstami cilvēki.

“Aizvadītā sezona bija intensīva, bet darbs turpinās,” uzsver muzeja vadītāja. Top jauna ekspozīcija, ko apmeklētāji ieraudzīs nākamajā sezonā. Izstrādāta āra ekspozīcijas satura un tehniskā risinājuma koncepcija, meklēts finansējums ieceres īstenošanai. “Ne katrs, kurš iebrauc “Ka­lāčos”, grib nākt muzejā. Pa­galmā būs informācija ar fotogrāfijām, stāsti par “Kalāčiem”, dzejnieka saknēm,” atklāj A.Ķī­se.

Tā kā līdz šim E.Veidenbauma dzeja nav tulkota angliski, to apņēmusies    darīt Ieva Leščinska, ir arī izdevniecība, kas gatava izdot.

“Ideju netrūkst, startējam projektu konkursos, lai tās īstenotu. Ziemā muzejā būs patīkami strādāt, darba telpas izremontētas, siltas, ierīkota labiekārtota tualete, kas pieejama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,” pastāsta muzeja vadītāja un uzsver, ka nākamvasar muzejnieki gaida vēl vairāk apmeklētāju, jo tagad uz “Kalāčiem” var atbraukt pa labu ceļu.

Piebalgas muzeju apvienības “Orisāre” vadītāja Līva Grudule stāsta, ka uz muzejiem brauca individuāli apmeklētāji, ģimenes, gandrīz nemaz nebija ekskursantu grupu: “Kopējais apmeklētāju skaits pēdējos gados tik mazs mūsu muzejos nav bijis. Toties ar katru apmeklētāju varēja aprunāties, atbildēt uz jautājumiem.” Muzejniece Ilona Muižniece piebilst, ka aizvadītajā sezonā rakst­nieka Kārļa Skalbes “Saulrietos” novadīts tikai nedaudz mazāk ekskursiju nekā 2019.gadā.  Arī “Skolas somas” programmā muzejus paguva apmeklēt vien dažas skolas, muzejnieki gaidīja krietni vairāk.

Iecerētie pasākumi nenotika tādi, kā plānoti, vai nenotika vispār. Komponista Emīla Dārziņa muzejā “Jāņaskolā” visu vasaru bija apskatāma Jaunpiebalgas    lietišķās un tēlotājas mākslas studijas “Piebaldzēni” dalībnieku un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. Tā raisīja lielu interesi.    Darbi sasaucās ar E.Dārziņu, jo tapuši, iedvesmojoties no    viņa mūzikas un devuma kultūrā.    “Bija paredzēta izstādes atklāšana. Tā nevarēja notikt, un nolēmām rīkot skaistu noslēguma koncertu. Tas bija plānots oktobra beigās,” teic L.Grudule un uzsver, ka savukārt “Saulrietos”, lai uzturētu tradīciju, koncerts notika, bet apmeklētāju bija maz.

“Saulrietos” vienmēr notikums ir Kārļa Skalbes mazdēla Andreja Legzdiņa un viņa dzīvesbiedres Ligi­tas ciemošanās. “Andrejs cenšas katru vasaru atbraukt, pandēmijas dēļ nebija ciemojies divas vasaras. Viņš vienmēr novērtē, ko muzejs dara. Atzinīgi novērtēja brīvdabas lielformāta zīmējumu izstādi,” pastāsta Ilona Muižniece un piebilst, ka tikšanās ar viņu, sarunas pie tējas vienmēr ir sirsnīgas. Andrejam    ir jau 86 gadi,    gūt spēku viņš brauc uz Latviju, “Saulrietiem”.

L.Grudule uzsver, ka pēdējos divos gados ļoti daudz kas mainījies un arī muzejiem ir jāmainās. “Jārēķinās, ka ne visi grib iet muzejā. Cilvēki atbrauc, lai pabūtu vidē. Arī tagad brauc uz rakstnieku brāļu Kaudzīšu “Kalna Kaibēniem”, lai priecātos par ainavu. Daudzi brauca apskatīt torni un uzkāpt tajā, lai ieraudzītu Piebalgu. Tāpat atmiņā noteikti paliek skats no “Saulrietiem” uz Alaukstu. Cilvēki brauc iepazīt Latviju, atrod interesantas vietas. Mums ir jādomā, kā piedāvāt to, kas daudzus interesē,” pārdomās dalās L.Grudule.

Sezonālie muzeji ir slēgti. Bet tas nenozīmē, ka tiem jābrauc garām. Var izstaigāt pagalmu, baudīt rudeni rakstnieku un dzejnieku dzimtajās mājās.