Ziņas

Sabiedrība

Ne tikai kaujas spējas, arī medicīniskās palīdzības prasmes

Palīdzība. Kaujas laukā galvenokārt ir šautas brūces un sprādziena radītas traumas, tāpēc karavīri, zemessargi tiek apmācīti sniegt pirmo paplašināto palīdzību dažādās situācijās, lai cietušo var nogādāt uz pagaidu medicīnas punktu pie mediķiem.    Foto: no albuma

Cēsīs, militārajā bāzē “Pipariņi”, karavīri un zemessargi piecu dienu kursos apgūst pirmās palīdzības un pirmās paplašinātās palīdzības sniegšanu.

Mācības organizē Zemes­sardzes 2.Vidzemes brigādes Medicīnas rota, un šajā gadā tās notiek regulāri.

Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas iemaņas apgūst Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes karavīri un zemessargi, kā arī Zemessardzes Kiberaizsardzības vienības zemessargi, kuriem nav iepriekšējās medicīniskās izglītības un iemaņas. Tādi kursi rīkoti arī agrāk, šajā gadā apmācības notiek īpaši intensīvi, līdz gada beigām vairāk nekā 250 zemessargi būs apmācīti pirmās paplašinātās palīdzības sniegšanā.

Medicīnas rotas komandiere Dina Skrabe stāsta, ka ir vairāki palīdzības sniegšanas līmeņi. Piecu dienu kursā apvienota pirmās palīdzības un pirmās paplašinātās palīdzības sniegšana.

“Pirmā palīdzība vairāk noder civilajā dzīvē, bet pirmā paplašinātā palīdzība ir nopietnāks līmenis, kur zemessargi tiek apmācīti, kā lietot taktiskos žņaugus, kā stabilizēt cietušo, ja tas nepieciešams nedrošajā karadarbības zonā. Notikumi Ukrainā likuši saprast, ka šis palīdzības līmenis ir vissvarīgākais, jo karavīram vispirms ir jāpalīdz sev un biedram, lai varētu tikt līdz kvalificētākam palīdzības sniedzējiem. Ja  nemācēs palīdzēt tieši notikuma brīdī bīstamajā zonā, pārējiem medicīniskās palīdzības sniegšanas līmeņiem nav jēgas, jo cietušie līdz tiem vienkārši nenonāks,” skaidro D. Skrabe.

Akcentējot prasmi lietot taktisko žņaugu, viņa norāda uz kādu amerikāņu pētījumu par Vjet­namas karu, kas rāda, ka 50 procenti karavīru aizgāja bojā tāpēc, ka nebija šīs iespējas. Tā pareiza lietošana palielina izdzīvošanas spējas, cietušo var paspēt nogādāt līdz mediķiem.

Pēc kursiem iespējams turpināt apmācības karavīra – glābēja kursā, kas ilgst 20 dienas, tad apgūst prasmi veikt intravenozās injekcijas, citas ļoti svarīgas iemaņas, strādāt ar apdegumiem.

D. Skrabe uzsver, ka tiem, kuri mācās minētajos kursos, nav nekādas saistības ar medicīnu, viņi sāk visu no nulles: “Arī karavīri – glābēji nav medicīnas personāls, viņi sāk no baltas lapas, bet 20 dienās iegūst ļoti svarīgas, daudzpusīgas medicīniskās zināšanas, kuras drīkst pielietot, tikai pildot dienesta uzdevumus.

Nenoliedzami, ir svarīgas katras vienības kaujas spējas, bet tagad ir izpratne, ka ļoti svarīga ir arī medicīna. Tam ir arī psiholoģiskā ietekme, jo zemessargi, karavīri zina, ka biedri vajadzības gadījumā palīdzēs.”

Mācību dienas rit ļoti intensīvi, teorija tūlīt tiek pārbaudīta praksē, stāsta D. Skrabe: “Nav viegli sākt apgūt jomu, kurā nav nekādu zināšanu, tāpēc svarīgi apgūto uzreiz izmēģināt praksē. Zemessargi mācās ļoti atbildīgi. Ja sākumā kādam šķiet, ka tas tikai ķeksīša pēc, jau pirmajās stundās saprot, cik tas nozīmīgi pašam, lai var palīdzēt sev un draugam, jo neviens cits nepalīdzēs. Tajā brīdī domāšana mainās, visi strādā ļoti intensīvi, vakaros darbojas individuāli, jautā pasniedzējiem.”

Pirmā līmeņa apmācības notiek regulāri, mēnesī tiek apmācītas divas grupas. Tās nav skaitliski lielas, lai katrs var darboties praktiski. Oktobrī Medicīnas rota plāno rīkot karavīru – glābēju kursu.

“Ar to mēs lepojamies,” saka D. Skrabe. “Agrāk šī līmeņa apmācību nodrošināja tikai NBS Kājnieku skolā, bet pieprasījums krietni pārsniedza viņu iespējas. Sapratām, ka karavīru – glābēju līmenis ir ļoti svarīgs, pērn sākām kursus savas brigādes zemessargiem, šogad būs jau trešais kurss.”

Medicīnas rota Vidzemes 2.brigādē tika izveidota 2018.gadā, sākumā tajā bija vien seši cilvēki, šobrīd jau vairāk nekā 70. D. Skrabe norāda, ka viņi var lepoties arī ar mobilo ķirurgu vienību, kas pagaidām ir vienīgā bruņotajos spēkos ar vajadzīgo cilvēku skaitu un ekipējumu, tagad tiek veidota vēl viena: “Šī ir ļoti svarīga vienība, Ukrainas karš to apliecina. Var būt situācijas, ka cietušo iespējams nogādāt uz pagaidu medicīnas punktu, bet nav iespēju evakuēt uz nākamo līmenī, uz medicīnas iestādi. Ļoti svarīga ir šī cietušā “zelta stunda”, kurā viņš jānogādā līdz mediķiem, un tad divu stundu laikā jāsniedz ķirurģiskā palīdzība. Ja tas nav iespējams, ierodas mobilā ķirurgu vienība un sniedz palīdzību.”