Ziņas

Sabiedrība

Ne katru ideju var uzreiz īstenot

Izskan idejas. Vairāk nekā 20 Vaives pagasta iedzīvotāji sanāksmē sprieda, kā turpmāk izmantot Kaķukrogu – ēku, kur bija pagasta pārvalde, darbojas kultūras nams un Amatu māja.Foto: Sarmīte Feldmane

“Vaivēniešiem Kaķukrogs ir svarīgs. Pārmaiņu laiks ir īstā reize, kad izvērtēt to, kas ir, ko gribētu, un radīt ko jaunu,” saka Vaives pagasta pārvaldes vadītāja Evija Atvara.

Svētdien vaivēnieši satikās kārtējā sanāksmē, lai runātu par Amatu mājas un reizē Kaķukroga nākotni, iniciatore bija Dace Volkmane. “Tā kā pagasta pārvaldi pārcēla uz Rīdzeni, parunājos ar cilvēkiem, vai tad mums savs saiešanas nams nav vajadzīgs, visi atzina, ka nepieciešams. Zinu, ka citur amatnieki nāk kopā, strādā un tirgo saražoto. Kāpēc mēs nevarētu darīt tāpat? Jāliek galvas kopā, katram jādomā, kāds varētu būt viņa pienesums, un ieguvēji būsim visi,” teic vaivēniete.

Dace Volkmane, aicinot novadniekus uz tikšanos, ar roku, lai būtu personiskāk, sarakstīja vairāk nekā 200 paziņojumu, pati izvadāja pa mājām, tikās ar vaivēniešiem. “Mums jānāk kopā, vajag vietu, kur satikties. Un tāda pagastā ir. Pirms tam savācu 36 parakstus vēstulei novada domei, lai lūgtu atbalstu,” stāsta D.Volk­mane un atzīst, ka bija cerējusi uz novadnieku lielāku ieinteresētību. Bija atnākuši nedaudz vairāk kā 20 pagasta iedzīvotāji.

Vēstulē domei izteikts ierosinājums, ka Kaķukrogā, bijušās pienotavas telpās, varētu iekārtot amatnieku bodi. Tās pamats būtu Vaives Amatu māja, kas te darbojas. Bode būtu saikne starp iedzīvotājiem un tūristiem, tirgotu pašu saražoto, amatnieku un meistaru darināto, komplektētu pārtikas grozus. Vaivēnieši vēlas, lai Amatu mājai piešķirtu amatiermākslas kolektīva statusu un finansētu tā vadītāju, kas organizētu Amatu mājas un bodes darbību.

Diskusijā pamazām vien tika secināts, ka jābūt ļoti lielai iedzīvotāju ieinteresētībai, lai ierīkotu tādu bodi, kā arī tā jāreklamē, bet tomēr paliek jautājums – kas būs tie, kuri te iepirksies. Izskanēja arī ierosinājums sarīkot Ziemas­svētku tirdziņu, ideja guva atbalstu, bet skaidrs, lai to noorganizētu, nepieciešams laiks un labi izdarīt vairs nevar pagūt. “Tas viss ir izdarāms, tikai pašiem jāapzinās, ko gribam un kā varam izdarīt. Kaimiņš ar kaimiņu satiekas, kļūstam bagātāki,” uzsver D.Folk­mane.

Irēna Egle ieteica organizēt klubiņu un reizi mēnesī tikties, lai pārrunātu aktuālo, iesaistīties labdarībā. “Telpas ir, tikai paši varam aktivizēt pagasta sabiedrisko dzīvi un stiprināt kopienu,” pārliecināta I.Egle.

Vaivēnieši arī pārrunāja, kā attīstīt tūrismu, kā tas varētu ietekmēt attīstību, kā Amatu mājā iesaistīt vairāk interesentu, kā apvienoties kopīgiem darbiem.
“Katra tikšanās, domu apmaiņa ir vērtīga. Ja būsim vienaldzīgi, nebūs, kam pārmest, ka nekas nenotiek,” uzsver vaivēnieši. Jāpie­bilst, ka Kaķukrogu Cēsu Kultū­ras un Tūrisma centrs savā pārziņā pārņems novembrī. Tad arī būs precīzāk definēta tā attīstība. Taču svarīgi, lai pagasta iedzīvotājiem būtu savi reāli priekšlikumi.