Ziņas

Sabiedrība

Nāks vasara, bet bērnudārzs ciet

Plāno vasaru. Pārskatot no Cēsu bērnu vecākiem jau saņemtos iesniegumus un noslēgtos līgumus par pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanu vasarā, vadītāja Liene Kazaka spriež, ka vasarā uz piecām nedēļām bērnudārzā, iespējams, ieplūdīs vairāk bērnu, nekā ir šobrīd.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Cēsu novada pašvaldība paredzējusi, ka ik vasaru pirmsskolas izglītības iestādes secīgā kārtībā uz piecām nedēļām slēdzamas. Tas, protams, rada neērtības.Jau tagad zināms, ka pieprasījumu pēc bērnudārzu pakalpojumiem šovasar Cēsīs būs ļoti daudz.

Mazuļu vecāki ziemā saņem informāciju no pašvaldības, kura aicina laikus izsvērt, vai pedagogu un citu bērnudārza darbinieku atvaļinājuma laikā ģimenei būs vajadzīgs pirmsskolas izglītības pakalpojums. Pašvaldības sola, ka visi pieprasījumi tiks nodrošināti. Cēsu novadā šobrīd pirmsskolas izglītības iestādes apmeklē 1087 bērni.

Vecākiem laikus jānoslēdz līgums par pakalpojumu vasarā ar iestādi, kuru ģimene nolūkojusi, ģimenei jārēķinās, ka mazulim nāksies sarast ar citām skolotājām un bērniem. Cēsu lielāko pirmsskolas izglītības iestāžu – 5. bērnudārza, kas atrodas Vaives ielā (to ikdienā apmeklē 237 mazuļi) un 3.bērnudārza Noras ielā (ikdienā ir 207 audzēkņi) – slēgšana vasarā radīs visai lielu pieplūdumu pārējos, tādēļ tos neslēgs vienlaikus. Pašvaldība izplānojusi, ka lielākais – 5. – un nelielais – 1. bērnudārzs ar 85 vietām – tiks slēgti vienlaikus, taču tajā laikā strādās pārējās pirms­skolas izglītības iestādes, arī 4. bērnudārzs Zvirbuļu ielā, kurš ikdienā uzņem 170 bērnus.

Internātskolas ēkā Bērzainē ir vien 21 vieta bērnudārza mazuļiem. Ar numuru divi Cēsīs bērnudārza nav (kādreizējā māja tagad ir privāts īpašums), bet pilsētnieku atvases apmeklē arī speci­alizēto bērnudārzu Briežu ielā (106 vietas) un bērnudārzus tuvumā pie pilsētas – Krīvu ciemā (58 vietas) -, un tālāk no Cēsīm – Rāmuļos (17 vietas).

 

Izglītības nodaļas darbinieku pieredze iepriekšējās vasarās liek secināt, ka tagad mazuļu vecākiem un vecvecākiem ne vienmēr izdodas izbrīvēt no darba un pienākumiem brīvu laiku, lai atvaļinājumu vasarā iekārtotu tieši tad, kad ir slēgts bērnudārzs. Da­ļa ģimeņu, uzzinot par piecām nedēļām, kurās bērnudārzs būs slēgts, attiecīgi plāno atvaļinājumu. Plānos ietilpst arī bērnu vecmammu no darba brīvais laiks. “Daļa ģimeņu patiešām organizē vasaru tā, lai tad, kad bērna iepazītā pirmsskolas izglītības iestāde ir slēgta, nebūtu mazais jāved uz citu, lai bērns vasaras nedēļā ik dienu ir kopā ar ģimeni,” zina stāstīt pirmsskolas izglītības metodiķe Dzintra Kozaka. “Ir vecāki, kuri darba vai citu iemeslu dēļ nevar vai mājās nav tādu apstākļu, lai vasarā bērns varētu neapmeklēt bērnudārzu. Par šīm ģimenēm uzzinot, rūpējamies, dodam iespējas pieteikt bērnu citā pašvaldības bērnudārzā.”

Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Liene Kazaka, vakar pārlūkojot visai biezo mapi ar jau noslēgtajiem līgumiem (vecāki pieteikušies bērnudārza pa­kalpojumam), vērtēja, ka zināmas neērtības gaidāmas. Vadītā­jai problēmas saistās ar valsts izvirzītajām augstajām prasībām arī pret tiem cilvēkiem, kurus uz laiku pieņem darbā par pirmsskolas skolotājām. Vasarā skolotāji izmanto atvaļinājumu, tāpēc daudz grūtāk komplektēt darbiniekus, bet tieši vasarā grupu mēdz būt vairāk. Cēsu lielākajos bērnudārzos vasarās arī sarīkojumu zāle mēdz pārtapt par bērnu atpūtas telpu. Diendusai tiek sagādātas zemās gultiņas, kas nākušas modē, jo viegli transportējamas un aprūpējamas, arī saliekamas kaudzītē, lai atbrīvotu telpu rotaļām.

L.Kazaka ievērojusi, ka par apstākļu maiņu vasarā vairāk uztraucas ģimenes pieaugušie, nevis paši bērni. Ik gadu ir mazuļi, kuri uzreiz nevar samierināties ar izmaiņām, lēnāk adaptējas, bet pirmsskolas izglītības iestādes speciālistes to ņem vērā. Nereti viņām jāmierina tieši mazuļu mammas, skaidrojot, ka bērns iejutīsies svešākā kompānijā, atradīs draugus, iemīļos vasaras skolotāju, par viņu pat jūsmos. Par rosīgo un bērniem pilno vidi, lai arī nodrošinātu vislabākajā līmenī, uztraucoties ģimenes, kuru atvases ikdienā bijušas nelielās grupās. Dažkārt bērnudārza slēgšana “ atvaļinājumam” vecākus šausmina tāpēc, ka jāplāno garāks ceļš uz pagaidu dārziņu.

Nereti arī vecākiem, kuru mazulim pienākusi rinda uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē no 1. septembra, esot sašutums, ka vieta nav mājām tuvākajā bērnudārzā. Tā neapmierinātību paužot ģimenes, kas pārcēlušās uz dzīvi Cēsīs un pilsētu tikai apgūstot. Rīdzinieki sākumā ir vīlušies, ka bērnudārzs būs nevis piecu, bet 20 minūšu gājienā vai braucienā no mājām. Taču sapratuši, ka Cēsīs nekavē burzma vai sastrē­gumi, ar mazām neērtībām samierinās, sāk novērtēt attieksmi un apstākļus, kādos bērns pavada dienas. Tā noticis arī ar vairākām ģimenēm, kurām brīdī, kad pienākusi rinda uz bērnudārzu, bērniem vietas atradās četrus kilometrus no Cēsīm Krīvu ciemā.

Cēsu pirmsskolas izglītības iestādēs aizvien trūkst vietas bērniem, kas jaunāki par četriem pie­ciem gadiem. Ģimenēm atliek tās meklēt ārpus mazpilsētas robežām. To sākusi darīt arī pati Cēsu novada pašvaldība, un Vai­ves pagasta Līvu pamatskolā, kas tagad ir sākumskola, izbūvētas telpas vienai mazuļu grupai. Do­mes deputātiem priekšā lemšana par vēl vienas grupas telpu izbūvi. Būtu labi, ja tas notiktu jau šogad, jo daļai mazuļu mammu jāatgriežas darba vie­tā, pirms tā nav pazaudēta, dar­ba devējs nevar ilgāk gaidīt.

Viens komentārs

Judīte

Un tā katru gadu. Nesaprotu kāda x pēc jāslēdz bērnudārzi vasarās. Atvaļinājumus taču var izņemt secīgi, tāpat kā to dara citās iestādēs. Murgs un noslogotas vecmāmiņas, kurām nav ne atvaļinājumu, ne brīvdienu.

Komentāri ir slēgti.