Ziņas

Sabiedrība

Nākotnes spēle saliedē novada ļaudis

Komandas gars. Viktorija Prilenska (no kreisās)Foto: Māris Buholcs

Priekuļos aizvadītajā nedēļā divas dienas norisinājās nākotnes pilsētas spēle „Priekuļi – mūsu mājas šodien un rīt”, kas bija iespēja dažāda vecuma un dažādu jomu interesentiem iesaistīties ideju radīšanas pasākumā, kas noticis jau vairāk nekā 20 novados.

Nākotnes pilsētas spēli rīko LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Britu padomi, Priekuļu novada pašvaldību un biedrību “Zināšanu un inovācijas sabiedrība” (ZINIS).

Semināru mērķis bija nodrošināt dalībniekiem aktīvu iespēju līdzdarboties un sniegt savu ieguldījumu vietējās pašvaldības attīstības plānošanā, vienlaikus tuvāk iepazīstot arī citus sabiedriski aktīvus novada pārstāvjus. Spēles laikā dalībnieki apguva jaunas prasmes un zināšanas izstrādāto ideju formulēšanā, pasniegšanā un pilnveidošanā, kas palīdz ne tikai dalībnieku tālākā saskarsmē ar pašvaldību, sniedzot priekšlikumus dažādu jautājumu risināšanai, bet arī dalībnieku profesionālu iemaņu pilnveidošanos ikdienā. „Nākotnes pilsētas” semināri paredz Britu padomes situācijas analīzes un ideju radīšanas metodes izmantošanu vietējās attīstības plānošanā.

Spēlē piedalījās piecas komandas, katrā nevarēja būt vairāk par pieciem dalībniekiem. Pie viena galda tikās Priekuļu novada deputāti, uzņēmēji, jauniešu organizāciju pārstāvji un citi. Spēles gaitā katra grupa sagatavoja savas idejas prezentāciju.

Savām prezentācijām spēles dalībnieki deva nosaukumus: ”Agrotūrisms – sasmērē rokas, attīri dvēseli”, “Prieka zeme”, “Izdzīvo novadā!”, “Prieka slazds”un “Nezināmā Šveice”. Ideju pamatā galvenokārt tika piedāvāts paraudzīties uz kādu problēmu novadā, piedāvājot tai arī risinājumus, parādot, kāds no tā būs ieguvums iedzīvotājiem, kā arī iekļaujot stratēģiskās darbības, lai ieceri varētu pārvērst par realitāti. Katrā prezentācijā pavērās skats uz labajām lietām, ko būtu vērts parādīt visiem, kas ierodas Priekuļu novadā. Tostarp spēles dalībnieki uzsvēra kultūrvēsturisko objektu nozīmību, vairākas reizes tika pieminēts arī Priekuļu Laukaugu selekcijas institūts.

”Varu teikt, ka visas komandas aktīvi strādā un ir pelnījušas atzinību. Interesanti, ka trīs komandas ieguva vienādu punktu skaitu

– septiņus, bet divas – piecus punktus. Tas nozīmē, ka labu ideju ir daudz un varam tikai cerēt, ka kāda no tām novadā varētu arī īstenoties,” sacīja ZINIS pārstāve Vita Brakovska, kura azartiski un pārliecinoši vadīja abu dienu darbu, kas visus klātesošos iedrošināja radoši un drosmīgi saskatīt problēmas un meklēt tām risinājumus, arī atklāt novadā neizmantotos resursus. Savukārt pašvaldības pārstāvji uzsvēra, ka tas, vai kāda no idejām tiks īstenota, esot atkarīgs ne tikai no domes lēmumiem. Katrā ziņā viņi ir gatavi dot zaļo gaismu ideju īstenošanai, bet iniciatīvu sagaida no pašiem iedzīvotājiem.

”Piedaloties “Nākotnes spēlē” par Priekuļu novada attīstību varu secināt to, ka ikviens spēles dalībnieks ļoti novērtē novada vidi, dabu. Šo divu dienu laikā izskanēja interesantas idejas, kas saistās ar pilsētnieku, tūristu piesaisti laukiem. Šajā steidzīgajā laikmetā lielo pilsētu iedzīvotāji aizvien vairāk novērtē lauku idilli, tad kāpēc lai šo idilli nebaudītu Priekuļu novadā. Domāju, ikviena attīstības plāna ideja, kas tiks realizēta, ietekmēs arī jauniešu ikdienu un izvēli doties prom vai palikt novadā,” atzina viena no spēles dalībniecēm Dina Šalunova.

Savu redzējumu par spēli atklāj arī Priekuļu novada deputāte Elīna Stapulone. ”Idejas bija grandiozas, tās parādīja, ka cilvēki spēj darboties komandās, kurās bija pārstāvji no visiem novada pagastiem – Mārsnēniem, Priekuļiem, Veselavas un Liepas. Bija jūtama interese par novadu, vēlme to kopīgiem spēkiem attīstīt. Spēle bija iespējama, pateicoties novada speciālistei Vinetai Lapselei, kura mācēja apvienot novada pagastus virzībai uz kopēju attīstību,” saka E.Stapulone.

Kā izrādījās, nav bijis viegli piesaistīt interesentus, kas būtu gatavi iesaistīties šādā spēlē. Imants Dauksts, biškopis no Veselavas pagasta, bija viens no tiem, kas dalībai pasākumā pieteicās pats. “Iespēju robežās cenšos piedalīties dažādos pasākumos. Mūsu komanda centās parādīt Priekuļu novadu kā “Nezināmo Šveici”. Idejas pamatā ir pilsētnieku iepazīstināšana ar Priekuļu novada pievilcību, mājražotāju produkcijas popularizēšanu un tirgošanu, vēstures izklāsts, un tas viss notiek vilcienā, kurš ved no Rīgas gar Cēsīm un pietur Priekuļu novada Lodes pieturā. Protams, lai ieviestu jebkuru ideju, ir vienkārši jāstrādā, tad viss notiks.

Spēle bija lieliska iespēja ne tikai uzzināt kaut ko jaunu, iepazīt vairāk citus, bet arī

– neslēpšu – mazliet pareklamēt sevi,” atzīst I.Dauksts, kurš kādā pārtraukuma brīdī bija sarīkojis nelielu savas ražotās produkcijas degustācijas pasākumu.

Par spēles pievienoto vērtību var minēt novada ļaužu saliedēšanu, jo daudzi viens par otru vairāk uzzinājuši vien spēles laikā. Tāpat spēles divu dienu laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar vietējā kalēja Jāņa Nīmaņa uzņēmējdarbību, kā arī saņēma atbildes uz daudziem jautājumiem paša J.Nīmaņa skaidrojumā, jo arī viņš bija nākotnes spēles dalībnieks. Protams, novada ļaudis par viņu bija dzirdējuši no medijiem, taču šī bija reize, kad uzņēmīgo jaunieti varēja iepazīt tuvāk. “Ne tikai es secināju, ka mēs pat novada robežās viens otru nepazīstam. Piemēram, tagad klātienē iepazinos ar Jāni Nīmani, par kuru līdz šim biju dzirdējis tikai nostāstus. Arī runājot par pārējiem, bija cilvēki, par kuriem gandrīz neko līdz šīm nezināju,” teica I.Dauksts.

Šādi semināri tiek finansēti no Norvēģija finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” līdzekļiem.

Ilze Fedotova