Ziņas

Sabiedrība

Nākotne redzama kartē

Kur paredzētas izmaiņas. To apspriež teritorijplānotāja Madara Jenerte, Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļa vadītāja Evija Taurene, Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja Evita Šīrante un novada iedzīvotājs Aleksandrs Ļubinskis.Foto: Sarmīte Feldmane

Priekuļu apvienības teritorijai – Priekuļu, Veselavas, Liepas un Mārsnēnu pagastiem – top jauns teritorijas plānojums 2017.-2029.gadam. Ir sagatavota plānojuma trešā redakcija, kas nodota publiskai apspriešanai.

Ikviens apvienības teritorijas iedzīvotājs bija aicināts uz plānojuma apspriešanu Prieku­ļos. Diemžēl interese bija minimāla. Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas vadītāja Evija Taurene uzsver, ka ir saņemti gan uzņēmēju, gan privātpersonu ieteikumi, kas tiks izvērtēti.

Priekuļu apvienības teritorija ir vienīgā Cēsu novadā, kurai nav izstrādāts teritorijas plānojums. “Izstrāde tika uzsākta 2016.gadā, taču pēc 2.redakcijas apturēta. Bija valsts institūciju iebildumi, īpaši Kultūras mantojuma pārvaldei, kurai bija prasība, lai katram kultūrvēsturiskajam, aizsargājamam objektam būtu individuāli izstrādātas aizsargjoslas. Tas ir ļoti liels darba apjoms, ko pašvaldība nespēja paveikt. Ir izdarīts liels darbs, tas jāpabeidz,” saka E.Taurene un uzsver, ka teritorijas plānojums arī nepieciešams, jo pašvaldībā ar iecerēm vērsušies gan uzņēmēji, gan privātpersonas, kas vēlas attīstīt savus īpašumus, arī investēt teritorijas attīstībā.

Kad kāds interesējas, ko drīkst darīt apvienības pagastos, ko ne, tagad jāmeklē četros teritorijas plānojumos, kas tapuši vēl pirms Priekuļu novada izveidošanas. Gadu gaitā arī mainījušās prasības, kādiem jābūt plānojumiem.

“Nevaram aiziet pie katra iedzīvotāja un informēt, lai cik daudz un kādi būtu informācijas kanāli. Iedzīvotājiem svarīgi saprast, kādu viņš pats redz sava īpašuma attīstību. Nelielas izmaiņas var skart tos, kuriem īpašumi ciematos, jo dažviet tiek mainīti zonējumi. Nav vietu, kur no jauna paredzētu industriālo apbūvi. Priekuļos dārziņu teritorijā varētu mainīt zonējumu uz apbūvi. Tas nenotiks tuvāko gadu laikā. Tas ir tikai zonējums ar attīstības iespējām. No publiskās uz jaukta tipa apbūvi paredzēts iezīmēt vēl dažas vietas. Paredzēta tālāka Dukuru attīstība, Liepā būvēt sailes paneļu parku,” stāsta E.Taurene. Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja Evita Šīrante vērš uzmanību, ka tiek noteikta stingrāka mežu aizsargjosla Niniera apkārtnē. Zāģēt drīkstēs, bet ne kailcirtes.

“Katram, kuram ir kādas bažas, kuru interesē, kas plānots viņa īpašuma apkārtnē, jāvēršas pie plāna izstrādātājiem,” atgādina pārvaldes vadītāja.
Otrdien teritorijas plānojuma apspriešana Liepā.