Ziņas

Sabiedrība

Nākamnedēļ atklās rekonstruēto Amatas pamatskolu

Pirmdien, 30.novembrī, plkst.15 Amatas novada Ieriķos, Lielajā ielā 10, tiks atklāta rekonstruētā Amatas pamatskola, informēja Amatas novada pašvaldības projektu koordinatore Zane Pīpkalēja.

Jau kopš vasaras sākuma Amatas pamatskolas ēkā Ieriķos darbojas celtnieki, kas veic ēkas vienkāršotu atjaunošanu, ieviešot funkcionālus uzlabojumus. Pēc uzlabojumu veikšanas klašu telpas būs labāk piemērotas mācību procesam. Klašu skaits remontdarbu rezultātā ir palielināts un atbilst Ministru kabineta noteikumiem par skolēnu skaitu uz kvadratūru.

Svarīgs uzdevums bija ēdamzāles telpu pārcelšana no trešā stāva uz pirmo. Tas arī veiksmīgi tika izdarīts, līdz ar to tagad ir pavisam jauna ēdnīca. Tāpat ir veikti uzlabojumi telpās pie sporta zāles, lai tās atbilstu vispārējām higiēnas prasībām. Tur ir ierīkotas dušas telpas un ģērbtuves. Kopumā veikta arī iekšējo inženiertīklu atjaunošana un uzlabošana, kā arī ugunsdrošības sistēmu un evakuācijas izeju sakārtošana.

Līdz šim Amatas pamatskola atradās divās ēkās – vēsturiskajā ēkā Amatas pagastā un ēkā Ieriķos, bet šajā gadā veiktās izmaiņas Ieriķu skolas ēkā ļaus Amatas pamatskolai darboties tikai vienā ēkā – Ieriķos, tādējādi ne tikai samazinot izmaksas, bet arī uzlabojot mācību procesa kvalitāti.

2014.gadā tika izstrādāts Amatas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības, optimizācijas un investīciju plāns 2015.-2018.gadam. Šajā plānā Amatas pamatskola iekļauta kā perspektīva un konkurētspējīga izglītības iestāde, kura izvietota stratēģiski izdevīgā vietā. Sākot ar jauno gadu, Amatas pamatskolai plānots pievienot arī pirmsskolas iestādi. Tiks turpināta iestādes darbība eko skolu programmā un sekmēta inovāciju ieviešana saistībā ar tehnoloģiju daudzveidīgu pielietojumu mācību procesā.

Amatas pamatskolas direktors Indars Upīts, novērtējot skolā veiktos uzlabojumus, atzinis, ka ieguldītais darbs ir bijis tā vērts gan no tā viedokļa, ka tagad komfortabla vide būs skolas ikdienas iemītniekiem un apmeklētājiem, gan no tā viedokļa, ka sekmīgi izpildījuši dažādas normas un prasības.

“Jāsaka, ka šis ir vēsturiski nozīmīgs moments, jo esam spēruši lielu soli pretim modernai, daudzsološai un attīstošai skolas videi, mainot gadu gaitā nemainīgas lietas labākas izglītības vides vārdā. Šis remonts ir vēsturiski nozīmīgs arī tāpēc, ka tādējādi tika īstenots pirms diviem gadiem uzstādītais mērķis, t.i., abu skolas ēku apvienošana vienā, jo jau ar novembri mēs visi būsim zem viena jumta. Un tas paver ceļu veiksmīgākam komandas darbam un saliedētībai, kā arī labam izglītības darbam skaistās, izremontētās telpās,” uzskata Upīts.

Skolas renovācija izmaksāja 262 109 eiro. Renovācijas darbi tika veikti par Amatas novada pašvaldības līdzekļiem, savukārt būvdarbus saskaņā ar iepirkumu veica SIA “Ekers”.