Ziņas

Izklaide

Mūzikas vidusskolas jauno mācību gadu uzsāks bez būtiskām izmaiņām

Deviņas Kultūras ministrijas (KM) pakļautībā esošās vidējās profesionālās mūzikas izglītības iestādes 2009./2010. mācību gadā varēs turpināt savu darbību līdzšinējā kārtībā. Nākamā gada laikā tiks izvērtētas un attīstītas skolu īstenotās izglītības programmas ar mērķi uzlabot mūzikas izglītības kvalitāti un radīt priekšnoteikumus jaunu, konkurētspējīgu profesionāļu ienākšanai mūzikas tirgū. Lai veicinātu radošās izcilības un konkurētspējas attīstību mūzikas vidusskolās, kurās šobrīd netiek nodrošināta pietiekama savstarpēja konkurence vienā specialitātē, Kultūras ministrija sadarbībā ar Kultūras un radošās industrijas izglītības centru (KRIIC) un mūzikas vidusskolu direktoriem vienojusies uzsākt profesionālās vidējās mūzikas izglītības attīstības programmu. Tās ietvaros tiks pārskatīts un pārvērtēts mūzikas izglītības saturs ar mērķi veicināt tās pieejamību, jauniešu interesi par tās apgūšanu, kā arī kāpināt nozares prestižu un turpmāk nodrošināt profesionālos mūzikas kolektīvus ar augstas kvalitātes izpildītājmāksliniekiem. Deklarācijā par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību Kultūras ministrijai par kultūras jomas galveno prioritāti noteikts saglabāt kultūrizglītības sistēmu, kas sastāv no trīs savstarpēji saistītiem izglītības līmeņiem: profesionālā ievirze, profesionālā vidējā un augstākā izglītība. Šāda kultūrizglītības sistēma ir nozīmīga Latvijas kultūras un identitātes sastāvdaļa. Tādēļ sadarbībā ar pašvaldībām plānots īstenot kultūrizglītības nozares attīstību, sekmējot kvalitatīvu un resursu izmantošanas ziņā efektīvu visu kultūrizglītības pakāpju nodrošinājumu. Šonedēļ Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē kultūras ministrs Ints Dālderis, Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas vadība, KRIIC direktore Agnese Miltiņa un vairāku mūzikas vidusskolu direktori informēja deputātus par esošo situāciju vidējās mūzikas izglītības jomā un vienojās par pārmaiņu nepieciešamību. Šobrīd vidējās mūzikas izglītības saturs vērtējams kā mūsdienu prasībām neatbilstošs. Strauji sarūkošais audzēkņu skaits un pedagogu kvalifikācijas jautājumi kontekstā ar izglītības augstajām izmaksām (viena mūzikas vidusskolas audzēkņa apmācība izmaksā vismaz trīs reizes vairāk nekā vispārējās vidējās izglītības iestādes audzēkņa apmācība) ieskicē situācijas problemātiku. To ir iespējams atrisināt, paaugstinot mūzikas izglītības prestižu, nodrošinot tās pieejamību reģionos un atbilstību mūsdienu tirgus prasībām, vienlaicīgi sabalansējot izglītības programmu apjomu un audzēkņu skaitu ar valstī šim mērķim pieejamajiem finanšu resursiem. Ar mērķi nodrošināt racionālu valsts un pašvaldību līdzekļu izmantošanu,

sākot ar 2009./ 2010. mācību gadu tiks veidots valsts pasūtījums vidējām profesionālām mūzikas izglītības programmām, kas noteiks izglītības iestādēs uzņemamo audzēkņu skaitu konkrētās specialitātēs. Valsts pasūtījuma kritērijus nosaka KRIIC sadarbībā ar skolu vadību un saskaņā ar tās plāniem par uzņemamo audzēkņu skaitu. Paredzams, ka valsts pasūtījuma ieviešana veicinās audzēkņu savstarpējās konkurences kāpumu un mūzikas izglītības kvalitātes uzlabojumu. Valsts pasūtījums noteiks mūzikas vidusskolās uzņemamo audzēkņu skaitu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu profesionālo kolektīvu vajadzības un atbilstību darba tirgus prasībām, kā arī profesionālās izglītības koncepcijas un ES finansējuma piesaistes nosacījumiem.