Ziņas

Sabiedrība

Ministru iepazīstina ar problēmām

Melturu stacijā. Satiksmes ministrs Tālis Linkaits sarunā ar Amatas novada domes priekšsēdētāju Elitu Eglīti (no labās) un vilciena pasažieri Irēnu Dravanti.Foto: Sarmīte Feldmane

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits reģionālajā vizītē apmeklēja Amatas, Priekuļu un Pārgaujas novadu.

“Cenšos apbraukt visu Latviju, redzēt, kādi ir ceļi, kādas galvenās problēmas, ko var izdarīt ātri, kas veicams ilgtermiņā,” “Druvai” pastāstīja ministrs. Vizīti viņš sāka Ieriķos, kur Amatas novada pašvaldības vadītāja Elita Eglīte informēja par paš­valdības paveikto, izmantojot gan budžeta naudu, gan piesaistot projektu finansējumu.

“Novadiem, kas nav attīstības centri, lai varētu piedalīties projektos, jāpierāda, ka iecerētais ir dzīvotspējīgs. Ieriķos attīstās uzņēmējdarbība, darba vietu ir vairāk nekā iedzīvotāju. Bija būtiski sakārtot ielu uz “Ekju”. Mums tas aizņēma četrus gadus, divreiz projektu atteica. Svarīgi bija sakārtot nobrauktuvi pie degvielas stacijas uz Vidzemes šoseju,” stāstīja novada vadītāja.

Ministrs piestāja pie Ieriķu stacijas. To pārņēmusi pašvaldība, bet pieturvieta te ir joprojām. Ēkas nākotni pašvaldība saista ar tūrisma infrastruktūru. E.Eglīte skaidroja, ka šī vieta gan no uzņēmējdarbības, gan tūrisma viedokļa ir perspektīva. Novada vadītāja arī bilda, ka no Cēsīm uz Ieriķiem no rīta ar vilcienu var atbraukt, bet Cēsīs uz darbu aizbraukt nevar. “Ir jādomā par kravu pārvadājumiem no Ieriķu stacijas. Uz­ņēmējiem tas ir būtiski,” teica E.Eglīte.
Melturu dzelzceļa stacijā ministram bija nepatīkams pārsteigums. Pieturvietā atkritumu urna apgāzta, nekas neliecināja, ka te ir kārtīgs saimnieks. Stacijā vilcienu gaidīja Irēna Dravante. Viņa ar to regulāri brauc uz Rīgu, Siguldu. “Tie, kuri izmanto vilcienu, brauc satikties ar pasauli. Savulaik mājās vakarā varēja pārbraukt arī no teātra izrādēm Rīgā. Tagad ne, bet labi, ka vilciens kursē,” ministram teica I.Dravante un piebilda, ka perons uzlabots, tagad ir augstāks un ērtāks, tikai grants segums nav praktisks. ”Nojume, apgaismojums, taciņa, kas ziemā vienmēr iztīrīta, viss kārtībā,” pieturvietu raksturoja I. Dra­vante.

E. Eglīte vērsa ministra uzmanību, ka ceļš pie dzelzceļa pārbrauktuves ir nepārredzams un veidojas bīstamas situācijas.

Viena no Amatas novada iedzīvotāju un uzņēmēju problēmām – izbraukšana uz Vidzemes šosejas, ja jāveic kreisais pagrieziens. Īpaši aktuāla tā ir Melturos. Vidēji diennaktī pērn pāri Melturu tiltam pārbrauca 8671 automašīna. “Satiksme ir intensīva un palielinās. Savulaik pašvaldība izstrādāja projekta metu, veikta topogrāfiskā uzmērīšana, lai pārvietotu autobusa pieturas un ierīkotu nobrauktuvi uz šoseju,” stāstīja E.Eglīte un piebilda, ja sakārtotu autoceļu Alauksts – Garkalne, daudzi brauktu pa to un nevajadzētu izbraukt uz Vidzemes šosejas. Diemžēl šī ceļa rekonstrukcija nav plānos. Ministrs piekrita, ka situācija Melturos ir problemātiska un risinājums jāmeklē.

Pēc tam ministrs, novada vadītāja un pašvaldības darbinieki pārrunāja ceļu infrastruktūras sakārtošanas, satiksmes organizācijas aktuālākos jautājumus.
Ministrs tika iepazīstināts, kā pašvaldība izmanto valsts piešķirto naudu ceļiem, kā īsteno projektu. Īpaša uzmanība tika pievērsta no valsts pārņemtajam ceļam Ķēči – Siči, kas gadiem bija neizbraucams, tagad, piesaistot finansējumu, rekonstruēts. E.Eglīte atzina, ka pašvaldība gatava pārņemt ceļus no valsts, ja tiek piešķirts finansējums. Pašvaldības ceļu uzturēšanu veic vietējie uzņēmēji, noteikumi ir stingri, no rīta sešos jāsāk tīrīt, no cita novada atbraukt nav tik vienkārši. Paš­valdība par budžeta naudu tīra ceļus arī iedzīvotājiem. “Pieredze rāda, ka tā tiek atrisināta problēma, iedzīvotājiem nav jālauza galva, kurš, kad tīrīs. Ziema Skujenē no ziemas Līvos atšķiras par divām nedēļām. Pagājušo­ziem ceļi tika tīrīti vienreiz, kas, protams, nav izdevīgi uzņēmējam,” stāstīja novada vadītāja un piebilda, ka cilvēki ir iemācījušies braukt pa šaurāku grants ceļu, kāds tas ir pēc rekonstrukcijas.

“Ja palielināsies finansējums valsts ceļu uzturēšanai, tas palielināsies arī pašvaldības ceļiem. Amatas novads ir viens no retajiem, kas budžeta naudu iegulda arī ceļu sakārtošanai, ne tikai uzturēšanai,” vērtēja Tālis Linkaits, bet E.Eglīte uzsvēra, ka ceļu sakārtošana ir atbalsts uzņēmējiem.
Vairākkārt sarunā tika uzsvērts, ka iedzīvotāji ir mobili, satiksmes intensitāte un automašīnu skaits palielinās arī attālākos laukos.

Piemēram, Sērmūkšos dzīvo 76 iedzīvotāji un viņiem ir 66 mašīnas, Skujenē ciematā dzīvo 259, viņiem ir 110 automašīnas. Ja pa ceļu Līgatne – Skrīveri pirms remonta dienā brauca ap 800 mašīnu, tagad 1500. “Tas liecina, ka cilvēki pārvietojas ar savu transportu un jādomā par sabiedriskā transporta izmantošanas nepieciešamību, to, kā pārvietoties tiem, kam nav sava auto,” viedokli pauda E.Eglīte.

Novada vadītāja pastāstīja, ka iedzīvotāji raksta ierosinājumus par veloceliņiem. Piemēram, no Ieriķiem līdz Līgatnei. “No tūrisma viedokļa labāk attīstīt zaļos ceļus,” atgādināja ministrs.

Vēl tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar gaidāmo administratīvo reformu. “Ja pagastiem tiek pievērsta liela uzmanība, ir svarīgi, lai uz pagasta centru var aizbraukt pa labu ceļu,” uzsvēra E.Eglīte.

Pēc sarunas Amatas novada domē satiksmes ministrs Tālis Linkaits brauca uz Priekuļu un Pārgaujas novadu.