Ziņas

Sabiedrība

Ministrs apmeklē uzņēmumus

Vēsture interesanta. Veselavas muižas pārvaldniece Emerita Gruzde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam un Priekuļu pašvaldības izpilddirektora vietniekam Ralfam Saļmo stāsta, kā atjaunota barona vizīšu telpa. Foto: Sarmīte Feldmane

Reģionālajā vizītē vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs apmeklēja sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas poligonu “Daibe”, būvmateriālu ražotāju “Lode” un tikās ar Priekuļu pašvaldību.

“Reģionālajās vizītēs iepazīstos, kā pašvaldībās norit administratīvās reformas procesi, kādi ir galvenie izaicinājumi, kā veicas ar projektu īstenošanu, “Covid – 19” aizdevumu programmu izmantošanu. Uz vietas labāk redzamas prioritātes, vajadzības un nākotnes attīstības vīzija. Ministrijas ikdienas darbā būtiski saprast, kas svarīgi paš­valdībām un iedzīvotājiem,” “Druvai” sacīja ministrs.

Ministrs apmeklēja SIA “ZAAO” Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas poligonu “Daibe”. Ar SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētāju Gintu Kukaini tika pārrunāts nozarē aktuālais, kā arī bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide un iecere kopā ar pašvaldību uzbūvēt ražošanas ēkas, lai veicinātu aprites ekonomikas principu realizēšanu. Ministra uzmanība tika pievērsta tam, ka kopīgi jāturpina risināt jautājums par no pārstrādātajiem atkritumiem radīto izejmateriālu izmantošanu tautsaimniecībā. Kad darbu sāks bioloģiski noārdāmo atkritumu rūpnīca, īpaši aktuāla būs būvniecības atkritumu pārstrāde.

“Uzņēmuma nākotnes plāni saskan ar nākotnes prasībām. Priecē, ka “ZAAO” strādā ar skatu uz priekšu, zina, kā nepieciešamo salikt pa plauktiņiem, lai sasniegtu rezultātu. Uz­ņēmums iet pareizu, atbalstāmu attīstības ceļu, meklējot pārstrādes iespējas un aktualizējot pārstrādātā materiāla izmantošanas problemātiku,” uzsvēra ministrs A.T.Plešs un piebilda, ka uzņēmumam ir būtiski, lai būtu skaidra atkritumu apsaimniekošanas politika, kā arī reģiona robežas. “Drīzumā būs Ministru kabineta lēmums. Protams, jautājumi, kā ieviest noārdāmo atkritumu savākšanu un pārstrādi, šobrīd ir aktuāli,” teica A.T.Plešs. Ministrs arī atgādināja par tehnoloģiju un inovāciju nozīmi dabai draudzīgā saimniekošanā, kā arī ekonomikas pārveidi, kas paver iespējas jaunu darbavietu un nozaru attīstībai.

G.Kukainis uzaicināja ministru iesaistīties pārstrādes veicināšanas ideju izvērtēšanā hakatonā “DaibeZero”. A.T.Plešs piekrita būt hakatona žūrijā.
Rūpnīcā “Lode” ministrs tikās ar uzņēmuma vadību, iepazinās ar rūpnīcu, tās darbu. Viena no pārrunātajām tēmām bija par dabas pieminekli Līču – Laņģu klintīm, kur ir neprecīzas robežas, kas nav noteiktas ar koordinātēm. Tas, domājot par nākotni, uzņēmumam ir svarīgi un var radīt problēmas. Ķieģeļu ražošana nav iedomājama bez māla ieguves, kas ir dabas vērtība.

“”Lode” ir viens no senākajiem un lielākajiem uzņēmumiem ne tikai Priekuļu, arī jaunajā Cēsu novadā. Ir jāsamēro ražošana un vides prasības. Uzņēmumam vienmēr tas bijis svarīgi,” atgādināja arī Priekuļu novada pašvaldības vadītāja Elīna Stapulone un piebilda, ka ar ministru “Lodē” tika pārrunātas arī citas aktualitātes.
Vizīti ministrs noslēdza Veselavas muižā, kur apskatījis pašvaldības ieguldīto vēsturiskajā ēkā, novērtēja padarīto. Pašvaldības darbiniekiem un deputātiem ministrs pastāstīja par iespējām dažādās programmās piesaistīt finansējumu un īstenot infrastruktūrai svarīgus projektus.