Ziņas

Sabiedrība

Ministrijām līdz decembrim jāatskaitās par virzību ANO rekomendāciju izpildē bērnu tiesību jomā

Līdz 30.novembrim vairākām ministrijām ir jāiesniedz informācija par Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) rekomendāciju izpildes plānu attiecīgajā jomā, otrdien vienojās valdība. Valdība izskatīja Labklājības ministrijas (LM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par ANO Bērnu tiesību komitejas rekomendāciju izpildi. Ziņojumā LM norāda, ka komitejas noslēguma secinājumi atspoguļo daudzus ilgtermiņa izaicinājumus. Saistībā ar to, ka komitejas noslēguma apsvērumos sniegtās rekomendācijas aptver dažādu nozares ministriju kompetences, konkrētu rekomendāciju izpilde ir jānodrošina atbildīgajām ministrijām, norāda LM.

Tāpēc plānots, ka līdz 30.novembrim kompetentajām ministrijām ir jāiesniedz informācija LM par ANO rekomendāciju izpildes plānu attiecīgajā jomā. Kopumā ANO rekomendācijas jāizpilda līdz 2021.gada 12.maijam, kas ir nākamā nacionālā ziņojuma iesniegšanas termiņš.

Tāpat paredzēts, ka, sākot ar 2017.gadu, reizi gadā līdz 15.aprīlim ministrijām būs jāsniedz atskaite LM par rekomendāciju izpildes rezultātiem iepriekšējā gadā, lai LM nodrošinātu regulāru rekomendāciju ieviešanas monitoringu un šo informāciju varētu iekļaut ikgadējā pārskatā par bērnu stāvokli Latvijā. Sākot no 2017.gada, LM ikgadējo pārskatu par bērnu stāvokli Latvijā plāno iesniegt Ministru kabinetā līdz 1.jūnijam.

LM uzsver, ka ANO Bērnu tiesību komiteja pozitīvi vērtē Latvijas centienus nodrošināt konvencijā noteikto saistību pilnīgāku ieviešanu, īpašu atzinību veltot pasākumiem bērnu mirstības mazināšanā un bērnu aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu skaita samazināšanā. Tāpat ANO atzinīgi vērtē Latvijā īstenotās aktivitātes, lai pilnveidotu bērnu atbalsta un aizsardzības sistēmu.

Sniegtās rekomendācijas ir saistītas ar valsts pārvaldes institucionālās struktūras stiprināšanu, koordināciju, politikas ietekmes analīzi, pētījumu, kā arī statistisko datu pieejamības pilnveidi, bērnu mērķa grupas skaidrāku iezīmēšanu budžeta izstrādes procesos, kā arī korupcijas risku mazināšanu.

LM atgādina, ka šī gada janvārī Latvijas delegācija informēja par ANO Bērnu tiesību konvencijas izpildi iepriekšējos gados.

Kā ziņots, gada sākumā ANO Bērnu tiesību komitejas eksperti atzinīgi novērtēja Latvijas progresu Bērnu tiesību konvencijas izpildē. Kā aģentūru LETA toreiz informēja Ārlietu ministrijā, komitejas 71.sesijā tika izskatīti trīs nacionālie ziņojumi par ANO 1989.gada Bērnu tiesību konvencijas un tās divu papildu protokolu izpildi Latvijā, atzinīgi novērtējot Latvijas progresu kopš iepriekšējā ziņojuma izskatīšanas 2006.gadā, kā arī iesniegto detalizēto informāciju par pašreizējo situāciju Latvijā.

Tāpat pozitīvi tika vērtētas ieviestās izmaiņas nacionālajos tiesību aktos un Latvijas pievienošanās vairākām starptautiskajām konvencijām, kas skar bērnu tiesību aizsardzības jautājumus.