Ziņas

Sabiedrība

Miljoniem eiro apkārtnes ceļos

Reiz būs. Top gājēju - velosipēdistu celiņš no Cēsīm uz Priekuļiem.Foto: Marta Martinsone-Kaša

Laika apstākļi aizvien biežāk atgādina, ka jābeidz ceļu remontdarbu sezona. Tā šogad ceļu būvniekus nav saudzējusi, bieži darbi pēc lietavām bija ne tikai apgrūtināti, bet tos nācās pat  pārtraukt. Tomēr Cēsu apkaimē šovasar izdarīts daudz, īstenoti nozīmīgi projekti ceļu un tiltu atjaunošanā.

Šonedēļ tiks pabeigti remonti no Braslas tilta līdz Straupei uz valsts galvenā autoceļa Inču­kalns – Valmiera – Igaunijas robeža, informē valsts akciju sabiedrības “Lat­vijas Valsts ceļi” Komuni­kācijas daļas speciāliste Iveta Kacēna . Būvdarbus tur veic SIA “Bin­ders”. Vairāk nekā piecu kilometru posmā veikta vecā asfalta seguma atjaunošana un pastiprināšana ar reciklēšanas metodi. Lī­guma summa 3,3 miljoni eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Ceļa rekonstrukciju līdzfinansē no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF).

Pabeigta ceļa pārvada pārbūve uz Vidzemes šosejas pie Meltu­riem. Pilnībā ir izbetonēts tilta lai­dums, pabeigti darbi pie hidro­izolācijas un tilta pieejas izbūves. Pārbūvi veica SIA “Tilts”. Ko­pējā līguma summa no būvniecības sākuma 813 tūkstoši eiro ar PVN.

Novembra sākumā sācies tehnoloģiskais pārtraukums segas rekonstrukcijas būvdarbiem uz autoceļa Valmiera – Cēsis – Drabeši posmā no rotācijas apļa starp Cēsīm un Priekuļiem līdz krustojumam ar Vidzemes šoseju (29,6. – 39,7. km). Šogad pastiprināti ceļa pamati, šķembu slānim pievienots reciklētais materiāls un cements, bet pavasarī tiks pabeigti se­guma asfaltēšanas darbi. Pat­laban visā ceļa remonta posmā ir ieklāta asfalta apakškārta.

Uz Vidzemes šosejas krustojumā ar autoceļu Valmiera –Cēsis–Drabeši (P20) ir atjaunota parastā satiksmes organizācija pa visām ceļu pārvada nobrauktuvēm, kas šogad tika remontētas.
Šovasar uz vietējas nozīmes autoceļa Cēsis–Rāmuļi–Bānuži trīs kilometru garā posmā no Krīviem līdz Vaivei ar grants segumu tika veikta dubultā virsmas apstrāde. Šos darbus veica VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Melnās segas ieklāšana izmaksāja 130 tūkstošus eiro ar PVN.

“Šis ceļš ir ieguvums visiem vaivēniešiem, labākais, kas varējis notikt, ko tik ilgi gaidījām,” saka Līvu un Rāmuļu pamatskolas direktore Antra Gabranova. Viņa, tāpat kā citi pagasta iedzīvotāji, vairākus gadus cīnījās, lai no Vaives ceļu uz Rāmuļiem, pēc tam uz Krīviem noklātu ar melno segumu. “Negribas atcerēties, kāds bija ceļš. Bedres, šķembas lidoja pa gaisu. Man tikai divas reizes cieta mašīnas stikls un spuldze, bet kolēģiem zaudējumi bija lielāki. Kur vēl putekļu mākoņi! Tie spiedās istabās ne tikai ceļmalas mājās, arī tālākās ēkās,” atceras vaivēniete, piebilstot, ka gadiem tos, kuri Cēsīs iebraukuši no Vaives pagasta, varēts pazīt pēc putekļu klātajām mašīnām. Tagad Antra Gabranova ar lepnumu saka: “Braucam pa labu ceļu. No Krīviem līdz Rāmuļiem varu aizbraukt 12 minūtēs. Skolotājiem, kuri strādā abās skolās, nav jāuztraucas, kāds būs ceļš.”

Gandrīz pabeigta tilta pār Raunu pārbūve uz vietējas nozīmes ceļa Valmiera–Rauna, kas ved caur Raunas centru. Pašlaik pilnībā atjaunota satiksme pār tiltu, bet nākamgad paredzēts atjaunot horizontālo marķējumu. Pārbūvi veica SIA “Tilti”, izmaksas ir 305 tūkstoši eiro ar PVN.

“Raunēniešiem šī tilta pārbūve nozīmē ļoti daudz. Visi vēroja, kā būvnieki strādā, un priecājās, cik raiti viss notika,” saka Raunas novada domes priekšsēdētāja Evija Zurģe un uzsver, ka jau projekta izstrādes gaitā bijusi laba sadarbība, projektētāji ņēmuši vērā raunēniešu intereses gan par apgaismojuma ierīkošanu, gan to, ka blakus ir dabas takas.

“Autobraucēji bija saprotoši, tagad dzirdamas tikai labas atsauksmes,” bilst novada vadītāja, atzīstot, ka ļoti tic – nākamgad Raunā tiks pārbūvēts otrs tilts. Būvdarbus veic AS “A.C.B.”, to līgumcena ir 8,17 miljoni eiro, ko sedz no valsts budžeta. Darbus pabeigs nākamgad.

Nākamgad turpināsies būvdarbi uz reģionālās nozīmes ceļa Cēsis – Vecpiebalga – Madona (P30) (2,14.-8,02. km). Līdz ziemas tehnoloģiskajam pārtraukumam pagūts izbūvēt asfalta apakš­­kārtu trijos posmos. Būv­nieki, SIA “8CBR”, paveikuši 61 procentu no paredzētajiem darbiem.

Nākamgad uz P30 lielākie darbi atsāksies Priekuļu centrā (4,28.- 5,8. km). Līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam tur jau izbūvēts šķembu pamats. Asfaltēšanas darbi sekos pavasarī. Tāpat uz šī ceļa nākamgad turpinās būvēt gājēju – velosipēdistu celiņu, kas stiepsies piecu km garumā no Priekuļiem līdz pat Cēsīm. Līguma summa ir 4,8 miljoni eiro ar PVN, ceļa rekonstrukciju līdzfinansē no ERAF. Būvdarbus plānots pabeigt 2018. gada jūlijā.

“Jau varam redzēt, ka lielā rakšana drīz beigsies. Liela daļa priekuliešu uz Cēsīm jau var aizbraukt pa asfaltu. Ja pirms rekonstrukcijas daudzi bija kreņķīgi, jo pie luksoforiem jāgaida, ceļš bedrains, tagad redzam ieguvumus,” saka Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. Remontu laikā ne viens vien autovadītājs, kuram bija jābrauc uz Raunas pusi, iemanījās apbraukt remonta vietu, izmantojot grantēto Raunas ielu. Tā bieži vien bija bedraina. “Cik vien bieži varējām, greiderējām. Tā ir pašvaldības iela. Tagad pa to satiksme ir daudz mazāka,” pastāsta novada vadītāja.