Ziņas

Sabiedrība

Miervaldi Birzi atceras jubilejā

Cēsu sanatorijas internātskolas skolotāja Mirdza Lībiete pirms ziedu nolikšanas teica: “M. Birzes literārā ieguldījuma lielākā piemiņa būtu, ja Latvijā sāktu domāt par viņa rakstu izdošanu. Par to savulaik atgādināja arī literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons. Kad atzīmējām M. Birzes 80. dzimšanas dienu, kultūras biedrība “Harmonija”, pateicoties tās vadītājas Dzidras Olengovičas uzņēmībai, izdeva rakstnieka grāmatu “Ar jokiem joki mazi”. Jau aizritējuši pieci gadi, bet vairāk neviens M. Birzes darbs nav izdots. Jālūdz atbalsts vai nu Kultūrkapitāla fondam, vai Latvijas Zinātņu akadēmijai, kuras goda loceklis bija M. Birze. Ļoti vēlos, lai, stāvot šajā vietā pēc pieciem gadiem – M. Birzes 90. jubilejā, būtu izdoti viņa kopotie raksti kā labākā dāvana

apaļajā jubilejā.”

M. Birze dzimis Rūjienā, bet visu savu radošā darba mūžu pavadīja Cēsīs. Viņu pazina arī ārpus Latvijas, jo M. Birzes darbi tulkoti daudzu tautu valodās. Viņa literārais devums tika novērtēts. M. Birze saņēma Triju Zvaigžņu ordeni. Cēsnieki viņam piešķīra Goda pilsoņa nosaukumu. Tas rakstīts arī uz kapa plāksnes, ko rakstnieka 80. dzimšanas dienā kultūras atbalsta fonds “Klēts”, kuras biedrs M. Birze bija, novietoja viņa atdusas vietā.

M. Birze mūžībā aizgāja 2000. gada vasarā.