Ziņas

Sabiedrība

Meža īpašnieki otro gadu var piedalīties konkursā “Sakoptākais mežs”

Privātie meža īpašnieki var pieteikties konkursam “Sakoptākais mežs”, kas šogad tiek rīkots jau otro gadu ar mērķi veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu, informēja Latvijas Meža īpašnieku biedrībā.

Jau konkursa pirmajā norises gadā tika izcelti mežsaimnieki no visas Latvijas, kuri savā mežā saimnieko godprātīgi un ilgtspējīgi, padarot mežu par paaudzēm lolotu bagātību, un šogad arī citiem mežu īpašniekiem ir iespēja saņemt sava meža novērtējumu.

“Mežs, kurš ir mūsu aizgādībā, ir regulāri jākopj, domājot par ilgtspējību un labu mežsaimniecības praksi. Meža apsaimniekošanas pamatā ir jābūt zemes racionālai izmantošanai. Veicot apsaimniekošanu, jāvērš uzmanība uz produktīvu, noturīgu mežaudžu izveidi, zinātniski pamatotu apsaimniekošanas metožu izmantošanu. Pēc pirmā gada rezultātiem varam redzēt, ka Latvijā ir ļoti labi meža īpašnieki, kuri jau pievērš lielu uzmanību ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai, bet tādu ir vēl ļoti daudz, tāpēc vēlamies turpināt rādīt labos piemērus, lai arī citi meža īpašnieki varētu aizgūt labas apsaimniekošanas prakses pieredzi,” norādīja Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

Konkursa pirmajā norises gadā uzvarētāji tika godināti meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” pasākuma ietvaros. Par labāko meža īpašnieku, kurš savu īpašumu ir kopis, apsverot gan ilgtspēju, gan infrastruktūras uzturēšanu, tika atzīts īpašuma “Jaunkalniņi” īpašnieks Māris Bērziņš. Godalgots tika arī Kārlis Martinsons no Limbažu pagasta un Guntis Vībāns no Zasas pagasta.

Pieteikt dalību konkursā var no šī gada 15.maija līdz 29.jūnijam. Konkursa mērķis ir apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, tādā veidā popularizējot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Pieteikumu konkursam par savu vai citu privātā meža īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, tajā skaitā pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona. Pieteikumu konkursam iesniedz papīra formā vai elektroniski.

Konkursanti tiks vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā.

Arī šogad uzvarētāju apbalvošana paredzēta meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” pasākuma ietvaros. Konkursa organizētājs ir Latvijas Meža īpašnieku biedrība.