Ziņas

Sabiedrība

Meklēs direktoru jaunai skolai

Drabešu internātpamatskola. Mācību iestāde, kas celta, lai uzņemtu divarpus simtus skolēnu, šajā mācību gadā ikdienā sagaida tikai 46 skolēnus.Foto: Mairita Kaņepe

Internātskola Drabešos, kāda tā tika iecerēta 50. gadu beigās un strādājusi teju sešus gadu desmitus, šovasar beigs pastāvēt. Amatas novada dome pieņēmusi lēmumu par Drabešu internātpamatskolas likvidēšanu. Tam jānotiek līdz 31. augustam. Darba attiecības tiks pārtrauktas ar 28 cilvēkiem – internātpamatskolas pedagogiem un citiem darbiniekiem. 9. klases četriem audzēkņiem būs skolas beigšanas eksāmeni un izlaidums, bet pārējo klašu 42 audzēkņu vecāki saņems priekšlikumu bērnu pieteikt Amatas novada pašvaldības izveidotajā skolā – Drabešu Jaunajā pamatskolā.

“Mums nav atstāta izvēle,” tā Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte raksturoja zināmā mērā sasteigtos procesus. Tos iekustinājis Ministru kabineta lēmums no janvāra pārtraukt valsts finansējumu skolēnu uzturēšanās izdevumiem pašvaldību internātskolās. Drabešu internātpamatskola ir viena no 14 šādām skolām Latvijā. Tajās uzņem bērnus, ja ģimenei piešķirts trūcīgā statuss. Skolēnam pilnā mērā nodrošinātas lietas skolai, kā arī dzīvošana internātā. Izglītības un zinātnes ministrijā jau ilgi iets uz to, lai padomju laikā iedibinātā kārtība par bērnu sūtīšanu uz internātskolām, lai gan ir ģimenēm tuvākas skolas, beigtos. Šāds lēmums no gada uz gadu atcelts, uzklausot attiecīgo pašvaldību un internātskolu pedagogu pamatojumus par nepieciešamību palīdzēt trūcīgu ģimeņu bērniem tikt pie izglītības.

Ja 1981. gadā internātskolas pakalpojumus Drabešos izmantoja 242 skolēni, tad šajā mācību gadā ir tikai 46 skolēni, no paša Amatas novada ir mazāk nekā trešdaļa. Internātskolas zaudējušas kādreizējo nozīmi, jo katra pašvaldība, tās sociālais dienests var rūpēties par ģimenēm, nodrošinot bērniem iespēju mācīties tuvākajā skolā, saņemt pašvaldības finansiālu atbalstu. Tādas skolas kā Drabešos uzceltā paliek nepiepildītas. Amatas novada dome, kuras pārziņā ir skola, nu ir spiesta rīkoties radikāli, lai izglītības funkcijai celtais nams un apkārtējā vide arī turpmāk kalpotu izglītībai.

Domes lēmums paredz, ka līdz 1. septembrim Drabešu pagastā no divām skolām ar nelielu bērnu skaitu katrā tiks izveidota viena – Drabešu Jaunā pamatskola. Deputāti par to jau vienprātīgi izlēma februāra sēdē, bet martā pieņēma lēmumu, pēc kādiem kritērijiem konkursa kārtībā tiks izraudzīts Drabešu Jaunās pamatskolas direktors. “Būtu vēlams, ka direktoru ieceltu vēl tagadējā novada dome, jo jaunajam direktoram būs liela loma un vasarā daudz darba,” raksturoja novada domes izpilddirektors Māris Timermanis.

Drabešu Jaunā pamatskola juridiski izveidosies, apvienojot vienā mācību iestādē Drabešu sākumskolas (četrās klasēs tajā mācās kopā 37 bērni) un Drabešu internātpamatskolas audzēkņus (to arī nav daudz – 46). Nolemts, ka Drabešu Jaunā pamatskola nākamajā mācību gadā strādās divās vietās. 1. – 4. klašu skolēni mācīsies Līvu ciematā, 5. – 9. klašu – Drabešos. Pašvaldība organizēs skolēnu pārvadāšanu, kā arī Drabešos nodrošinās pašvaldības uzturētu dienesta viesnīcu skolēniem, kuru ģimenēm tā būs nepieciešama.

Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte uzsver, ka divu nelielu izglītības iestāžu apvienošana nedos gaidīto rezultātu. Valsts politika, piešķirot mērķdotāciju pedagogu darba samaksai, ir tāda, ka pamatskolā vēlams būt vismaz simts skolēniem. Ceļu, kā šo skaitu sasniegt, pašvaldība redz ar laba izglītības līmeņa nodrošināšanu, kā arī labu apstākļu radīšanu pirmsskolas vecuma grupās.

Kā Amatas pamatskolā, kas atrodas Ieriķu ciematā, tā Drabešu sākumskolā, kas atrodas Līvu ciematā, pirmsskolas vecuma grupas ir piepildītas. Cēsīs, ar kuru robežojas Drabešu pagasts, vietu bērnudārzos trūkst, daudzas ģimenes gaida rindā. Drabešu Jaunās pamatskolas direktora uzdevums, ko tas saņems no pašvaldības, ir strādāt pie projekta, lai tagadējās internātskolas vienā spārnā vasarā notiktu remonts, sagatavojot telpas pirmsskolas grupu atvēršanai. “Drabeši no Cēsīm ir tikai astoņu kilometru attālumā un sasniedzami, braucot pa labu ceļu,” uzsver Elita Eglīte, domājot par to, ka ģimenes ar maziem bērniem varētu izmantot iespēju saņemt pirmsskolas izglītības pakalpojumu Drabešos.

Tas varētu derēt arī Amatas novadā dzīvojošiem, kuri ikdienā dodas uz darbu pilsētā. Māris Timermanis saskata priekšrocības tajā, ka Drabeši ir ērti sasniedzami. Mūsdienās bērnudārzi nav iedomājami bez ērtas piebraukšanas un satiksmes plūsmas drošas organizēšanas bērnu vecāku automašīnām. Amatas pašvaldība plānojot ķerties arī pie piebraukšanas ceļu un auto stāvvietu paplašināšanas līdzšinējās internātskolas tuvumā.