Ziņas

Sabiedrība

Meklē kompromisu

Karstas diskusijas. Amatas novada iedzīvotāji pauž savu neapmierinātību aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim un NBS Instruktoru skolas komandierim Vasilijam Gračovam par šautuvē radīto troksni, kas pārsniedzot pieļaujamo nekaitīgo trokšņu līmeni, šaušana apdraudot arī civiliedzīvotājus un to īpašumus. Foto: Marta Martinsone - Kaša

Amatas novada Drabešu pagasta iedzīvotāji, kuru mājokļi atrodas Aizsardzības ministrijas šaušanas poligona tuvumā, lūdz samazināt šaušanas mācību intensitāti un ierobežot laiku. Viņus traucē troksnis un uztrauc drošība poligona apkaimē.

Uz tikšanos ar Amatas novada iedzīvotājiem šonedēļ ieradās aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis. Vizītes iemesls bija vairāk nekā 200 iedzīvotāju parakstīta vēstule par Aizsardzības ministrijas īpašumu “Poligons”, kurā notiek šaušanas mācības. Iedzīvotāji vēstulē, kas adresēta arī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandierim un Amatas novada pašvaldībai, pauž neapmierinātību ar šaušanas radīto troksni, kā arī par, viņuprāt, nepietiekamo drošības garantēšanu. Iedzīvotāji aicina ierobežot šaušanas laiku darbadienās no deviņiem rītā līdz pieciem pēcpusdienā, aizliedzot šaušanu brīvdienās un svētku dienās, kā arī veikt papildu drošības pasākumus. Iedzī­votāji vēstulē pieprasīja tikšanos ar aizsardzības ministru, kas arī notika.

Tikšanās sākumā iedzīvotāju pārstāvis Valdis Vilcāns informēja, cik bieži, atbilstoši informācijai novada mājaslapā, notikusi šau­šana aizvadītā gada pēdējos mēnešos. Viņš norādīja uz Mi­nistru kabineta noteikumiem “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”, kuros gan esot teikts, ka tie neattiecas uz militārās darbības radīto troksni militāro uzdevumu īstenošanas vietās: “Uz to tiek balstītas daudzas aizsardzības ministra atbildes militāro poligonu apkārtnes iedzīvotājiem, kas sūdzas par pārmērīgo troksni. Nav skaidrs, kāpēc industriāli radīts troksnis noteiktā skaļumā un intensitātē atzīstams par kaitīgu, bet militārie trokšņi ne.”

Pamatojoties uz savākto informāciju un faktiem, varot secināt, ka notiekošo šaušanas mācību laikā visdrīzāk tiek pārsniegts pieļaujamais nekaitīgo trokšņu līmenis, tiek apdraudēti civiliedzīvotāji un to īpašums.

“Piekrītam, ka jāpastiprina Latvijas aizsardzības spējas, tāpēc vajadzīgi šaušanas poligoni un mācības, bet visās lietās jābūt samērīgumam, lai, dzīvojot miera apstākļos, varētu tā arī justies,” teica V. Vilcāns.

Ministrs Raimonds Bergmanis uzsvēra, ka viņam esot tikai viena rūpe, lai valstī būtu drošība: “Bet kā to panākt, ja karavīriem nenotiks mācības? Karš nenotiek tikai no astoņiem rītā līdz pieciem vakarā, bet jebkurā diennakts laikā. Karavīri un zemessargi mācās, lai karš nekad nenotiktu, es viņiem neko nevaru pārmest, viņi neko nav pārkāpuši. Nav iespējams pildīt vēlmi, lai šaušana nenotiktu brīvdienās, jo tās ir vienīgās dienas, kad šaušanā var vingrināties zemessargi.”

Sarunas un diskusijas dažbrīd izvērtās skaļas un nekontrolētas, katrs centās pierādīt savu taisnību. Klātesošie atzina, ka agrāk samērā klusā šautuve, kur šaušana notika vien dažas reizes gadā, kļuvusi par poligonu, kur mācības notiek regulāri. “Celmiņu”, vistuvākās mājas, saimniece sūdzējās, ka šau­šanas troksnis neļaujot atpūsties, šajos gados nācies piedzīvot dažādus satraucošus gadījumus.

Uzņēmējs, Amatas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Tālis Šelengovs norādīja, ka pēdējos gados poligons ļoti izaudzis, tāpēc ar steigu jāmeklē risinājums: “Tikāmies poligonā ar NBS komandieri, saruna bija ļoti konstruktīva, bet jāiet vēl tālāk. Jādo­mā, kā mazināt troksni, un labāk būtu, ja šādās tikšanās reizēs nevis mēs prezentētu savas bēdas, bet ministrija stāstītu, kā situāciju uzlabot.”

Kāds norādīja, ka šautuvē iekļūt var ikviens, tur brauc šaut cilvēki, kuri nav saistīti ar Zemessardzi vai armiju. Uz to NBS Instruktoru skolas komandieris Vasilijs Gra­čovs, kurš ir atbildīgais par “Poli­gonu”, norādīja, ka, fiksējot šādus gadījumus, vajadzētu nekavējoties ziņot, jo viņš var pārtraukt nelikumīgu šaušanu, par to vainīgajiem pienākas liels naudas sods.

V. Gračovs norādīja, ka pēdējā laikā darīts daudz, lai uzlabotu drošību un samazinātu šaušanas nodarbību skaitu: “Šajā objektā ir mūsu un jūsu intereses, jāatrod kopsaucējs. Pēc NBS komandiera vizītes pieņemts lēmums, ka “Poligonā” šaus tikai Instruktoru skolas un Zemessardzes 27.bataljona karavīri un zemessargi. Tas nozīmē, ka šaušanas reižu skaits samazināts uz pusi, darbadienās pat vairāk. Šaušanas laiks darbadienās noteikts no plkst. 7 līdz 23, brīvdienās no plkst. 10 līdz 23. Šaušanas attālums samazināts no 300 metriem līdz 200 metriem, kas garantē pilnīgu drošību. Trokšņa līmenis tiks analizēts, domāsim par tā mazināšanu un drošības iekārtojuma uzlabošanu.”

Uz iedzīvotāju aizrādījumu, ka teritorijai apkārt vajadzētu žogu, lai tajā neieiet cilvēki, ministrs norādīja, ka neviena šautuve nav aprīkota ar žogu, tās būtu pārāk lielas izmaksas.

“Tajā, ka troksnis palielinājies, nav vainojami tikai šāvēji, bet arī apkārtējo teritoriju īpašnieki, kuri izcirtuši poligona tuvumā esošos mežus, kas kalpoja kā skaņas barjera,” norādīja ministrs. “Domā­jam par to, lai būtu vairāk šaušanas simulatoru, tas ļaus ekonomēt munīciju un mazinās nodarbību skaitu poligonos. Drabešu “Poli­gona” jautājums būs darbakārtībā, varam runāt, diskutēt, bet nekad nesolīšu to, ko nevaru izdarīt. “
Klātesošie aicināja meklēt risinājumu, paredzot finansējumu situācijas uzlabošanā, trokšņa mazināšanai. “Dodiet kādu daļiņu mums pretī par to, ka ciešam. Savā budžetā jums jārod līdzekļi, lai rūpīgi izpētītu situāciju un rastu risinājumu. Cēsīs esat ieguldījuši naudu īpašuma sakārtošanā, rekonstruējot Instruktoru skolu, ieguldiet kaut ko arī te,” teica T. Šelengovs.