Ziņas

Sabiedrība

Medību kolektīvs “Zaube” tiesā uzvar

Tiesa lēma par labu MMK "Zaube". Kolektīva valdes loceklis Niks Zeimuls "Druvai" norāda, ka konflikti nevajadzīgi met ēnu uz mednieku saimi kopumā, taču bilst, ka šādas situācijas liek uzkrāt arī pieredzi.Foto: Māris Buholcs

Jau pāris gadu mednieku un makšķernieku klubs (MMK) “Zaube” tika iesaistīts nepatīkamā konfliktā ar otru Zaubes pagasta medību kolektīvu “Pērkons”. Konflikts sākās ar to, ka pašreizējais medību kolektīva “Pērkons” vadītājs Kaspars Bokta vēl tolaik, esot medību kolektīvā “Zaube”, nerada kopīgu valodu ar citiem dalībniekiem. Sākās nesaskaņas, sekoja Kaspara Boktas un vēl vairāku mednieku izslēgšana no medību kolektīva “Zaube”. Konflikts auga augumā. Kaspars Bokta pagasta teritorijā dibināja medību kolektīvu “Pērkons”, un sākās nākamā cīņa par kolektīva medību teritorijas dalīšanu, medību līgumu slēgšanu ar apkaimes zemniekiem un zemju īpašniekiem.

Konflikts nonāca līdz tiesai, un šī gada pavasarī Cēsu rajona tiesa atklātā sēdē izskatīja civillietu Kaspara Boktas, Edgara Medņa un Antona Mikosa prasībā pret mednieku un makšķernieku klu-bu “Zaube” par biedru sapulces un valdes lēmumu atcelšanu (aut. – tā bija sapulce, kurā visi trīs mednieki tika izslēgti no MMK “Zaube”, un paši uzskatīja, ka nepamatoti) un Kaspara Boktas prasībā pret Mednieku makšķernieku klubu “Zaube” par 2014. gada 9. februāra valdes lēmuma atcelšanas zaudējumu un morālās kompensācijas piedziņu.

Spriežot par morālā kaitējuma piedziņu, tiesa vērsa uzmanību, ka konkrētajā gadījumā prasītājs uzskata, ka aizskārums radies sakarā ar aizliegumu piedalīties medībās, pazemojošu izrēķināšanos un iepriekš stratēģiski izplānotu izslēgšanu no kolektīva, kā rezultātā radies ne tikai psiholoģiska rakstura kaitējums, bet arī materiālie zaudējumi (neiegūtā medību produkcija). Tāpat morālais kaitējums radies pagasta iedzīvotāju attieksmes dēļ, jo K. Bokta uzskata, ka ir nepamatoti padarīts par vaininieku MMK “Zaube” šķelšanā. Tāpat vispārzināms fakts, ka, liedzot nodarbošanos, kas cilvēkam sagādā patīkamus mirkļus, izraisa morālus pārdzīvojumus. Šajā situācijā medības var pielīdzināt pie nodarbošanās veida, kas saistīts ar iztikas sagādi, kā arī ar drošības nodrošināšanu citiem iedzīvotājiem, to lopiem un laukiem. Tāpat tiesa izskatīja prasību par materiālajiem zaudējumiem, kas radušies degvielas patēriņā, dodoties pie zemju īpašniekiem pārslēgt līgumus un citos izdevumos. Kopumā materiālie zaudējumi kopā tika norādīti – 24 085,37 eiro.

Izskatot lietu, saskaņā ar Civilprocesa likuma 8. un 97. pantu Cēsu rajona tiesa nosprieda: Kaspara Boktas, Edgara Medņa un Antona Mikosa prasību pret Mednieku makšķernieku klubu “Zaube” par 2014. gada 11. janvāra biedru sapulces un valdes lēmumu atcelšanu noraidīt kā nepamatotu.

Kaspara Boktas prasību pret mednieku makšķernieku klubu “Zaube” par 2014.gada 9.februāra valdes lēmuma atcelšanu zaudējumu un morālās kompensācijas piedziņu noraidīt kā nepamatotu.

Piedzīt no Kaspara Boktas, Edgara Medņa un Antona Mikosa ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus par labu valstij 20.66 eiro apmērā no katra, nosakot termiņu sprieduma labprātīgai izpildei desmit dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.

Pēc notikušās tiesas sēdes MMK “Zaube” turpina aktīvi darboties. Pieredzējušais mednieks un valdes loceklis Druvis Legzdiņš vien bilst, ka nākotnē kolektīvs daudz rūpīgāk izvērtēs jauno biedru uzņemšanu. Tāpat jaunajiem kluba biedriem vispirms tiks noteikts gads pārbaudes laika, kad kolektīva biedri vērtēs iespējamo dalībnieku pēc darbiem.

MMK “Zaube” valdes loceklis Niks Zeimuls “Druvai” norāda, ka konflikti nav vajadzīgi nevienā dzīves situācijā, taču nereti tie sniedz mācību. Mednieks bilst, ka diemžēl nācās iet cauri nepatīkamai pieredzei, bet tā arī var kalpot kā mācība citiem medību kolektīviem. N. Zeimuls norāda, kamēr mednieku kolektīvs ir saliedēts, tikmēr visi var strādāt un saimniekot vienoti.

“Pašreiz MMK “Zaube” ir 47 biedri un pieci kandidāti. Turpināsim darboties, strādāt un saimniekot. Tāpat turpinām saimniekot ap Zaubes Augšezeru. Vasarā piedalīsimies Amatas novada gastronomiskajos svētkos un rādīsim, ko mednieki prot un var pagatavot no medījuma gaļas,” stāsta N. Zeimuls.