Ziņas

Sabiedrība

Mazsalacas pašvaldība izsludinās iepirkumu Parka ielas pārvada nojaukšanai un jaunas ielas izbūvēšanai

Mazsalacas novada dome sēdē pieņēma lēmumu izsludināt iepirkumu par pirmo skiču projektu variantu – Parka ielas pārvada nojaukšanu, jaunas, labiekārtotas ielas izbūvēšanu -, lai noskaidrotu jau konkrētākas un precīzākas izmaksas.

Kā aģentūrai LETA atgādināja Mazsalacas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Anete Gluha, novada dome publiskajai apspriešanai bija nodevusi divus izstrādātos skiču projektus satiksmes pārvada Parka ielā rekonstrukcijai.

SIA “CK” piedāvājusi pārbūves skici posmā no Lazdu ielas līdz Muižas ielai, kurā ir paredzēts nojaukt veco tiltu un izbūvēt jaunu labiekārtotu (ielas apgaismojums, ceļa segums, divas braukšanas joslas, lietus ūdens sistēmas izbūve, bruģēta gājēju ietve, soliņi, iestādīti koki) ielas posmu bez tilta. Piedāvājuma izmaksas – 301 405 eiro (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)).

Savukārt būvinženiera Roberta Auziņa jaunā tilta (pārvada) skice paredz rekonstruēt veco tiltu bez ielas posma pārbūves un labiekārtošanas. Plānots, ka tiks demontēts esošais pārvads 168 kvadrātmetru platībā, rekonstruēti gala balsti, izbūvēti divi dzelzsbetona starpbalsti. Uz starpbalstiem tiks veidots monolīts dzelzsbetona pārsegums, izbūvētas gājēju ietves abās tilta malās. Tiks uzstādītas metāla margas. Segums uz atjaunotā tilta būs asfaltbetons. Atjaunotais tilts saglabās sākotnējo augstumu. Pēc rekonstrukcijas tilta klātnes plānotā platība ir 210 kvadrātmetri. Šī varianta piedāvātās izmaksas – 457 380 eiro (ieskaitot PVN).

Pēc publiskās apspriešanas pašvaldība secinājusi, ka viedokļi jautājumā ļoti dalās un nav iespējams viennozīmīgi pateikt, kuru variantu atbalsta vairāk. Kopumā tika saņemtas 263 anketas, no kurām 93 atbalstīja Parka ielas pārvada nojaukšanu, 82 atbalstīja Parka ielas pārvada rekonstrukciju, 33 atbalstīja gājēju un velo ceļa ierīkošanu uz Parka ielas pārvada.

Apspriešanas laikā saņemtas astoņas anketas, kurās piedāvāti citi varianti, piemēram, atstāt Parka ielu tādu, kā tā ir pašlaik, saglabāt esošās konstrukcijas, savukārt 47 no anketām nebija derīgas.