Ziņas

Sabiedrība

Mazsalacas novada attīstībai šogad novirzīti aptuveni 300 000 eiro

Apstiprināts Mazsalacas novada budžets, no kura novada attīstībai plānoti aptuveni 300 000 eiro, kas ir 10,4% no kopējā pamatbudžeta izdevumiem, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Par šiem līdzekļiem plānots izveidot rotaļu laukumu bērniem, uzlabot apkures sistēmu pašvaldībā, veikt remontus Mazsalacas vidusskolā un dažādus citus vides uzlabošanas darbus. Tiek plānots izstrādāt un ieviest atbalsta mehānismus uzņēmējiem, kas ilgtermiņā varētu palielināt no iedzīvotāju ienākuma nodokļa saņemto pašvaldības ieņēmumu proporciju. Turpmākajos gados pašvaldība plāno turpināt infrastruktūras attīstības projektu realizāciju visā novada teritorijā, kā arī ūdenssaimniecības tīklu attīstīšanu Mazsalacas pilsētā.

Mazsalacas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2016.gadam ir 2 774 193 eiro, bet izdevumi – 2 860 398 eiro. Speciālā budžeta ieņēmumi 2016.gadam ir 84 723 eiro un speciālā budžeta izdevumi – 101 553 eiro. Savukārt ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi šogad sasniedz 7845 eiro. Pašvaldība aktīvi darbojas projektu jomā, meklējot iespējas, kā attīstīt dažādas nozares un piesaistīt papildu finansējumu, tādēļ sagaida, ka gada gaitā budžeta ieņēmumu un izdevumu sadaļas pieaugs.

2016.gada pašvaldības pamatbudžetā plānotais budžeta līdzekļu atlikums gada beigās ir 29 792 eiro. To plānots apgūt, izmantojot kā pašvaldības līdzfinansējumu potenciālo ES struktūrfondu un citu projektu realizācijā, kas šobrīd konkrēti vēl nav zināmi, kā arī neparedzētu izmaksu segšanai.

Šī gada prioritātes ir vērstas uz Mazsalacas novada attīstību. 2016.gadā Mazsalacas novadā tiek plānots uzlabot vairāku infrastruktūras objektu funkcionalitāti, primāri paredzēts nomainīt jumtu Mazsalacas slimnīcai un bērnudārzam. Pašvaldība pateicas Guntim Belēvičam (ZZS) un Artim Rasmanim (ZZS) par 23 000 eiro finansiālu atbalstu jumta sakārtošanai. Mazsalacas novada dome cer piesaistīt arī vācu draugu un sadarbības partneru no Giterslo apgabala atbalstu šajā jautājumā. Svarīgāko darbu skaitā iekļauta arī Valtenberģu muižas ēkas pielāgošana sociālā dienesta klientu vajadzībām, kā arī Parka ielas satiksmes pārvada rekonstrukcija. Pašlaik ir piesaistīti vairāki speciālisti, kas veic satiksmes pārvada izpēti. Lai iegūtu līdzekļus pārvada rekonstrukcijai, pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu.