Ziņas

Sabiedrība

Mazs kvadrātiņš kartē

Attēlam ir tikai ilustratīva nozīmeFoto: no "Druvas" arhīva
  • Uz vienpadsmit lappusēm VID rakstītajā vēstulē zemniekam minēti likumu panti, kurus viņš pārkāpis

“Gribu saasināt zemnieku uzmanību uz nepatīkamiem gadījumiem, kuri dažkārt rodas cilvēku nezināšanas dēļ,” saka SIA “B. Mežales grāmatvedības konsultāciju birojs” vadītāja Biruta Mežale. Viņa jau vairākus gadus veic grāmatvedību un konsultē daudzus zemniekus. “Pēdējos gados ne viens vien vecais saimnieks vairs nespēj kopt savu zemi. Tagad daudziem vienīgais, kur iegūt līdzekļus veselības uzlabošanai, ir iespēja pārdot labi iekoptās platības,” saka zemnieku konsultante.

Starp klientiem ir arī kāds zemnieks, kuram jau vairāk par 80 gadiem. Pirms trim gadiem viņš daļu zemes pārdeva kaimiņam. “Tā kā platību pārdevējs ir mans klients, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) EDS sistēmā pērnā gada nogalē saņēmu viņam adresētu vēstuli. Tajā teikts, ka zemniekam, pārdevušam 28 hektārus zemes, par kapitāla pieauguma nodokļu nemaksāšanu ir uzrēķins 3,5 tūkstoši eiro, jo viņš it kā nav deklarējis, ka ir zemi pārdevis,” stāsta Biruta Mežale. Ja pārdod nelauksaimniecības zemi vai zemi ar ēkām, tad ir jāmaksā nodoklis 15 procenti. Bet vecais zemnieks pārdeva labi koptu lauksaimniecības zemi. Kaimiņš to vairākus gadu nomāja un saņēma platību maksājumus. Viņš jau desmit gadus nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību.

“Diemžēl jaunais zemes īpašnieks darījumu Zemesgrāmatā reģistrēja tikai pērn, jo, lai to izdarītu, arī nepieciešami līdzekļi. Tas arī iemesls, kāpēc par šo darījumu VID izrādīja interesi tagad,” paskaidro Biruta Mežale. Taču lielākā problēma tā, ka VID uzskata – vecais vīrs pārdevis zemi ar ēkām. “Uz šīs lauksaimniecības zemes kolhoza laikos bijis minerālmēslu šķūnis, tas sabrucis, vēlāk, veicot meliorāciju, uz tā pamatiem sastumti akmeņi, celmi. Tā kaudze stāvējusi gadiem. VID to traktē kā ēku, kas funkcionāli saistīta ar saimniecisko darbību. Un jāmaksā nodoklis par pārdotu nelauksaimniecības zemi. Ēkas nav, bet Zemesgrāmatā tā ir iezīmēta kā mazs kvadrātiņš. Ne pircējam, ne pārdevējam neienāca prātā, ka tā varētu būt ēka. Pie tam gadu desmitus par zemi maksāts īpašuma nodoklis, saņemti platībmaksājumi, un nevienā dokumentā neparādās, ka ir arī ēka,” reālo situāciju un papīros redzamo raksturo Biruta Mežale un uzsver, ka vecais zemnieks katru gadu iesniedz ienākumu deklarāciju, jo pārējo zemi apkopj un saņem platību maksājumus.

Daugavpilī VID darbinieki, analizējot atskaites, secināja, ka nav samaksāti nodokļi par pārdoto zemi. “VID lēmumā rakstīts, ka pircēji ar lauksaimniecību nenodarbojas un neiegūst produkciju. Tās ir pilnīgas muļķības. Vīrs un sieva, kas abi šo zemi nopirka kā fiziskas personas, ir SIA īpašnieki, kurā nodarbojas ar lauksaimniecību. Tobrīd SIA naudas nebija, un tajā pašā dienā tika noslēgts zemes nomas līgums – fiziskās personas šo zemi iznomā SIA,” stāsta Biruta Mežale un atzīst: “Kā cilvēks biju šokā. Vēstule uz vienpadsmit lapām, kas adresēta vairāk nekā 80 gadus vecam cilvēkam, atnāca EDS. Pa pastu jau neviens nesūta. Ja vecais vīrs nebūtu mans klients, viņš to vispār nesaņemtu. Šodien cilvēku likteņus izlemj pie datora.”

Sākās sarakste ar VID. Tika aizsūtīti dažādi dokumenti, fotoattēli, ka nav ēkas, bet ir akmeņu kaudze, ierēdņi tika aicināti, lai atbrauc, paskatās. Atbilde bija vienkārša – dokumentos viss redzams. Zemnieks VID lēmumu pārsūdzēja. Nesagaidot atbildi, atnāca vēl viens valsts iestādes lēmums – vecajam vīram tiek arestētas automašīnas. Vienai ir gadu četrdesmit, ar to saimnieks ved sienu, otra jaunāka, ar to vecie cilvēki brauc pie ārstiem. “Divi pensionāri, abi ar kustību traucējumiem, ja viņiem mašīnas nav, nekur netiek. Nespēju šo lēmumu zemniekam aizsūtīt,” bilst Biruta.

Viņa piezvanīja VID, uzreiz saņēma paskaidrojumu, lai par problēmu raksta e-pastā. “Nerakstīšu, gribu runāt ar dzīvu cilvēku, paskatīties acīs un pastāstīt. Tad man prasīja, ko es gribot. Stāstīju, ka vēlos pārsūdzēt lēmumu, ka reiz to jau darīju, bet iebildumus darbinieki pat nebija izlasījuši, arī īpašuma nosaukumu uzrakstījuši nepareizi. Par to gan uzreiz bija skaidrojums – pārrakstīšanās kļūda, un tas nav pēc būtības,” pastāsta Biruta. Pēc nedēļas viņa tika aicināta uz pieņemšanu pie VID ģenerāldirektores, kā pati saka – iekarot stikla cietoksni. Sarunā piedalījās ne tikai ģenerāldirektore, vēl trīs augstas amatpersonas. Zemnieku konsultante atgādināja, ka uz 11 lappusēm rakstītajā vēstulē zemniekam minēti likumu panti, kurus viņš pārkāpis, bet Valsts pārvaldes iekārtas likumā teikts, ka “labas pārvaldības princips cita starpā prasa pretimnākošu un cieņpilnu valsts vai pašvaldības iestādes attieksmi pret privātpersonu, kas ietver ne vien iestādes pienākumu rīkoties atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, bet arī pastāvīgi uzlabot personai sniegto pakalpojumu kvalitāti, ievērojot, ka valsts pārvalde kalpo iedzīvotājiem. Labas pārvaldības princips piemērojams tiesību normu iztulkošanai, likuma robu aizpildīšanai, tiesību normu labošanai”.

“Būtiskais – tiku uzklausīta. Uzskatu, ka VID lēmums par sodu zemniekam ir jāatceļ. Dienestam ir tiesības samazināt soda naudu, bet arī to samaksāt viņš nevar. Nākamais solis – vērsties tiesā. Taču, zinot, kā tas notiek, nav cerību, ka vecais cilvēks to sagaidīs,” saka Biruta Mežale un piebilst, ka arī uzsvērusi – ja būtu vietējais VID, nebūtu jātērē papīrs un laiks, visu varētu noskaidrot, arī aizbraukt uz vietas.

“Gaidām VID lēmumu, tuvākajās dienās tam jābūt,” saka Biruta Mežale.