Ziņas

Uzņēmējdarbība

Mazinās administratīvo slogu piena, zivju un olu ražotājiem

Svaigpiena, zivju un olu ražošanas uzņēmumiem, kuri jau ir reģistrēti Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē kā lauksaimniecības dzīvnieku novietnes vai audzētavas, turpmāk nebūs jāreģistrējas dienesta datubāzē arī kā pārtikas uzņēmumiem, paredz valdības apstiprinātie grozījumi kārtībā “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas skaidrojumā, pēc piena kvotu atcelšanas 2015.gada 31.martā piena kvotu īpašnieki turpina darbību kā pārtikas uzņēmums, kas ražo svaigpienu realizācijai vai iegūst svaigpienu savā saimniecībā produktu realizācijai, bet Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) reģistrē šo uzņēmumu LDC datubāzē izveidotajā dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu primārās ražošanas reģistrā.

Lai pēc kvotu atcelšanas neradītu papildu administratīvo slogu ražotājiem, tiek noteikts, ka LDC datubāzē esošie svaigpiena ražotāji, par kuriem 2015.gadā būs sniegtas ziņas par pārdoto svaigpienu, un tie zivju un olu ražotāji, kuri būs reģistrēti līdz 2016.gada 15.februārim, tiek iekļauti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu primārās ražošanas uzņēmumu reģistrā bez papildu darbībām no uzņēmumu puses.

Savukārt pārtikas uzņēmumiem, kas svaigpiena, zivju un olu ražošanu būs sākuši līdz 15.februārim, bet nebūs reģistrēti dienestā, reģistrācijai nepieciešamie dokumenti LDC jāiesniedz līdz 2016.gada 15.augustam.

Ar dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu primārās ražošanas objektu reģistra izstrādi saistītas LDC informatīvas sistēmas izmaiņas un papildinājumi tiek nodrošināti ar esošajām funkcijām un no esošā budžeta.

Grozījumi attieksies uz pārtikas uzņēmumiem, kas iesaistījušies vai plāno iesaistīties pārtikas apritē. LDC reģistrā 2015.gada 1.jūlijā bija iekļauti 1017 atzīti pārtikas uzņēmumi un 28 136 reģistrēti pārtikas uzņēmumi. 2016.gada februārī primārās ražošanas uzņēmumu reģistrā varētu tikt iekļauti aptuveni 9000 svaigpiena ražotāju.