Ziņas

Uzņēmējdarbība

Mazāk nekā puse strādājošo savu darbavietu uzskata par ģimenei draudzīgu

Tikai 44% Latvijā strādājošo uzskata savu darbavietu par ģimenēm draudzīgu. Vairums aptaujāto to nevar apgalvot, un viņi vēlētos saņemt pretimnākošāku attieksmi un lielāku atbalstu no darba devēja, piemēram, piešķirot brīvdienu ģimenei svarīgos brīžos un organizējot pasākumus darba kolektīvam ar ģimenēm vai bērniem – secināts “Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm” veiktajā aptaujā par ģimenēm draudzīgu darba kultūru Latvijā.

Iniciatīvas “Darbā bērni” koordinatore Santa Ivanova norāda, ka darbinieki, kuriem ir bērni, vienlīdz bieži saskārušies ar negatīvu attieksmi kā no darba devēja, tā no kolēģiem. Piemēram, situācijā, kad saslimst kāda darbinieka bērns, darba devējs var būt neapmierināts, jo rodas problēmas ar darbu pārplānošanu un deleģēšanu, kas ir izaicinājums. Savukārt kolēģi, kuri neplānoti saņem jaunus uzdevumus, pēc tam mēdz izrādīt nepatiku pret kolēģi ar bērnu.

Darbinieki visaugstāk novērtē atbalstu ikdienā

Darbiniekiem vissvarīgāk ir saņemt atbalstu no darba devēja ikdienā, un tas būtiski ietekmē attieksmi pret darbavietu. 51% Latvijas iedzīvotāju atzinuši, ka darba devēja atbalsts motivē turpināt darbu konkrētajā uzņēmumā, tāpat vairāk nekā trešajai daļai tas paaugstina motivāciju ikdienas darbu veikšanai, kā arī liek labāk atsaukties par savu uzņēmumu citiem cilvēkiem. Visvairāk darbinieki novērtē iespēju saņemt papildu brīvdienu ģimenei nozīmīgos brīžos, elastīgu darba laiku, bet vienlīdz nozīmīgi viņiem šķiet, ja darba devējs dažkārt ļauj uz darbu ņemt līdzi bērnus un tiek organizēti pasākumi ģimenēm.

Strādājošo vecāku darbavietās, kuri tās norāda kā ģimenēm draudzīgas, visbiežāk tiek īstenotas tādas aktivitātes kā iespēja saņemt papildu brīvdienu ģimenei svarīgos brīžos, piemēram, izlaidumā, 1. septembrī (59%), bērna piedzimšana tiek sveikta ar prēmiju vai īpašu dāvanu (23%), radīta iespēja bērniem vai citiem ģimenes locekļiem apmeklēt darba vietu (21%). Tāpat viņiem pieejams elastīgs darba laiks, kā arī tiek īstenoti korporatīvie pasākumi darbinieku bērniem un ģimenēm.

Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm” piedāvā risinājumu darbinieku darba un ģimenes dzīves līdzsvara veidošanā un vienlaikus arī uzņēmumu kultūras uzlabošanā, aicinot 1. jūnijā uzņēmumos rīkot “Darbā bērni” dienu. Lai palīdzētu dienas organizēšanā, uzņēmumi aicināti smelties idejas un gūt praktiskus padomus izveidotajā rokasgrāmatā, kas pieejama laimigamgimenem.lv.

 

Darbinieka labsajūta nozīmīga arī uzņēmumiem

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane stāsta, ka ģimenes un darba līdzsvara jautājumi sabiedrībā kļūst arvien aktuālāki: “Trūkst darbaspēka, un uzņēmumi meklē arvien jaunus veidus un iespējas, kā palīdzēt saviem darbiniekiem savienot profesionālo un ģimenes dzīvi. Rezultātā iegūst abas puses – ne tikai darbinieki, bet arī darba devēji, kuri tādējādi piesaista un notur darbiniekus. Mūsdienu intensīvajā darba un dzīves ritmā tādas akcijas kā “Darbā bērni” palīdz veicināt līdzsvaru. Tā dod iespēju jaunajai paaudzei būt kopā arī vecāku darbavietā, tomēr vēl svarīgāk – veicina sapratni, ļaujot iepazīt ne tikai vecāku nodarbošanos, bet arī nozari, ar kuru viņi, iespējams, izlemtu saistīt arī savu nākotni.”

S. Ivanova uzsver, ka darba un ģimenes dzīves līdzsvara jautājumi šobrīd ir aktuāli ne tikai Latvijas ģimenēs vecāku darba slodzes un laika trūkuma dēļ, bet tā ir arī aktuāla Eiropas Komisijas darbības prioritāte. Lai palīdzētu vecākiem, Eiropas Komisija strādā pie likumdošanas iniciatīvas, kas paredz – vecākiem, kuriem ir bērni jaunāki par 12 gadiem, ir tiesības uz elastīgu darba režīmu. „Mūsu veiktie pētījumi un intervijas ar darba devējiem pierāda, ka Latvijā ir uzņēmumi, kuri jau rūpējas un atbalsta savus darbiniekus, tomēr ne pilnībā visi apzinās, ka darbinieki ar bērniem ir viņu līdzatbildība. Lai uzņēmumi kļūtu atbildīgāki, pie tā vēl ir jāstrādā, un akcija “Darbā bērni” ir uzteicams risinājums, kā veicināt darba devēju domāšanas maiņu,” uzsver Labklājības ministrijas projekta “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” vadītāja Iveta Baltiņa.

Pērn “Darbā bērni” dienu ar īpašiem pasākumiem darbinieku bērniem 1. jūnijā atzīmēja vismaz 20 Latvijas uzņēmumi. Starp tiem tika pārstāvēti gan lielie, gan vidējie, gan arī mazie uzņēmumi, tādējādi iesaistot vairākus tūkstošus darbinieku un viņu ģimenes locekļu. Tāpat arī daudzi uzņēmumi īsteno šāda veida pasākumus citās gada dienās.

Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm” 2017. gada aprīlī sadarbībā ar portālu draugiem.lv veiktajā aptaujā par ģimenei draudzīgu darba kultūru Latvijā piedalījās 892 respondenti.