Ziņas

Sabiedrība

Mazajiem nebūs vietu

Šovasar atkal. No pilsētas centra piecus kilometrus attālajā Vaives pagasta Krīvu ciema Līvu sākumskolā Cēsu novada pašvaldība arī šovasar iecerējusi pārveidot telpas tā, lai novadā iegūtu papildu vietas bērnudārza vecuma bērnu uzņemšanai pirmsskolā.

Cēsīs akūti trūkst vietu bērnudārzos 2016. un 2017. gadā dzimušajiem bērniem. Pašlaik izveidojusies gara rinda. Šobrīd pietrūkst vietu arī ap desmit bērniem, kuri dzimuši 2015. un 2014. gadā.

Pašvaldība visaktīvāk risina problēmu, lai septembrī Cēsu novadā pirmsskolas spētu uzņemt pilnīgi visus piecu un sešu gadu vecuma bērnus, viņiem jānodrošina obligātās mācības.

Kāpēc Cēsu novada pašvaldība pārrēķinājusies un pilsētā ģimeņu ar mazajiem tagad ir krietni vairāk, nekā iespējams sagādāt vietas pirmsskolas grupās? Cēsu novada domes Izglītības nodaļas metodiķe Dzintra Kozaka nosauc vairākus jaunus faktus. Apmēram desmit cēsnieku ģimenes ar maziem bērniem šogad atgriezušās no ārzemēm. Šogad vērojama arī tendence, ka ģimenes ar bērniem uz Cēsīm pārceļas no Valmieras un Siguldas, tāpat pārcēlušās ģimenes no lauku apvidiem, tajā skaitā no plašā Amatas novada.

“Ģimenes apmetas uz dzīvi Cēsīs, pērk nekustamos īpašumus,” ar iepazītajām ģimenēm, kas pierakstījušas bērnus rindā uz pirmsskolu, stāsta Dz.Kozaka un piebilst, ka pilsētā ienācēju vidū ir arī skolēni, taču bērnudārzos vietas aizpildījušās straujāk, nekā pašvaldība to spējusi paredzēt, piemēram, analizējot dzimstību. Intensīvi ritējusi ģimeņu migrācija. Pirms laika pieņemtais lēmums par tikai vienas papildu pirmsskolas grupas izveidošanu Vaives pagasta Krīvu ciemā, Cēsu pievārtē, arī izrādījusies kļūda. Vecāku pieprasījums janvārī, kad grupa atvērta, izrādījies lielāks, nekā domāts. Pašvaldības nolīgtie būvnieki atkal rosīsies Krīvos, lai tur esošajā sākumskolas ēkā izbūvētu telpas vēl vienai bērnudārza grupai.

Taču ģimenēm svarīgi zināt, kad vietas bērnudārzā būs pieejamas. Šobrīd uz konkrētu Izglītības nodaļas atbildi ģimenes vēl nevar cerēt. “Rudens pusē paš­valdība grupu Krīvos atvērs, bet tā neatrisinās situāciju ar vietu trūkumu. Tās būs tikai 23 vietas, bet rindā uz bērnudārzu ir jau simts iesniegumu,” faktus atklāj Dz. Kozaka, kura koordinē sadarbību ar vecākiem, informējot arī par katru izbrīvētu vietu. Viņa zina, ka mazie cēsnieki tiek vesti arī uz bērnudārziem pilsētas pievārtē – Priekuļu pagasta Jāņmuižas un Priekuļu bērnudārzā, Drabešu pagasta Līvu ciemā un Raiskuma pagasta Auciemā.

Vistuvāk pilsētas robežai ir Drabešu pagasta Līvu ciems, kur bērnudārza vajadzībām būvētā ēka kādu laiku kalpoja arī četrām sākumklasēm. Kopš šīs vasaras tajā vairs nav sākumskolas – visu namu Amatas novada pašvaldība atvēlējusi pirmsskolas vajadzībām, sākumklases pārceļot uz izglītības ēku Drabešos. “Druva” noskaidroja, ka bērnudārzā Līvos jau tagad visas 106 vietas ir aizpildījušās. Priekšroka tiek dota Amatas novadā deklarēto ģimeņu bērniem. Pašvaldības vadītāja Elita Eglīte darīja zināmu, ka Amatas novadā relatīvi tuvu Cēsīm ir brīvas vietas Ģikšu ciema bērnudārzā. Viņa uzsvēra, ka bērnudārza vide ir labi sakārtota, pedagogu netrūkst. “Attālums no Cēsīm ir 12 kilometri, tikpat tālu, cik manu mazdēlu ik dienu ved no Rīgas uz Mārupes novada bērnudārzu,” par pilsētām šobrīd raksturīgu procesu stāsta pašvaldības vadītāja E. Eglīte. Tā arī ir, ka laucinieki, tajā skaitā no Amatas puses, strauji plūst uz pilsētām – gan Rīgu, gan Cēsīm.

Pirms gada “Druva” jau rakstīja, ka arī Pārgaujas novads pilsētai samērā tuvajā Auciemā atteicās no sākumskolas uzturēšanas. Tur bērnudārzam celtajā ēkā pēc remonta telpas paredzētas atkal vienīgi pirmsskolai. Taču šobrīd Auciemā neaizņemtas palikušas vien dažas vietas un tikai divu vai trīs gadu veciem bērniem. Iespējams, augustā arī to vairs nebūs.
Lai pašvaldība iekārtotu bērnudārza grupu, tai jāņem vērā stingrie valsts izvirzītie noteikumi, tajā skaitā par telpu plašumu un lab­iekārtojumu. Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija – Markova “Druvai” skaidro, ka pašvaldības rīcībai ir deputātu politisks un finansiāls atbalsts vienas grupas telpu izveidošanai Vaives pagasta Krīvu ciemā, kur ir sākumskola. Saņemta arī atļauja līdzfinansēt vietas tiem Cēsu bērniem, kuri atraduši vietu privātajā – Cēsu Jaunās pamatskolas pirmsskolā. Pašvaldībā esot dis­ku­tēts, bet nav pieņemts deputātu lēmums par citiem risinājumiem, lai samazinātu rindas uz bērnudārzu vietām.

“Tā kā pašvaldība vēlas, lai Cēsu novadā iedzīvotāju skaits turpinātu palielināties, lai šeit apmetas gados jauni cilvēki ar ģimenēm, tad jaunajiem speciālistiem pilsētā jau ceļam māju. Tagad pašvaldībai uzdevums ir domāt un rīkoties, lai pilsētā papildinātu pieprasīto infrastruktūru, tajā skaitā pirmsskolas iestādes,” atzīst deputāte I.Suija – Markova.
“To, ka Cēsīs akūti trūkst vietu bērnudārzos, jūtu kopš 22. janvāra, kad Krīvu ciemā atvērām jaunu pirmsskolas grupu,” skaidro direktore Antra Gabranova un dalās pieredzē: “Ir dienas, kad saņemu pat piecus sešus zvanus no vecākiem, kuri meklē vietu bērnam. Runāju arī ar divām ģimenēm, kas atgriezušās no ārzemēm un jutās pieviltas. Līdz tām ārzemēs bija aizgājusi ziņa, ka Cēsīs bērnudārzā vietas piedāvās bez rindas. Cilvēki nespēj noticēt, ka vietu tiešām nav.”