Ziņas

Sabiedrība

Maz interesē lauku īpašumu apsaimniekošana

“Vislielākais konkurss bija apdares būvdarbu tehniķa specialitātē – uz 30 vietām pieteicās 76 skolēni. Uz 30 automehāniķa specialitātes vietām kandidēja 52 reflektanti, uz 30 ēdināšanas servisa speciālista vietām – 42, uz 30 datorsistēmu tehniķa – 39 pamatskolas beidzēji un uz 30 lauku īpašumu apsaimniekotāja profesijas vietām – 23 mācīties gribētāji,” stāsta Jāņmuižas profesionālās vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Maira Apsīte.

Jaunie mācīties gribētāji skolā tika uzņemti konkursa kārtībā, vērtējot skolēna vidējo atzīmi pamatskolas atestātā un skolas noteiktos vispārizglītojošajos priekšmetos, kurus audzēkņi turpina mācīties Jāņmuižas profesionālajā vidusskolā. Lai arī skolai stingra prasība, ka reflektantam nedrīkst būt nesekmīgu atzīmju atestātā, daži uzņemti ar kādu sliktāku atzīmi, lai būtu iespējams nokomplektēt grupas.