Ziņas

Redzeslokā

Mārsnēnu kopiena atjauno tradīciju

ĒRIKONKUL, UZNES MANI KALNĀ! Šogad Mārsnēnu sporta svētkos bija jauna atrakcija pieaugušajiem “Ērikonkul, uznes mani kalnā”, kurā piedalījās četri pāri, arī mārsnēnietis Rolands Vjaters un Madara VjatereFoto: no albuma

Mārsnēnu sporta laukumā aizvadīti Sporta svētki. Tajos bija gan individuālas sacensības, gan komandu spēles – stafetes, futbols, volejbols -, kā arī pirmo gadu atraktīvs uzdevums pieaugušajiem “Ērikonkul, uznes mani kalnā!”. Tika turpināta savulaik iedibināta tradīcija – sacensība par tituliem “Mārsnēnu zeltene 2022” un “Mārsnēnu spēkavīrs 2022”.

Šogad pasākumu rīkoja Mārsnēnu kopiena. Tās idejas autore Inta Zaksa teic: “Pēc svētkiem ir ļoti liels gandarījums par kopienas paveikto, liels prieks redzēt, ar kādu degsmi mārsnēnieši iesaistījās svētku rīkošanā. Tāpat arī ar pašvaldības finansiālo atbalstu varējām īstenot idejas, ko paši saviem spēkiem nevarētu izdarīt, piemēram, nodrošināt bērniem piepūšamās atrakcijas.”

Arī sporta svētku veterāne, mārsnēniete, kas piedalījusies visos Mārsnēnu sporta svētkos, Ingrīda Zilgalve vērtē, ka pasākums izdevās lielisks: “Viss izdevās, pirmkārt, tāpēc, ka ir tradīcijas un iestrādes, kuras mēs nelauzām, bet attīstījām. Svētkos iesaistījās arī Priekuļu apvienības pārvaldes sporta dzīves organizators Jānis Mičulis, kurš zina drēbi. Otrkārt, tāpēc, ka ļoti liels atbalsts bija Mārsnēnu izveidotā kopiena, kur katrs uzņēmās atbildību un izpildīja savas idejas. Brīnišķīgi, ka iesaistījās arī Mārsnēnos nesen ienākušas ģimenes, piemēram, Veinbergu, tāpat no ārzemēm atgriezusies Žukovu ģimene. Viņi atnāca ar izstrādātām idejām, praktisku darbošanos, nesavtīgi ziedojot savu laiku svētku rīkošanā un vietas iekārtošanā, darot daudzus nemanāmos darbiņus, lai svētki varētu noritēt. Ģimenes vārīja lielo zupas katlu, lai dalībniekus pabarotu. Arī Mārsnēnos ilgus gadus dzīvojošā Lāču ģimene bija liels atbalsts. Protams, šādos pasākumos neiztikt bez neparedzētiem mirkļiem. Ikreiz tradicionāli mastā tiek uzvilkts karogs, bet no rīta, pirms tas bija jāpaceļ, konstatējām, ka ir pazudusi virve, ar ko var karogu uzvilkt. Bet puiši ātri noreaģēja – vienam bija striķis, otram skrūvgriezis, ātri viss bija kārtībā, un karogu varēja uzvilkt. Bija sajūta, ka esam sanākuši cilvēki, kuri dara, nevis tikai dalās ar idejām. Svarīgi taču idejas spēt realizēt.”

Pasākumā piedalījās desmit komandas. 24 kungi un 11 dāmas sacentās par Mārsnēnu zeltenes un spēkavīra tituliem, četri pāri piedalījās atrakcijā “Ērikonkul, uznes mani kalnā!”. Jebkurš varēja pamēģināt veiksmi individuālajās sacensībās: šautriņu, riņķu un pakavu mešanā, šaušanā ar kaķeni, izpletnīšu lidināšanā un speršanā pa skārdenēm. Bērni labprāt laiku pavadīja piepūšamajās atrakcijās. Kopumā svētkos piedalījās ap 200 cilvēku, kas ir līdzīgs skaits kā iepriekšējos gados.

Ingrīda Zilgalve teic: “Prieks, ka sporta spēlēs piedalījās gan tādi, kas jau gadu gadiem ir startējuši sacensībās, sākuši kā bērni, bet tagad jau ir tēvi un mammas, kā arī tādi, kas bija informāciju sociālajos tīklos pamanījuši un ieradušies. Tālāko ceļu bija mērojuši dalībnieki no Ogres novada Tomes. Braucot projām, viņi sacīja paldies, daloties, ka viņiem šeit ļoti paticis un viņi brauks arī nākamajā gadā. Nav labākas uzslavas. Godalgas guva gan vietējie, gan arī no citurienes atbraukušie. Pasākumu baudīja arī cilvēki, kuri vēroja sacensības, bet paši nepiedalījās, arī tā var atpūsties.” Inta Zaksa secina: “Aktivitātes izdevās, turklāt arī laiks bija kā uz pasūtījumu, jo iepriekšējo dienu svelme tieši sestdien pierima. Prieks, ka daudzas ģimenes ieradās kopā ar bērniem, līdz ar to tā izvērtās par ģimenei aktīvu dienu.”

Titulu “Mārsnēnu zeltene 2022” izcīnīja Madara Melbārde-Žu­kova, otrā – Agne Lota Zute, trešā – Madara Vjatere. “Spēkavīrs 2022” ir Rolands Vjaters, otrais – Jānis Ābelīte, trešajā vietā ir mārsnēnietis Kristaps Horsts. Komandu kopvērtējumā uzvarēja komanda “Nu ko”, otrajā vietā “Dadži” no Tomes, trešie “Raunas pansionāts”. Aktīvās mārsnēniešu komandas, kuras piedalās gandrīz katros sporta svētkos un piedalās visās aktivitātēs bija “Sprinteri”, “Draugu būšana” un “M.Kasta­nis”.

Sporta svētku noslēguma vakarā Mārsnēnu birzītē Jānis Veinbergs un Romans Zukovs noorganizēja diskotēku, uz kuru bija aicināti visi svētku dalībnieki.

Ingrīda Zilgalve pastāsta, ka pēc pasākuma nāca vietējie, daloties ar idejām, kuras vēlētos īstenot, un uzsver, ka ikviens ir aicināts kopienā: “Ceram, ka nākamajos pasākumos jau citi cilvēki varēs īstenot savas iecerētās idejas, darboties. Ceturtdien sanāksim kopā, pārrunāsim, kā mums gāja, kā arī runāsim par nākotnes plāniem. ”

Atjaunoto Sporta svētku tradīciju plānots turpināt, tāpēc arī nākamgad augusta trešajā sestdienā paredzēti Mārsnēnu Sporta svētki.