Ziņas

Sabiedrība

Mārsnēnos nomedīti četri lūši

Foto: No albuma

Pagājušajā nedēļā Mārsnēnu medību kolektīvs “Lisupe” rīkoja lūšu medības, kas izrādījās visai veiksmīgas. No sešiem pamanītiem lūšiem četri krita – lūšu mamma ar trim kaķēniem.

Medību kolektīva “Lisupe” vadītājs Vilis Bernāts stāsta, ka šie ir pirmie lūši, kuri medību kolektīva teritorijā nomedīti.

“Mūsu pusē lūši īsti nekad nav dzīvojuši, taču pēdējos gados ziemā sākām pamanīt lūšu pēdas. Šoreiz ievērojām sešu lūšu bariņa pēdas un nolēmām rīkot medības. Pirmās un tiešām veiksmīgas. Medību laikā pēc pēdām manījām, ka viens lūsis aizgājis uz Raunas pusi, vēl viens lencējiem izmuka, bet četrus skaistos kaķus nomedījām gan,” saka V. Bernāts un stāsta, ka liels paldies jāsaka citu kolektīvu medniekiem, kuri atbrauca un medībās piedalījās. Kopā lūšu medībās piedalījās 47 mednieki no Veselavas, Raunas, Liepas, Blomes, Valmieras un Kauguriem.

“Šādā dziļā sniegā mežā ir grūti, tādēļ patiešām jāsaka paldies medniekiem un dzinējiem, kuri atbrauca un medībās piedalījās. Cits slēpēm, cits kājām, bet ar biezo sniega segu cīnījās katrs. Turklāt veiksme šoreiz medībās krita medniekam no Kauguriem, kurš nomedīja trīs lūšus un veselavietim Aivaram Inķēnam. Vīri stāstīja, ka tās esot viņu pirmās lūšu trofejas mednieku gaitās,” stāsta V. Bernāts un atzīst, ka šogad jo īpaši kolēģi mednieki sūdzas, ka lūšu mežos ir daudz.

“Lūši nodara lielus postījumus, īpaši stirnu populācijai. Turklāt jāsaka, ka patiešām Latvijas mežos lūši mitinās,” norāda V. Bernāts.

“Druva” sazinājās ar medību kolektīva “Veselava” vadītāju Aivaru Inķēnu, kurš teic, ka ar trofeju ir ļoti apmierināts.

“Paldies mārnēniešiem, kuri mani uz lūšu medībām uzaicināja un ka šāda iespēja

bija. Tā ir

veiksme, ka lūsis nāca virsū man. Apmēram trīs metru attālumā pamanīju lūseni. Šāviens bija veiksmīgs,” teic mednieks. Viņš stāsta, ka lūsene svērusi vairāk nekā 18 kilogramus.

“Lūši mitinās arī mūsu pusē un ceru, ka vismaz kādu izdosies nomedīt arī mums. Uzskatu, ka sākotnēji nebija pareiza dzīvnieku uzskaite, jo lūši Veselavas pusē bijuši vienmēr. Domāju, ka Latvijā lūšu medīšanas atļauju skaits būtu jāpalielina ar steigu, lai vēlāk nenāktos cīnīties ar sekām,” domās dalās A. Inķēns.

VMD

Ziemeļvidzemes virsmežniecības dati liecina, ka līdz par 12. janvārim no 28 atļautajiem lūšiem nomedīti jau 20. Ziemeļvidzemes virsmežniecības teritorijā ļauts vēl nomedīt astoņus meža kaķus.

Ziemeļvidzemes virsmežniecības medību daļas vadītājs Jānis Ročāns atgādina, ka medības ar dzinējiem biezās sniega kārtas un sērsnas dēļ Latvijā aizliegtas. Viņš norāda, ka katrs medību iespējamais gadījums iepriekš tiek izvērtēts.

Liene Lote Grizāne