Ziņas

Sabiedrība

Mārkalnes pamatskolas telpās izvietos sociālās aprūpes centra “Alūksne” filiāli

Alūksnes novada dome nolēmusi Mārkalnes pamatskolas telpās izveidot sociālā aprūpes centra “Alūksne” filiāli, aģentūru LETA informēja Alūksnes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Šobrīd pašvaldības īpašumā “Pūcīte”, Mārkalnes pagastā, atrodas skola, taču to ar 31.augustu plānots likvidēt.

Dome nolēmusi arī uz minēto ēku pārcelt Mārkalnes pagasta feldšeru-vecmāšu punktu un izveidot šajā ēkā arī grupu dzīvokļus. Lēmuma izpildei paredzamo nepieciešamo finansējumu 100 000 eiro apmērā dome nolēma nodrošināt šādā kārtībā – 58 000 eiro pašvaldības apstiprinātā budžeta līdzekļu šogad pārceļot no Sociālā dienesta sociālās aprūpes centram “Alūksne”, bet 2017.gadā pašvaldības pamatbudžetā paredzot vēl 42 000 eiro.

Filiāles darbības sākšanas datumu noteiks pašvaldības izpilddirektors.

LETA jau informēja, ka 2015.gada martā Alūksnes novada dome pieņēma lēmumu ar 2016.gada 31.augustu likvidēt Mārkalnes pamatskolu. Jautājums par Mārkalnes pamatskolas pastāvēšanu jau vairākkārt ir skatīts Alūksnes novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plāna 2012.-2015.gadam laikā un saskan ar Alūksnes novada izglītības attīstības stratēģijā 2016.-2020.gadam plānotajām izmaiņām izglītības iestāžu tīklā.

Mārkalnes pamatskolā mācījās 49 skolēni no pirmās līdz devītajai klasei un deviņi pirmsskolas vecuma bērni, kopā 58 skolēni. 12 skolēni uz mācībām Mārkalnes pamatskolā dodas no Alūksnes. Arī prognozes par bērnu skaitu Mārkalnes pagastā turpmākajos gados nav optimistiskas – skolēnu skaits turpinās samazināties, bet jau šobrīd iestāde apdzīvo divas nepiepildītas ēkas.

Lai nodrošinātu mūsdienām atbilstošu mācību vidi Mārkalnes pamatskolā, ir nepieciešams ievērojams pašvaldības finansējuma ieguldījums pilnvērtīgam un kvalitatīvam mācību procesam vajadzīgo materiālu iegādei un iestādes telpu remontdarbiem, kas šobrīd nav apmierinoši, lai gan pašreizējā skolas direktore iestādes budžeta iespēju robežās ir paveikusi daudz uzlabojumu.