Ziņas

Sabiedrība

“Mantojums” apriņķī skanīgākais

Sākums labs. Jaunpiebalgas sieviešu kvartets Emīla Rusova vadībā - Inga Eihentāle, Egita Zariņa, Inese Vīķele un Oksana Ostrovska –bija viens no skates pārsteigumiem.Foto: Sarmīte Feldmane

Katrā novadā darbojas vismaz viens vokālais ansamblis, taču agrākos gados Cēsu koru apriņķu skatēs piedalījās vien pieci, lielākais seši. Šis pavasaris bija patīkams pārsteigums. “Desmit vokālie ansambļi no septiņiem novadiem, un visi skanīgi, ikdienā aktīvi darbojas! Skate būs interesanta,” tā pirms ikgadējās vokālo ansambļu skates sacīja Cēsu koru apriņķa ansambļu koordinatore Dina Dombrovska.

Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas skolas zālē ansambļu sniegumu vērtēja apriņķa koru virsdiriģents Mārtiņš Klišāns, diriģenti Līga Ādamsone un Jurģis Cābulis. 30 dziesmas izskanēja kā skaista koncertprogramma. Arī žūrija atzina, ka nav jutušies kā skatē, kur jāvērtē, bet baudījuši skanīgu koncertu.

Kamēr žūrija apspriedās, līgatnietes atklāja, ka citkārt arī koncertos ļoti uztraucoties, bet šoreiz jutušās brīvi. Pirms skates gan bijis grūti tikt vaļā no satraukuma, viena dziedātāja pastāstīja, ka pat sapņojusi, ka “Mantojumam” būs pirmā vieta.

“Zināju, ka būs labi, bet, ka tik labi nodziedāsim, necerēju,” atzina Mārsnēnu sieviešu vokālā ansambļa vadītājs Juris Krūze. Kā jauniņie starp citiem jutās Jaunpiebalgas sieviešu kvartets. Emīla Rusova vadībā kolektīvs darbojas tikai trīs mēnešus. “Skatē jāpiedalās, nebija traki,” atzīst vadītājs. “Pārgaujas lakstīgalām” nomainījies sastāvs, dziedātāju gadu skaits sarucis. “Bijām uztraukušās, neuztraucas tikai tas, kurš nezina, ko dara,” ar smaidu saka vadītāja Elita Tomsone. Liepas pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Uguntiņa” tikko nosvinējis piecu gadu jubileju. “Koncertā nedziedājām tās dziesmas, kuras skatē,” atklāj vadītāja Sarma Puriņa. “Uguntiņa” daudz koncertē, jo draugu ansambļi regulāri aicina uz dažādiem novadiem.


Pēc skates koncerta Priekuļu vīru ansambļa “Neprāts” sniegums tika uzteikts vairākkārt. Tieši vīri, uzstājoties pirmie, radīja zālē enerģijas un prieka pilnu gaisotni. Nākamajiem atlika tikai turpināt un noturēt. Pirms skates gan vīri “Druvai” atzina, ka vairākus gadus skatē nav dziedājuši, bet tad nav bijusi skate, bet gan skate – koncerts, tagad, kad atkal skate, jātur citiem līdzi. Par ansambļa nosaukumu, kas kolektīvam jau ir pāris gadu, vadītāja Ulla Siksne tikai nosmej: “Ir taču uzskats, ka vecumā kāpt uz skatuves ir neprāts. Mums izveidojies draudzīgs kolektīvs, ne tikai dziedam, arī kopā pavadām laiku. Mūs aicina uz ļoti daudzām vietām, jo pārsvarā ir sieviešu ansambļi, lai koncerts būtu daudzveidīgāks, esam mēs, vīru dziesmas koncertus atsvaidzina,” domās dalās Ulla Siksne.

Žūrijas paziņojums, ka neviena ansambļa sniegums skatē nav saņēmis 3.pakāpes vērtējumu, izraisīja ovācijas. “Kādu Priekuļu vīri štimungu iedeva, tāds bija viss koncerts,” sacīja Mārtiņš Klišāns. Viņš atzina, ka ansambļi katru gadu arvien vairāk iepriecina. “Vadītāji ļoti cītīgi strādājuši. Muzicēšanas prieks, pārliecība, īpaši senioru prasme emocijas un dziesmas saturu nodot klausītājiem. Bija jauks koncerts, ne brīdi nebija garlaicīgi. Vīri ansambļos ir brīnišķīgi. Prieks, ka dziedātāju sastāvi atjaunojušies. Man prieks, ka dzied tautasdziesmas, tajās vienmēr var atrast, ko kolektīvs vēlas. Svarīgi arī, ka ansambļi nenobīstas no a capela,” domas izteica Mārtiņš Klišāns un uzsvēra, ka īpašs prieks, ka ansambļi dzīvo pilnvērtīgu dzīvi, tiem ir interesants repertuārs.

Diriģente Līga Ādamsone uzsvēra, ka skate bijis kvalitatīvs koncerts un ikviens guvis jaukas emocijas. “Kad dziedāja vīru ansamblis, aizrāvās elpa, kad senioru sievas – bija asaras acīs. Ansambļi bija kvalitatīvi sagatavoti. Tas, ko darām kultūrā, to nedrīkst nenovērtēt. Var redzēt, ka ansambļi strādā regulāri, viņi piedalās gan pagastu, gan pilsētas pasākumos, brauc uz koncertiem. Tie cilvēki ir brīnumaini, viņi pulcē ap sevi citus. Tā reizē ir arī socializēšanās, un, ieraugot ansambļus skatē, prieks ir neizmērojams. Emocijas fantastiskas. Tas bija kvalitatīvs koncerts,” pārdomās dalījās Līga Ādamsone.

Jurģis Cābulis Cēsu apriņķa ansambļus dzirdēja pirmoreiz. “Zināju, ka būs labi, bet, ka tik, necerēju. Tā nebija skate, bet koncerts. Senioru ansambļi ir tehniski kvalitatīvi. Viņu emocijas klausītājiem rada brīnišķīgu noskaņu. Mani favorīti bija “Neprāts”, “Mantojums”, un gribas paslavēt “Pārgaujas lakstīgalas” – mūsdienīgs kolektīvs, atšķirīgs,” sacīja Jurģis Cābulis.

Mārtiņš Klišāns sacīja, ka šī skate bijusi tā retā, kad žūrijai nav bijis daudz, ko spriest. “Ansambļu cīņu par punktu desmitdaļām var salīdzināt ar bobslejista Oskara Melnbārža komandas cīņu pasaules čempionātā,” bilda Mārtiņš Klišāns. Labākajiem ansambļiem tālāk pašiem jāizlemj, vai piedalīties reģiona skatē.

Skujenes tautas nama vokālais ansamblis, vadītāja Daiga Šveide, skatē ieguva 38 punktus, tikpat arī Liepas kultūras nama “Uguntiņai” (Sarma Puriņa). Otrās pakāpes vērtējums ar 39,8 punktiem Mārsnēnu sieviešu ansamblim, kuru vada Juris Krūze.

Pirmās pakāpes vērtējumu skatē ar 42 punktiem ieguva Vaives sieviešu ansamblis “Tieši tāpēc” (Ilze Pulle), Raiskuma senioru jauktais vokālais ansamblis “Laika ritmi” (Ina Aizgale) – 42,2 punkti, Jaunpiebalgas sieviešu kvartets (Emīls Rusovs) – 42,6 punkti, Stalbes senioru ansamblis “Dzīvotprieks” (Ieva un Aivars Lapšāni) – 44,3 punkti, Stalbes pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Pārgaujas lakstīgalas” (Elita Tomsone) – 45,2 punkti, Priekuļu vīru vokālais ansamblis “Neprāts” (Ulla Siksne) – 46,1 punkts, Līgatnes senioru ansamblis “Mantojums” (Dace Bicāne) – 46,2 punkti.