Ziņas

Redzeslokā

Mānīgie skaitļi

Esam pieraduši, ka cenas pārsvarā visur aug, tāpēc bija patīkami redzēt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma “ZAAO” jauno tarifu plānu, kas publicēts gan uzņēmuma, gan pašvaldību mājaslapās. Tajā redzama sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekts, kas iesniegts apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK). Tur skaidri redzams, ka spēkā esošais tarifs sadzīves atkritumu apglabāšanai poligonā, kas ir 28,22 eiro par tonnu (EUR/t) (bez PVN), no nākamā gada sarūk un no 2020.gada 1.jan­vāra ir vairs tikai 17,56 EUR/t (bez PVN). Proti, par gandrīz 38 procentiem mazāks. Diemžēl tas, izrādās, ir mānīgs iespaids, jo realitātē maksa par sadzīves atkritumu nodošanu poligonā nevis samazināsies, bet gluži pretēji – palielināsies.

Uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Jegorova skaidro, ka ir mainījies tarifa aprēķināšanas princips: “Atbilstoši At­kritumu apsaimniekošanas likumam un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajai tarifa aprēķināšanas metodikai mainījies aprēķināšanas princips. Regulatoram iesniegtajā tarifā tagad atspoguļotas tikai noglabāšanas izmaksas, bet klāt nāk arvien augošais Dabas resursu nodoklis pilnā apmērā. Nogla­bāšanas izmaksas poligonā ir mainījušās, jo pieaugušas prasības, kas jāveic poligonam, samazinot noglabājamo atkritumu apjomu. Jāatzīmē, ka šobrīd spēkā esošais poligona tarifs apstiprināts 2011.gadā un līdz šim nebija mainīts.”

Tas nozīmē, ka ikvienam iedzīvotājam maksa par nešķirotu atkritumu savākšanu tomēr pieaugs. Uzņēmumam “ZAAO” vēl būs jāsaskaņo sadzīves atkritumu savākšanas maksa ar katru paš­valdību pēc tam, kad būs saņemts lēmums no Regulatora par tarifa apstiprināšanu.

Dabas resursu nodoklis par atkritumu noglabāšanu šobrīd ir 25 EUR/t, nākamgad būs – 35 EUR/t, 2019.gadā – 43 EUR/t un no 2020.gada 1.janvāra – jau 50 eiro par tonnu.

L. Jegorova skaidro, ka šobrīd noglabāšanas tarifs kopā ar Dabas resursu nodokli veido 40,72 EUR/t (bez PVN), bet jau 2020.gadā tas būs 67, 56 eiro tonnā.

Uzņēmumā norāda, ka vienīgā iespēja, kā samazināt maksu par atkritumu izvešanu, ir tos šķirot, izmantojot EKO punktus un EKO laukumu piedāvātos pakalpojumus, jo šķirotos atkritumus pieņem un savāc bez maksas.