Ziņas

Redzeslokā

Māksla uz brandmūra

Foto: Marta Martinsone - Kaša

Katra vieta var kļūt īpaša, arī ikdienišķa ēka, to apliecina redzamais Cēsu centrā. Jāļauj tikai domai lidot, iecerei īstenoties. Namam nemaz nav nepieciešami īpaši arhitektoniski risinājumi, lai garāmgājējs pie tā apstātos un papriecātos.