Ziņas

Sabiedrība

Māksla iznāk pilsētas ielās

Izstāde. Nelielu ceļojošo izstādi, kuras četri īpašā tehnikā izdrukāti darbi skatāmi Rīgas ielas sākumā, izveidojusi Cēsu Mākslas skola.Foto: no albuma

Cēsu Mākslas skola ik pa laikam atgādina par savu veikumu, iznākot pie cilvēkiem, ne tikai zīmējot pilsētas ielās, skvēros, laukumos, bet nododot arī savus darbus ikviena vērtēšanai.

Šobrīd ar Cēsu Kultūras centra gādību un atbalstu Māk­slas skola izveidojusi ceļojošo izstādi. Nelielu, bet ļoti savdabīgu un kvalitatīvu. Četri īpašā tehnoloģijā radītie darbi aplūkojami Cēsīs, Rīgas ielas sākumā pie “Zvaig­znes ABC” grāmatnīcas, vēl viens – pie Mākslas telpas “MALA”.

Ieva Felca, direktora vietniece mācību darbā, kura pasniedz arī kompozīciju un zīmēšanu, stāsta, ka Mākslas skola arī iepriekš centusies nākt pie cēsniekiem, īpaši pēdējā gadā aktīvi    iesaistīties pilsētas radošajās aktivitātēs: “Uzskatām, ka ir svarīgi, lai Mākslas skolu – tās audzēkņus, viņu darbus – redz arī pilsētas ielās, lai esam ne tikai stundās klātienē vai attālināti, bet arī pilsētvidē. Pērn pavasarī, kad arī visās kultūras aktivitātēs bija lielais pārtraukums, savus darbus izlikām afišu stendos pie Vienības laukuma, kas tolaik stāvēja tukši, lai kaut nedaudz iekrāsotu pilsētu. Tagad nolēmām spert nākamo soli, cenšoties to paveikt oriģinālā veidā.”

Gleznas, kas izstādītas pilsētvidē, tapušas jau pavasarī, iesaistoties kādā    pašvaldības izsludinātajā konkursā. Finansē­jumu molbertiem, uz kuriem darbi eksponēti, kā arī darbu izdrukai īpašā tehnikā ieguvuši Cēsu kultūras projektu konkursā. I. Felca skaidro, ka gleznas veidotas digitālajā drukā uz izturīga materiāla spoguļneobonda un katrs interesents var ne tikai apskatīt    gleznu, bet tajā arī sevi nofotografēt, izmantojot šo spoguļa efektu: “Ar šiem darbiem aicinām ikvienu ieraudzīt Cēsis, kādas tās ir – senas un reizē laikmetīgas, sajūtamas ne tikai tiešā veidā, bet arī atspulgā. Tās ir Cēsis, kas esam mēs paši, jo caur šo spoguli gleznā ar senajiem namiem līdz ar katru gleznas vērotāju ienāk mūsdienīgās Cēsis.    Arī molberti ir īpaši vecināti, lai būtu senatnes noskaņa.”