Ziņas

Sabiedrība

Makšķerēšanas ēra pilsētas dīķos beigsies

Zivīm būs miers. Šobrīd makšķernieki Cēsu Pils parka dīķī vēl var nodarboties ar savu vaļasprieku, bet drīzumā nāksies meklēt citas ūdenskrātuves, jo pašvaldības saistošie noteikumi aizliegs copēt piecos pilsētas dīķos. Foto: Māris Buholcs

Par makšķerētājiem Pils parka dīķī no cēsniekiem dzirdētas pārsvarā negatīvas atsauksmes. Vieni uzskata, ka tas bojā iespaidu par šo Cēsu centrālo atpūtas vietu, kas prezentēta kā viens no pilsētas lepnumiem.

“Tas nekur neder,” teica vecmāmiņa Alma, kura kopā ar mazmeitiņu pastaigājās parkā. “Manuprāt, makšķerniekiem ir vietas ezeros, Gaujā, kas tepat blakus, bet ne jau pašā pilsētas centrā. Te brauc viesi no citām pilsētām un valstīm un redz, ka mums te ir vieta makšķerēšanai, nevis atpūtai!”

Izskanējuši pat pārmetumi, ka makšķerauklas apdraud dīķī mītošos gulbjus un pīles. Kāds copēšanu pilsētas parka dīķī pat salīdzina ar situāciju, ja mednieki ielās sāktu šaut zvērus, kas ieklīst pilsētā.
Šīs nodarbes atbalstītāji gan pamato, ka pasaulē makšķerēšanas pilsētās ir iecienīta. Parunājot ar pašiem copmaņiem, kuri gan nevēlējās atklāt savus vārdus, noskaidrojās, ka viņi vēlas šeit makšķerēt, jo viss ir pa rokai. Neesot jādomā, kā nokļūt līdz Gaujai vai kādam ezeram. Galvenais esot pats process, kas esot laba laika pavadīšana. Izskanēja pat uzskats, ja reiz esot dīķis un tajā zivis – vajagot būt arī makšķerniekiem.

Tiešām, bieži dzird par makšķerēšanu lielpilsētās, tostarp, Londonā, Parīzē, taču jāatzīmē, ka lielākoties tā notiek pilsētām cauri plūstošās upēs. Maz ticams, ka kāds Parīzē mēģinātu makšķerēt Luksemburgas dārzu dīķī, Londonas Haidparkā vai kādā citā no karaliskajiem dīķiem. Arī pie mums Gaujā, kas tek cauri novadam, neviens makšķerniekus nekad nav traucējis.

Makšķernieki pilsētā arvien redzami arī citos dīķos, turklāt ne tikai vasarā, bet arī ziemā uz Dubinska dīķa un ūdenskrātuves Lapsu ielas malā varēja sastapt bļitkotājus. Dažus gadus copmaņi pilsētas dīķos varēja mēģināt tikt pie loma, taču drīz makšķerēšanas ēra pilsētā atkal beigsies.

Jau rakstīts, ka savulaik pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību bija punkts, kas pilsētas teritorijā esošajās ūdenstilpēs aizliedza makšķerēt, paredzot par to sodu. Pirms dažiem gadiem, pārstrādājot saistošos noteikumus, šo punktu atstāja negrozītu, taču par pašvaldību darbu atbildīgā ministrija, kas apstiprina pašvaldību saistošos noteikumus, to lika svītrot, argumentējot, ka ir normatīvie akti, kas reglamentē makšķerēšanu, tāpēc pašvaldību saistošajiem noteikumiem nav tie jādublē.

Izveidojās situācija, ka ikviens varēja makšķerēt jebkurā pilsētas ūdenskrātuvē, ja vien tika pildīti Makšķerēšanas noteikumu nosacījumi. Proti, ka makšķerēt Latvijas Republikas ūdeņos ir tiesības fiziskai personai, kas makšķerēšanas laikā var uzrādīt derīgu makšķerēšanas karti, kurā norādīts makšķernieka vārds, uzvārds un personas kods, vai arī nosaukt elektroniski (internetā) iegādātas makšķerēšanas kartes numuru un uzrādīt dokumentu, kurš ļauj identificēt personu. Turklāt personām vecumā līdz 16 gadiem un personām, kas vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem atļauts makšķerēt bez makšķerēšanas kartes, ja vien klāt ir dokumenti, kas apliecina vecumu vai statusu.

Arī Cēsu pašvaldības policijas priekšnieks Valdis Sviķis norāda, ka viņiem nebija nekāda iemesla aizliegt makšķerēt vai piemērot sodu. Varēja vien apelēt pie godaprāta, norādot, ka parku dīķi nav tā piemērotākā vieta šai nodarbei.

Policisti veikuši pārbaudes, taču pārkāpumi nav konstatēti, makšķerniekiem bijušas kartes vai arī tie atbilduši kategorijai, kam tā nav nepieciešama.

Taču jau tuvākajā laikā situācija mainīsies. Cēsu novada domē apstiprināti jaunie saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību, tajos tiks regulēta arī novada teritorijā esošo publisko dīķu izmantošana.
V. Sviķis stāsta, ka noteikumi nosūtīti saskaņošanai uz ministriju, un šoreiz nav bijuši iebildumi pret pilsētas ūdenskrātuvju izmantošanas regulējumu: “Jaunajos saistošajos noteikumos uzskaitīti tie septiņi dīķi, uz kuriem attiecas aizliegumi. Jaunajos noteikumos noteiktie aizliegumi attiecas uz makšķerēšanu/ zvejošanu, peldēšanu un dzīvnieku peldināšanu. Visas šīs trīs darbības aizliegtas piecos pilsētas dīķos: Pils parka dīķī, Maija parka, Avotu ielejas parka dīķī, dīķī Bērzaines ielā 29 un Dubinska dīķī. Dīķos Vaives pagasta Rīdzenes ciemā un pie Līvu pamatskolas atļauts makšķerēt un peldēties, bet aizliegts peldināt dzīvniekus.

Tiklīdz noteikumi tiks izsludināti, sāksim pastiprinātu kontrolēšanu. Vairākus gadus cilvēki pieradināti, ka var makšķerēt, tāpēc pieļauju, ka sākumā nebūs viegli ar viņiem cīnīties.”

Jaunajos noteikumos nav minēts dīķis Lapsu ielas malā vai peldētāju iecienītā dolomīta karjera ūdenskrātuve, bet, kā zināms, kas nav aizliegts, ir atļauts. Tātad pilsētā šie turpmāk būs vienīgie dīķi, kuros atļauts makšķerēt. Var paredzēt, ka konkurence tur saasināsies, lai gan Cēsu pusē par makšķerēšanas iespēju trūkumu nav pamata sūdzēties. Tepat ir Gauja, Ninieris, arī Pārgaujas novada ezeri, kur pašvaldības aktīvi rūpējas par zivju krājumu papildināšanu.