Ziņas

Sabiedrība

Mājsaimniecības “sarkanos” gāzes balonus varēs lietot līdz 2017.gada beigām

Valdība šodien atbalstīja priekšlikumu pagarināt veco, Eiropas Savienības (ES) tehniskajām prasībām neatbilstošo sašķidrinātās naftas gāzes balonu izņemšanas termiņu no tirgus, līdz ar to mājsaimniecības tā sauktos sarkanos gāzes balonus varēs lietot līdz 2017.gada beigām.

Valdība šodien atbalstīja priekšlikumu veikt grozījumus vairākos normatīvajos aktos – “Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība”, “Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību” un “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām”.

Pēc Ekonomikas ministrijas (EM) rīcībā esošajiem datiem, patlaban aptuveni 35% no mājsaimniecībām ir gāzes balonu lietotāji, un ļoti liels īpatsvars ir tieši mazturīgo iedzīvotāju segmentā. Tāpat gāzes balonu tirgotāji nav vienojušies ar sadarbības partneriem, piemēram, degvielas uzpildes stacijām, par tālākas sadarbības nosacījumiem, lai ieviestu jauno gāzes balonu aprites regulējumu.

Lai aizsargātu patērētājus no ievērojamām izmaksām jaunā gāzes balona iegādē un vienlaikus paaugstinātu iedzīvotāju drošību, kā arī lai mazinātu gāzes balonu nelegālās aprites pieauguma risku, ministrija rosināja veikt vairākas izmaiņas jaunajā gāzes balonu aprites normatīvajā regulējumā.

Valdība šodien atbalstīja priekšlikumu, ka sašķidrinātās naftas gāzes balonu, kurus galvenokārt izmanto mājsaimniecībās, izņemšanas no tirgus notiks līdz 2017.gada 31.decembrim.

Tāpat noteikta ES tehniskajām prasībām neatbilstošo sašķidrinātās naftas gāzes balonu nacionālās tehniskās pārbaudes kārtība, tādējādi paaugstinot drošības līmeni šo gāzes balonu lietotājiem. Visiem sašķidrinātās naftas gāzes baloniem līdz 2015.gada 30.septembrim būs jāveic ārējā, iekšējā un hidrauliskā pārbaude.

Savukārt komersantiem noteikts pienākums piedāvāt mājsaimniecībām arī gāzes balonu nomas pakalpojumu, dodot iespēju patērētājam izvēlēties savām iespējām un vajadzībām atbilstošāko gāzes balona iegādes risinājumu. Plānots atvieglot gāzes balonu aprites kārtību gāzes balonu lietotājiem un tirgotājiem, kas paredz, ka lietotāji tāpat kā līdz šim varēs pie tirgotāja apmainīt tukšu balonu pret pilnu.

Ieviests arī aizliegums komersantiem, kuri iepērk lūžņus, iepirkt no fiziskām personām gāzes balonus, to lūžņus un atgriezumus. Tādējādi būtiski samazināsies risks, ka gāzes balonu lietotāji patvaļīgi veic gāzes balona utilizāciju un to nodošanu metāllūžņos, līdz ar to pakļaujot riskam gan savu, gan apkārtējo dzīvību un veselību.

Tirgotāji, kuri piegādā rūpnieciskās gāzes balonus, jau patlaban strādā atbilstoši jaunajam regulējumam, klientiem gāzes balonus piedāvājot gan tirdzniecībā, gan nomā, un ir gatavi komercdarbībā pilnībā ieviest jauno regulējumu. Līdz ar to jaunais regulējums bez izmaiņām stāsies spēkā, aptverot produktu segmentu, kas saistīts ar lielākiem drošības riskiem.

Gāzes baloniem, kurus galvenokārt izmanto rūpnieciskajiem mērķiem, saglabāsies šādi termiņi – ES tehniskajām prasībām neatbilstošus gāzes balonus aizliegts tirgot un uzpildīt no 2015.gada 31.marta un lietot – no 2015.gada 30.jūnija.

Izstrādātie grozījumi tika pārrunāti ar nozares komersantiem un nevalstiskajām organizācijām. Kopumā tika saņemti pozitīvi saskaņojumi no visām oficiālajā saskaņošanas procesā iesaistītajām nevalstiskajām organizācijām, proti, Latvijas Gāzes asociācijas, Latvijas Sašķidrinātās naftas gāzes asociācijas, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācijas, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas un Degvielas tirgotāju un ražotāju savienības.

LETA