Ziņas

Sabiedrība

Madonas novada pašvaldība sakārtos grants ceļus uz lauksaimnieciskās ražošanas objektiem

Eiropas Savienības fondu darbība programmas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” laikā Madonas novada pašvaldība varēs apgūt 3,47 miljonus eiro lielu finansējumu, lai sakārtotu pašvaldībai piederošos ceļus uz lauksaimnieciskās ražošanas objektiem.

Kā aģentūru LETA informēja Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Edīte Miķelsone, programma paredz, ka ceļiem jābūt sakārtotiem prioritārā secībā, vadoties no lauksaimnieciskās ražošanas objektu lieluma un skaita. Lai to īstenotu, Madonas novada pašvaldība ir izstrādājusi nolikumu “Madonas novada pašvaldības grants ceļu izvērtēšanas nolikums Eiropas Savienības fondu pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos””. Tas paredz sakārtot visus pašvaldības ceļus prioritārā secībā, piešķirot tiem punktus 5 pozīcijās – liellopu vienību skaits saimniecībās, kuru iebraucamie ceļi atrodas pie konkrēta ceļa; lauksaimniecībā izmantojamās zemes daudzums hektāros, kura robežojas ar konkrēto ceļu; fermu skaits, kuru iebraucamie ceļi atrodas pie konkrēta ceļa; sakārtojamā ceļa garums kilometros; ceļa stāvoklis.

Ceļi tiks skatīti visā novadā. Mērķis ir kā pirmos sakārtot tos ceļus, kur ir vislielākais lauksaimnieciskās ražošanas objektu un lopu skaits. Šī programma ļaus sakārtot aptuveni 100 km grantēto ceļu (pašvaldības kopējais ceļu tīkls ir apmēram 1500 km). Nolikuma elektroniska versija pieejama pašvaldības mājaslapā “www.madona.lv”.

Nolikums paredz, ka visi uzņēmēji līdz 31.oktobrim var iesniegt savus priekšlikumus nolikuma uzlabošanai vai vērtēšanas kritērijiem. Priekšlikumi tiks apkopoti, un 2015.gada 12.novembrī Madonas novada pašvaldības ēkas 3.stāva zālē notiks sabiedriskā apspriešana un ceļu sakārtošanas programmas galīgā apstiprināšana.

Šobrīd tiek apsekoti visi ceļi, lai līdz 12.novembrim izveidotu pilnvērtīgu sarakstu prioritārā secībā, vadoties no iegūto punktu skaita pēc nolikuma.