Ziņas

Sabiedrība

Madonā apstiprināta Bērnu tiesību aizsardzības programma

Šodien Madonas novada domes sēdē apstiprināta pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības programma, kas izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, kas nosaka šādas programmas izstrādāšanu katrā administratīvajā teritorijā.

Kā aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā, programmā parādīta pašvaldības attieksme, atbalstot bērnus un ģimenes, kā arī vēlme uzlabot bērnu stāvokli novadā. Bērnu tiesību aizsardzība aptver izglītības, kultūras, sociālo u.c. jomas.

Madonas novada pašvaldība arī līdz šim ir veicinājusi un atbalstījusi bērnus visās šajās jomās, bet programmā pakalpojumi un atbalsta veidi ir apkopoti. Programma palīdzēs plānot pašvaldības budžetu, kā arī sniegs atbalstu iedzīvotājiem, nodrošinot informāciju par pieejamiem pakalpojumu veidiem bērniem un ģimenēm pašvaldības teritorijā. Piemēram, pašvaldība 100% apmaksā pusdienas izglītojamajiem visās novada vispārizglītojošās skolās, papildus piešķir finansējumu gan mācību grāmatu, gan mācību līdzekļu iegādei, nodrošina iespējas pavadīt lietderīgi brīvo laiku un nodrošina citus atbalsta veidus.

Madonas novada pašvaldībai ir veiksmīga sadarbība ar biedrībām, kuras organizē dažādas sabiedriskās aktivitātes arī bērnu tiesību aizsardzības jomā, tāpēc programmā minēti arī biedrību sniegtie pakalpojumi, piemēram, jauniešu līdzdalības iespējas, “bēbīšu” un jauno ģimeņu centri, dienas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām u.c.

LETA