Ziņas

Sabiedrība

Madlienā notiks publiskās apspriešanas sanāksme par atjaunojamiem grants ceļu posmiem Ogres novadā

Šodien Madlienas kultūras namā notiks publiskās apspriešanas sanāksme, kuras laikā būs iespēja apspriest plānotos atjaunojamos grants ceļu posmus, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Sanāksmes laikā Ogres novada pašvaldība vēlas tikties ar Ogres novada pagastu vadītājiem un ieinteresētajiem uzņēmējiem

Kā ziņots, Ogres novada pašvaldība līdz 13.janvārim aicina iesniegt priekšlikumus atjaunojamiem grants ceļu posmiem novadā.

Ogres novada pašvaldība aicina rakstiski izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus par grants ceļu posmiem, kurus uzņēmēji un iedzīvotāji vēlētos redzēt atjaunotus. Priekšlikumi iesniedzami, aizpildot pieteikuma veidlapu un iesniedzot to Ogres novada pašvaldībā vai arī sūtot uz e-pastu, adrese “ronalds.strauhs@ogresnovads.lv”. Veidlapa pieejama pašvaldības mājaslapā “www.ogre.lv”.

Ogres novada pašvaldības lauku ceļu izbūvei un uzlabošanai (pašvaldību ceļi bez cietā seguma) iedalīts 2,1 miljons eiro Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam atbalsta pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” laikā.

Noteikumi paredz atbalstīt pašvaldības lauku ceļu ar grants segumu būvniecību vai pārbūvi atbilstoši apstiprinātiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību un uzlabojot iedzīvotāju dzīves vidi.

Prioritāte atbalsta saņemšanā ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti vienlaikus ar pievedceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Informācija par sabiedriskās apspriešanas gaitu būs pieejama novada pašvaldības mājaslapā.