Ziņas

Sabiedrība

Mācīties arodu ir prestiži

Ieskats jaunajās telpās. Uz Cēsu Profesionālās vidusskolas Atvērto durvju dienām ieradās jaunieši ne tikai no vēsturiskā Cēsu rajonaFoto: Māris Buholcs

Ikviens interesents un īpaši jaunieši bija laipni aicināti uz Cēsu Profesionālās vidusskolas Atvērto durvju dienām, kuru laikā tika izrādītas jaunās mācību un praktisko nodarbību telpas Valmieras ielā 19.

Jau no

1. septembra mūsdienīgi aprīkotās telpās Cēsu Profesionālajā vidusskolā varēs apgūt aktuālas un pieprasītas specialitātes: mēbeļu galdnieks, namdaris, elektrotehniķis, mēbeļu dizaina speciālists un restauratora asistents.

Cēsu Profesionālās vidusskolas direktore Maira Apsīte, uzrunājot klātesošos, sacīja, ka daudz kas vēl nav pabeigts un iekārtošanās jaunajās telpās notiks vasarā, tomēr pauda gandarījumu, ka jau pirmajiem interesentiem ir iespēja izstaigāt jaunās praktisko

mācību korpusa telpas un redzēt arī daļu no uzstādītajām iekārtām.

“Skolai ir senas tradīcijas kokapstrādē un enerģētikā, un pie tām arī nākotnē turēsimies. Esam gandarīti, ka jau ar nākamo mācību gadu esošajiem un topošajiem skolas audzēkņiem varēsim piedāvāt iegūt izglītību daudz kvalitatīvākā līmenī,” bilda M. Apsīte. Jāteic, ka direktores

viedoklim nevar nepiekrist, jo Cēsu Profesionālajā vidusskolā būs ieguldīti nedaudz vairāk

nekā četri miljoni eiro.

Direktores vietniece mācību darbā Ginta Sičeva

jauniešiem pastāstīja, kā skolā norit mācību darbs.

“Teiksim godīgi, ka lepojamies ar mācību programmām, kuras varam piedāvāt jauniešiem. Turklāt īpašu lepnumu šobrīd rada tas, ka jaunais praktisko mācību korpuss ar iepirkto

jauno un moderno tehniku ļaus topošajiem profesiju pārstāvjiem mācīties un iegūt augstu profesionālo kvalitāti. Četros gados skolēni apgūs

gan vispārizglītojošos mācību priekšmetus, gan iegūs

diplomu par apgūtu arodu. Turklāt svarīgi, ka jaunieši, mācoties skolā, dodas arī kvalifikācijas praksēs un

gūst reālu pieredzi pie darba devēja,” bilst G. Sičeva.

Arī arodapmācības skolotājs

Mārtiņš Jurciņš neslēpj gandarījumu, ka turpmāk jaunieši varēs strādāt un amatu apgūt, strādājot ar modernām iekārtām.

“Parasti darba devēji mums norādīja, ka

skolai ir senas iekārtas, apliecinot, ka uzņēmumos jau daudz ko dara citādāk. Mums nekas neatlika, kā noplātīt rokas. Tagad droši varam teikt, ka jaunais aprīkojums skolā būs mūsdienīgs. Pieļauju, ka šobrīd pat būsim priekšā kādam uzņēmumam,” norāda skolas pedagogs un teic, ka daudzi Latvijā Cēsis pazīst tikai pēc senajām arodapmācības tradīcijām, jo skolas labā slava daudziem ir zināma.

“Ceru, ka ar pārmaiņām jaunajā mācību gadā spēsim visi kopā vēl augstāk celt skolas prestižu un pierādīsim, ka iegūta izglītība kādā amatā ir augstu vērtējama. Lepojamies, ka nākotnē sagatavosim arī restauratora asistentus un mēbeļu dizaina speciālistus, kas ir tiešām prestižas un augstu vērtējamas profesijas. Domāju, ka tieši mēbeļu dizaina speciālisti ir tā programma, kas skolai varētu piesaistīt meitenes,” bilst M. Jurciņš.

Pēc jaunā praktisko mācību nodarbību korpusa apskates atbraukušie jaunieši, kuri bija ieradušies ne tikai no Cēsu, Amatas, Vecpiebalgas, Pārgaujas novada, bet arī no Valmieras, Cesvaines un pat Rīgas, teica tikai labus vārdus, un daudzi atzina, ka patiešām plāno mācīties šajā skolā.

Uz Atvērto durvju dienām bija ieradušies arī jaunieši no Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidusskolas. Puiši stāstīja, ka ir otrā kursa audzēkņi, taču viņu skolu skarot arodizglītības reforma, un tā tikšot slēgta.

“Tad nu esam ieradušies Cēsīs, lai meklētu alternatīvu. Esam dzirdējuši, ka šī ir laba skola. Šodien, izstaigājot skolas jaunās telpas, esam tiešām pārsteigti, un jāteic, ka arī arodskolotāji atstāja ļoti labu iespaidu. Pieļauju, ka nākamajā mācību gadā mācīšos Cēsīs,” bilda rīdzinieks Roberts Spuļķis, kurš apgūst mēbeļu galdnieka profesiju.

Savukārt jaunietis, kurš Cēsīs ieradies

no Ķekavas, atzina, ka uz viņu iespaidu atstājis redzētais praktisko mācību telpās. “Ļoti labas iekārtas. Un saprotu, ka vēl visas nav uzstādītas. Jāteic, ka mani tiešām interesē šī skola,” bilda ķekavnieks Kārlis Grāvis.

Jāteic, ka arī daudzi citi sabraukušie jaunieši ar lielu interesi aplūkoja katru telpu Cēsu Profesionālajā vidusskolā un neslēpa, ka ir liels vilinājums mācīties

jaunā un modernā skolā. Tāpat jaunieši kā viens atzina, ka mūsdienās ir svarīgi iegūt ne tikai vidējo izglītību, bet reizē arī kādu labu arodu.

“Diemžēl laiki tādi, ka ir jādomā, kā pelnīt nākotnē naudu. Jāsaprot, ka labs arods vienmēr tiks novērtēts,” bilda Rinalds Miķelsons, kurš nolēmis iegūt izglītību Cēsu Profesionālajā vidusskolā.

Liene Lote Grizāne