Ziņas

Sabiedrība

Mācās izzināt upi

Dabā. Līgatnē notikušās jauniešu nometnes "Izzini upi" dalībnieki regulāri devās dabā, lai pie upēm un upītēm iepazītos ar zivju dzīvi, to sargāšanas metodēm. Foto: Māris Buholcs

Līgatnes novadā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu aizvadīta biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” rīkotā vides nometne jauniešiem “Izzini upi”.

Nometnes rīkotāji uzaicināja jauniešus no visām pašvaldībām, kas robežojas ar Gauju, ne tikai no tām, kas iestājušās biedrībā. Atsaucās 11, izvirzot pa diviem jauniešiem, 9.līdz 12.klases skolēniem. Par dalību nebija jāmaksā, bērni dzīvoja Līgatnes vidusskolā, kur arī tika nodrošināta ēdināšana un notika teorētiskās mācības, taču katru dienu skolēni devās dabā.

Šāda nometne notika pirmo reizi. Tās mērķis – veicināt atbildīgu attieksmi pret upju bioloģisko daudzveidību un zivju resursiem. Nometnes norisē tika piesaistīti vides speciālisti, lai dienas būtu maksimāli piepildītas.

Nometnes atklāšanā jauniešus uzrunāja Līgatnes novada domes deputāts un biedrības pārstāvis Rihards Vidzickis. Pie skolēniem viesojās hidrobiologs Andris Urtāns, kurš pastāstīja, kādi procesi notiek upē, kas tur dzīvo, kāds piesārņojums apdraud organismus un daudz ko citu interesantu. Jaunieši kopā ar A. Urtānu devās pie zivju ceļa, kas ierīkots Līgatnes upē pie slūžām, kur notika praktiskās nodarbības, tur tikko uzzināto teoriju jaunieši varēja pārbaudīt praksē.

Tā kā viena no “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrības” jomām ir lašveidīgo zivju nārsta sargāšana, viena diena bija veltīta zivju aizsardzībai. Vides inspektori Uldis Lencbergs, Jānis Bušs un Mārtiņš Blaus stāstīja par malu zvejniecības nodarīto kaitējumu, par vides sargu darbību, lai maluzvejniekus aizturētu. Tika apmeklēts arī Līgatnē izveidotais malu zvejniecības muzejs, kur jaunieši varēja aplūkot rīkus, ko izmanto nelikumīgu darbību veikšanai.
Dienas noslēgumā jaunieši, sadalījušies trijās grupās, kopā ar inspektoriem devās nakts reidā gar Amatu un Gauju. Inspektori centās parādīt, kā notiek malu zvejnieku izsekošana, nārsta vietu apsekošana. U. Lencbergs stāsta, ka reida laikā gan neviens maliķis neesot ceļā gadījies: “Manuprāt, šī jauniešiem bija ļoti noderīga pieredze, lai redzētu, kā strādājam, sargājot zivju nārstu. Pēc nakts reida pārrunāju iespaidus, jaunieši atzina, ka bijis ļoti interesanti, arī man bija aizraujoši būt kopā ar viņiem.”

Jaunieši tikās arī ar biologu, makšķernieku Reini Rutki, kurš ir arī viens no biedrības izveidošanas iniciatoriem. Jaunieši iepazina zivjaudzētavu Kārļos. Pie skolēniem viesojās un ar viņiem darbojās Vides aizsardzības fonda pārstāvji.

Visas dienas kopā ar jauniešiem bija nometnes pedagoģe, Līgatnes vidusskolas skolotāja Aija Ziediņa. Viņa uzteica skolēnu darbošanos, arī viņi atzinīgi izteikušies par dienām Līgatnē. Nometnes pēdējā dienā katrs aizpildīja izvērtējuma anketu. A. Ziediņa pastāstīja, ka saņemtas tikai pozitīvas atsauksmes: “To, ka nometne izdevusies, ka jauniešiem bija interesanti, vislabāk apliecina rakstītais, ka arī nākamajā gadā viņi gribētu tādā piedalīties. Viņuprāt, to varētu rīkot vēl garāku, šogad tā beigusies pārāk ātri. Visvairāk paticis nakts reids kopā ar inspektoriem, un vispār aktivitātes dabā ļoti novērtētas. Pabijām arī pie Zvārtes ieža un nogājām kājām gar upi no Zvārtes ieža līdz Amatas tiltam.”

Pēdējā dienā pirms nometnes slēgšanas jaunieši darbojās divatā, kopā ar otru sava novada pārstāvi, strādājot pie tēmām: “Kas jādara, lai manā novadā būtu vairāk lašu, vairāk zivju” un “Ko lasis/ zivis var dot manam novadam.”

Nometne aizvadīta, U. Lencbergs atzīst, ka ir vērts sarīkot tādas arī turpmāk, jo jāizaudzina vides sargi, tie, kuri rūpējas par dabu un saredz ieguvumu, ko dod sakārtota vide un zivju bagātas upes.