Ziņas

Sabiedrība

Lūdz “Rail Baltica” projektā iekļaut iedzīvotāju konsultatīvās padomes sagatavotos labojumus

Limbažu novada pašvaldība pilnsabiedrībai “RB Latvija” ir pārsūtījusi Limbažu novada un Sējas novada iedzīvotāju vēstuli, kurā lūgts “Rail Baltica” projektā iekļaut iedzīvotāju konsultatīvās padomes sagatavotos labojumus un veikt visas nepieciešamās darbības.

Kā aģentūru LETA informēja Limbažu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agrita Vītola, tas nepieciešams, lai jau pirms ietekmes uz vidi detālās izstrādes oktobrī tiktu mainīts “Rail Baltica” trases variants Skultē uz izstrādāto Limbažu un Sējas novados saskaņoto trases variantu. Iedzīvotāji, sniedzot priekšlikumus, lūdz mainīt piedāvātās trases A variantu.

Vēstuli parakstījuši 140 Limbažu un 69 sējas novada iedzīvotāji.

Limbažu novada pašvaldībā jautājumu par “Rail Baltica” projektu izskatīs pēc tam, kad tiks saņemta atbilde no pilnsabiedrības RB Latvija.

“Tautas valodā sanāk, ka “neskrienam vilcienam pa priekšu”. Limbažu novada pašvaldība seko līdz projekta attīstībai un vērtē iespējamās alternatīvas. Savukārt balsos par “Rail Baltica” projektu procesa noteiktajā kārtībā, kad būs noslēgušās paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) papildu alternatīvu sākotnējā sabiedriskā apspriešana. Limbažos tā būs 29.oktobrī,” atklāja Vītola.

Kā iepriekš aģentūru LETA informēja pilnsabiedrības “RB Latvija” eksperti, veiktie modelēšanas rezultāti liecina, ka no Rīgas pasažieru stacijas līdz lidostai pēc dzelzceļa trases “Rail Baltica” būvniecības realizācijas būs iespējams nokļūt 12 minūtēs, līdz Jaunmārupei – 17 minūtēs, līdz Bauskai – 50 minūtēs, līdz Salacgrīvai – stundas laikā.

Kā skaidro eksperti, aktīvi iesaistoties pašvaldībām, iezīmējies projekta otrajā kārtā veidojamais reģionālo staciju tīkls, arī loģistikas un ražošanas teritoriju izvietojums, skaidro pilnsabiedrībā.

Patlaban tehniskie risinājumi izstrādāti mērogā 1:1000, un tie ietver visus principiālos dzelzceļa līnijas un saistīto būvju risinājumus un nodrošina viennozīmīgu priekšstatu par dzelzceļa līnijas un saistītās infrastruktūras jaunveidojamo nodalījuma joslu. Risinājumi veidoti, ievērojot starptautiskos, Baltijas valstu un Latvijas normatīvus un standartus. Noteikts pasažieru vilcienu maksimālais garums – 200 metri, kravas vilcienu maksimālais garums – 740 metri.

“Rail Baltica” dzelzceļa nožogojums paredzēts visā trases garumā, un tā augstums būs vismaz 1,80 metri. Trokšņu barjeras tiek paredzētas atbilstoši skaņas modelēšanas rezultātiem. Trases plānā ir attēloti dzelzceļa trases tilti pāri upēm, pārvadi un estakādes. Katram tipiskajam šķērsojumam ir izstrādāts šķērsojuma/tilta pretskats un balstu novietojuma vietas.

Izpēte esot pierādījusi, ka nav būtiskas ietekmes uz “Natura 2000” teritorijām, dzelzceļa līnijai šķērsojot Salacas un Vitrupes upju ielejas.

Darbs veikts sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību un iedzīvotāju darba grupām, organizējot vairāk nekā 40 darba grupu sanāksmes, veicot vairāk nekā 500 individuālu konsultāciju, sarežģītākajās situācijās – tādās kā Salacgrīvā, Limbažos, Sējā, Bauskā – veidojot dialogus starp interešu grupām un vienojoties par iespējamiem risinājumiem. Salacgrīvai un Mārupei izveidotas papildu alternatīvas.

2015.gada oktobrī un novembrī sabiedrisko apspriežu sanāksmēs sabiedrība tiks plašāk iepazīstināta ar izpētes rezultātiem, kas tiek iekļauti Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā, kam sekos pašvaldību lēmumi, lai izvēlētos labāko “Rail Baltica” trases novietojumu Latvijā.