Ziņas

Sabiedrība

LU Studentu padome pagarina pieteikšanos zinātnisko projektu konkursam

Latvijas Universitātes (LU) Studentu padome ir pagarinājusi pieteikšanās laiku Zinātnisko projektu konkursam līdz 1.jūlijam. Konkursa mērķis ir studentu iniciatīvas un akadēmiskās izaugsmes veicināšana.

Konkursa uzvarētājiem projekts būs jāīsteno gada laikā pēc tā uzsākšanas, un projekta īstenošana ir jāuzsāk līdz LU 2009./2010. akadēmiskā gada sākumam. Visām iniciatīvām kopumā tiks piešķirti Ls 4000.

Projekta pieteikums ir jāiesniedz LU Studentu padomes birojā Raiņa bulvārī 19 (144. telpa), kā arī jānosūta uz e-pastu lusp.konkurss@gmail.com. Tajā ir jābūt pieteikuma veidlapai, detalizētam aprakstam un tāmei. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama: www.lusp.lv . Atbildīgā komisija novērtēs pieteiktās iniciatīvas atbilstību konkursa mērķim un nolikumam, vispirms izskatot rakstisko pieteikumu un pēc tam divu nedēļu laikā projekta prezentāciju. Rezultātus paziņos mēneša laikā kopš iesniegšanas termiņa beigām. Uzvarētāji saņems finansējumu līdz 100% no tāmes summas. 2009. gada rudenī paredzēts konkursa otrs termiņš, atkal piešķirot Ls 4000 jauniem projektiem.