Ziņas

Sabiedrība

Literātus aicina piedalīties konkursā

Kultūras biedrība “Harmonija” un laikraksts “Druva” piesaka tradicionālo īsprozas konkursu. Tā tēma “Svētki. Dziesma. Deja…” sasaucas ar nākamā gada lielāko kultūras notikumu – Dziesmu un deju svētkiem, kas suminās tradīcijas pastāvēšanas 150.gads­kārtu.

“Dziesmu un deju svētku tradīcija ir unikāla vērtība un latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa. Profesionāli izpildīti un emocionāli piepildīti ir svētku pasākumi – lielie un mazie koncerti, daiļamatmeistaru darbu izstādes -, taču tradīcija aptver daudz plašāku telpu, tā ir tautas dzīvesveida un dzimtu vērtību uzturēšana cauri gadu desmitiem un laikmetu griežiem,” saka “Harmonijas” vadītāja Astrīda Kamša un uzsver, ka reta ir tā latviešu ģimene, kura nav saistīta ar šiem svētkiem, ar dziesmu, deju un citiem amatiermākslas veidiem.

Literāti konkursam var izvēlēties sev tuvāko žanru – īso stāstu, eseju, miniatūru -, iespējams iesniegt divus iepriekš nepublicētus darbus. Tos vērtēs rakstnieki un literāti. Trīs labākos darbus publicēs laikrakstā “Druva”.

Darbi jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras uzrakstīta devīze, klāt jāpievieno otra aploksne, uz kuras arī ir tā pati devīze, šajā aploksnē jāievieto informācija par autoru, norāde, kā sazināties.

Darbi konkursam jāiesniedz līdz 2023.gada 15.martam Cēsīs, Rīgas ielā 7, kultūras biedrībā “Harmonija”. Plašāka informācija par konkursu, zvanot Astrīdai Kamšai, tālrunis 26726443.