Ziņas

Sabiedrība

Limbažu pašvaldība par vairāk nekā pusmiljonu pārbūvēs ēku Jūras ielā 27

Limbažu novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “Metāla alianse” par ēkas Jūras ielā 27, Limbažos, pārbūvi, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Pēc pārbūves ēkā tiks izvietota Limbažu Mākslas skola, kā arī tiks paredzētas telpas Limbažu Konsultatīvajam bērnu centram. Limbažu novada pašvaldība ēkas Jūras ielā 27 pārbūvē ieguldīs līdzekļus 573 475 eiro apmērā, šim mērķim Valsts kasē ņemot ilgtermiņa kredītu.

Kopš 1995.gada Limbažu Mākslas skola ir izvietota Limbažu kultūras nama telpās. Pašreizējās telpas nav piemērotas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai – tās ir nelielas un tajās nevar uzstādīt mācību programmu apguvei nepieciešamās iekārtas un citus mācībām nepieciešamos līdzekļus.

Tāda pati situācija ir Limbažu Konsultatīvajam bērnu centram – tas jau daudzus gadus ir izvietots Limbažu 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” telpās. Šī iemesla dēļ ēkā plānots izvietot arī Limbažu Konsultatīvo bērnu centru.

Limbažu novada pašvaldība risinājumu abu iestāžu izvietošanai piemērotākās telpās meklēja daudzus gadus, līdz 2014.gadā šāda iespēja radās. Izsolē tika izlikts nekustamais īpašums Jūras ielā 27, Limbažos, un pašvaldība pieņēma lēmumu to iegādāties.

Tehnisko projektu “Biroju ēkas telpu pārbūve Mākslas skolas un Bērnu Konsultatīvā centra izvietošanai” izstrādāja SIA “Arhitektu birojs Arteks”.

Būvniekam ēkas pārbūves darbi jāveic septiņu mēnešu laikā. Tas nozīmē, ka jau 2017.gada sākumā Limbažu Mākslas skola un Limbažu Konsultatīvais bērnu centrs varēs pārcelties uz jaunajām telpām.